Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Naložbeni cilj

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Jugovzhodna Evropa je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.


Naložbena politika

Delniški podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je delniški sklad Jugovzhodne Evrope, kar pomeni, da bo sredstva nalagal v delnice podjetij z domicilom v tej regiji ter v enote delniških ciljnih skladov z naložbeno politiko, usmerjeno na to regijo. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov bodo skupaj predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev podsklada. Glavni kriterij pri izbiri naložb bo tako temeljna kot tehnična analiza posameznega vrednostnega papirja, panoge in trga. Najmanj 80 % sredstev podsklada bodo predstavljale naložbe v delnice podjetij, ki imajo domicil v regiji Jugovzhodne Evrope in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na to regijo.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse