Privatizacija Cinkarne Celje - še vedno je priložnost tudi za zamudnike

Članek slika

Država nadaljuje s procesom privatizacije. V prejšnjem tednu je bilo objavljeno vabilo za oddajo ponudb za nakup večinskega deleža v Cinkarni Celje d.d. Pričakovana prevzemna cena se giba med 206 in 365 € za delnico.

Konzorcij prodajalcev deležev Cinkarne Celje d.d. je objavil vabilo za oddajo ponudb za nakup večinskega deleža v cinkarni. Trenutno se tečaj delnice na borzi giblje okoli 214€ za delnico. Enotni tečaj delnice Cinkarne Celje, d. d., ki kotira na Ljubljanski borzi pod oznako CICG, je na prvi dan trgovanja (6. 3. 1998) znašal 33,64 € za delnico.

Gibanje vrednosti delnice Cinkarne Celje, d. d. je bilo v letu 2013 usmerjeno navzgor.  Vrednost delnic je nihala med 70€ in 90€.

Jasnejša in izrazitejša rast, značilna za obdobje od zadnje četrtine leta 2013 naprej, se pripisuje začetku prodaje večinskega lastniškega deleža, visokim dividendnim izplačilom in stabilnemu doseganju nadpovprečnih poslovnih rezultatov, saj so v prvem polletju 2014 ustvarili osem milijonov evrov čistega dobička, kar je 132 odstotkov več kot lani v istem času. Iz spodnjega grafa se lepo vidi, kdaj je bila družba uvrščena na seznam za privatizacijo.

Graf: Gibanje delnice Cinkarne Celje od 31.5.2013 do 8.10.2014


Vir: LJSE.si

Pasti pri prodaji Cinkarne Celje d.d. predstavljajo okoljska tveganja, in tako kot pri prodaji vseh državnih podjetij, tudi politika. Potencialni kupci bodo še pred nakupom želeli izvesti okoljevarstveni pregled, večja odkrita tveganja pa bodo zagotovo vplivala na zmanjšanje kupnine. Zaradi spremembe zakonodaje bo morala Cinkarna Celje pridobiti še okoljevarstveno dovoljenje za vsa odlagališča, ki še niso sanirana.

Še prostor za rast

Upravi Cinkarne Celje je od leta 2008 uspelo odplačati skoraj vsa posojila, saj so imeli konec junija pri bankah najetih za le še dva milijona evrov posojil, kar predstavlja dober odstotek vseh virov.

Glede na predvidevanja o  prevzemni ceni družbe, ki se bo po napovedih analitikov giba nad trenutno borzno ceno, naj bi bili delničarji s sprejemom prevzemne ponudbe zadovoljni.

Zadnja finančna poročila kažejo, da podjetje posluje odlično, izplačuje visoke dividende in se ne odloča za nedobičkonosne projekte. Vrednost delnice glede na vrednost podjetja kaže, da ima delnica še prostor za rast.

Kakšna pa je pričakovana prevzemna cena?

Cena bo odvisna od kazalnikov, ki se bodo uporabili za preračune, števila oddanih nezavezujočih ponudb potencialnih investitorjev in od rezultatov skrbnih pregledov, ki jih bodo potencialni investiorji opravili. Po poročanju časnika Finance, v članku z naslovom »V prodajo 71 odstotkov Cinkarne Celje«, Tina Orzan iz Alta Invest o pričakovani prevzemni ceni pravi, da je primerjava s transakcijami v širši panogi posebni kemijski proizvodi široka - te so se opravljale v povprečju po 1,7-kratniku prihodkov, 6,7-kratniku EBITDA (dobiček pred davki, obrestmi, amortizacijo) in 14,3-kratniku čistega dobička. »To bi preračunano pomenilo 365, 237 oz. 206 evrov na delnico  - skratka velik razpon,« dodaja Tina Orzan.

Graf: Gibanje delnice Cinkarne Celje od 6.3.1988 do 8.10.2014


Vir: LJSE.si

Kot sem omenila v prejšnjem prispevku, še vedno je priložnost tudi za zamudnike. Nakup posamezne delnice Cinkarne Celje d.d. je ta trenutek zaradi neznanega kupca, okoljskih tveganj in neznane prevzemne vrednosti morda preveč špekulativen. Kar nekaj vzajemnih skladov slovenskih družb za upravljanje, ima delnico v svojem naložbenem portfelju. Z vlaganjem sredstev v vzajemne sklade pa sredstva razpršite v več različnih naložb in si tako zmanjšate naložbeno tveganje.

Vzajemni skladi, ki imajo v portfelju delnice Cinkarne Celje d.d. % v ČVS
Alpen.SI 22,14%
NLB Skladi - Slovenija delniški 9,25%
KD Dividendni 5,17%
ALTA SENIOR 5,06%
ALTA PRIMUS 4,90%
KD Rastko 4,83%
KD Galileo 4,12%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 2,90%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,29%

Vir: Mesečna poročila

Mateja Cimerman je finančna svetovalka Skupine Vzajemci. V primeru dodatnih vprašanj pišite na mateja.cimerman@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja