Privatizacija - še je priložnost za vlagatelje

Članek slika

Država nadaljuje s postopkom privatizacije. V prejšnjem tednu je slovenski državni holding prejel več zavezujočih ponudb za nakup 51,55 % deleža osnovnega kapitala družbe Žito, d. d..

Delnica Žita je začela pričela kotirati na borzi 20.03.2000, uradni tečaj delnice na ta dan je bil 101,96. Trenutno se tečaj delnice giblje okoli vrednosti 160 evrov.

Dobri poslovni rezultati Skupine Žito

Konec leta 2014 je uprava Skupine Žito predstavila poslovne rezultate za preteklo leto in načrte za leto 2015. Skupina Žito bo, kljub nestabilnim gospodarskim kazalnikom, leto 2014 zaključila z rezultatom, boljšim od načrtovanega.

V letu 2014 so glede na leto 2013 povečali delež izvoza. Naredili so dodaten preboj na trgovskih policah, tako pri nekaterih trgovcih na domačem trgu, kot tudi v regiji in trgih EU (kruhi za dopeko, čaji, začimbe). Z agresivnim trženjem in upravljanjem so ohranili in celo izboljšali tržni položaj svojih znamk doma. S sledenjem procesom izboljšav so usmerjeni h kupcu ter njegovim pričakovanjem po zdravi, kakovostni in varni hrani. Konkurenčnost so povečali z investicijami,  nadaljujejo zastavljene cilje avtomatizacije, zlasti na področju pekarstva in mlinarstva.

Tudi za leto 2015 načrtujejo rast prihodkov in tudi rast čistega dobička. Skupina Žito v letu 2015 načrtuje količinsko in vrednostno rast prodaje. Pričakujejo 2-odstotno rast prihodkov in 10-odstotno rast čistega dobička, pozornost pa ostaja na izvozu, investicijah in krepitvi tržne pozicije blagovnih znamk z največjim potencialom. Napovedujejo tudi rast števila zaposlenih. V Letu 2015 bodo za naložbe namenili 5,05 milijonov evrov. Sredstva pa naj bi v celoti prišla iz ustvarjenega denarnega toka. Ves čas so dobrodelno upeti tudi v lokalno okolje, v katerem delujejo in poslujejo.

Privatizacija ključna za nadaljevanje rasti

Delnice podjetji na Ljubljanski borzi so se v letu 2014 obrnile v trend, ki je globalno na trgih prisoten že od pomladi leta 2009. Vlagatelji, ki so svoja sredstva v letu 2014 investirali v vzajemne sklade, ki sredstva vlagateljev investirajo v slovenske delnice so tako lahko zadovoljni, saj so ti zabeležili najvišjo rast med skladi v Sloveniji. V našem zadnjem prispevku na temo Ljubljanske borze smo izpostavili mnenje slovenskih analitikov, ki tudi v letu 2015 pričakujejo rast Ljubljanske borze, a bo ta nekoliko nižja, kot v letu 2014.

Veliko vlogo analitiki pripisujejo nadaljevanju privatizacije, saj bo ta ključna za povečanje zanimanja tujih vlagateljev za slovenske vrednostne papirje. Letos naj bi, po mnenju analitikov, delnice na Ljubljanski borzi zrasle za 10 - 15 odstotkov.

Žito je le eno podjetje iz seznama podjetij za prodajo. In uspešna izvedba bo vplivala na večje zaupanje tujih vlagateljev in tako posrbela za bolj ugoden razplet v nadaljevanju procesa privatizacije.

Tabela: Skladi, ki velik del sredstev vlagateljev investirajo v slovenske delnice

Vzajemni sklad 1 leto v % 3 leta v % 5 let v %
Alpen.SI 38,02 40,45 n.p.
ALTA BALKAN 12,74 8,49 -28,39
ALTA PRIMUS 19,04 24,75 8,45
ALTA SENIOR 25,43 46,69 n.p.
KD Balkan 17,66 40,30 -4,89
KD Galileo 28,09 40,56 20,56
KD Rastko 23,44 56,39 19,33
NLB Skladi - Slovenija mešani 52,98 110,08 17,87
PSP Modra Linija 15,07 28,12 26,95

Vir: Vzajemci.com

Mateja Cimerman je finančna svetovalka Skupine Vzajemci. V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected]. Pred nakupom točk sklada se obvezno posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.

Preberite tudi:

Privatizacija Cinkarne Celje - še vedno je priložnost tudi za zamudnike

Zakaj je privatizacija priložnost za oplemenitenje naših sredstev

Privatizacija 2.0

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja