Pravno obvestilo

Dobrodošli na spletnem mestu vzajemci.com, katerega lastnik je družba VZAJEMCI d.o.o., Litostrojska cesta 52, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec spletnega mesta). Namen spletnega mesta je predstavitev storitev in produktov upravljavca spletnega mesta, obveščanje in izobraževanje širše javnosti o področju vlaganja v investicijske sklade in o osebnih financah na splošno. Uporabnike spletnega mesta vljudno naprošamo, da upoštevate spodaj navedena pravna opozorila.

Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali in sprejemate spodaj navedene pogoje uporabe spletnega mesta in omejitve odgovornosti. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, pristajate na ta pravila. Priporočamo vam, da občasno obiščete to stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe.

Informacije

Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, so v celoti informativnega značaja in so lahko predmet spremembe ali posodobitve s strani upravljavca spletnega mesta brez predhodnega obvestila. Upravljavec spletnega mesta bo po najboljših močeh skušal zagotavljati pravilnost in ažurnost podatkov, a za to ne prevzema odgovornosti. Uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Prav tako si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila preneha z dopolnjevanjem vsebin ali prekine delovanje posamezne ali vseh podstrani spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, predstavitve, statistike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je zbral in uredil upravljavec spletnega mesta in predstavljajo zgolj informativne podatke. Kljub njihovi informativni in promocijski naravi upravljavec spletnega mesta v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Izjave, objavljene na tem spletnem mestu, temeljijo na trenutnih pričakovanjih, ocenah, projekcijah, mnenjih in prepričanjih upravljavca spletnega mesta ali posameznih oseb, ki so izjavo podale.

Podatki, dokumenti, članki, mnenja in drugi zapisi na spletnem mestu ne predstavljajo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo enot investicijskih skladov ali drugih finančnih instrumentov. Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose investicijskih skladov ali drugih finančnih instrumentov, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Prihodnji donosi so lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

Upravljavec spletnega mesta poudarja, da so podatki na tem spletnem mestu namenjeni promociji varčevanja v investicijskih skladih, predstavitvi storitev in produktov upravljavca spletnega mesta ter posameznih segmentov osebnih financ in izobraževanju splošne finančne javnosti.

Upravljavec spletnega mesta ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov ali povezav na tem spletnem mestu oziroma zaradi morebitnih nepravilnosti, nepopolnosti ali neažurnosti objavljenih podatkov.

Upravljavec spletnega mesta, njegovi zaposleni ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne prevzema nikakršne odgovornosti ali obveznosti za kakršno koli neposredno, posredno, premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo utrpel uporabnik spletnega mesta zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ali ki bi nastala zaradi napačnega uporabnikovega razumevanja vsebin spletnega mesta, razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi upravljavčevega namernega zavajanja.

Vsebina in informacije, objavljene na spletnem mestu, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja. Nobena informacija o posameznih finančnih instrumentih ali produktih, vsebovana na spletnem mestu, tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodilo ali priporočilo glede investicijskih odločitev posameznega uporabnika spletnega mesta, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega finančnega instrumenta pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pomembno je, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Opozorila vlagateljem v investicijske sklade

Uradni in zavezujoči dokumenti investicijskih skladov so prospekti z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje, ki jih potrjuje Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Družbe za upravljanje so dolžne prospekte in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje posodobiti enkrat letno. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačni izvod prospekta in revidiranega letnega poročila posameznega sklada.

Zgoraj navedeni dokumenti investicijskih skladov so brezplačno na voljo na tem spletnem mestu, na sedežu družbe VZAJEMCI d.o.o. na naslovu Litostrojska cesta 52, Ljubljana vsak delovni dan med 8. in 16. uro ter na sedežu, v poslovalnicah in na vseh vpisnih mestih posamezne družbe za upravljanje znotraj delovnega časa le-te.

Prikazani pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, saj so slednji lahko višji ali nižji od preteklih, znižujejo pa jih tudi morebitni vstopni in izstopni stroški posameznega sklada. Donos po družbah za upravljanje, regijah in sektorjih je izračunan na podlagi aritmetične sredine donosnosti investicijskih skladov, ki spadajo v posamezne kategorije. Pri regijski in sektorski kategorizaciji je en sklad lahko upoštevan v več regijah oziroma sektorjih, v kolikor to določa naložbena politika sklada. Donosnosti skladov so preračunane na podlagi vrednosti enot premoženja v matični valuti sklada, tako so vlagatelji skladov v tujih valutah izpostavljeni tudi valutnem tveganju.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe, objavljene na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi, načrti idr.), so predmet avtorske zaščite skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami). Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah, ne smejo pa se prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) morajo biti kot vir navedeni VZAJEMCI.

Varovanje zasebnosti

Upravljavec spletnega mesta se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabil izključno za izboljšanje uporabniške izkušnje in za namene, za katere jih bodo posebej dali uporabniki spletnega mesta. Morebitnih osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali za druge namene ter jih ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim osebam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Zadnja sprememba: 24.2.2021

Želim nasvet

Želim nasvet

VZAJEMCI d.o.o. velja za vodilno finančnosvetovalno podjetje v regiji. V 20 letih delovanja nam je zaupalo več kot 20 tisoč vlagateljev.