Pasti plačilnih kartic in limitov na TRR

Članek slika

Nadzor nad porabo denarja je pogoj za učinkovito vodenje osebnih financ. Če so denarni izdatki nepregledni, se med njimi pogosto skrivajo popolnoma nepotrebni stroški.

Uporaba plačilnih kartic je pogosto bolj praktična od plačevanja z gotovino, a istočasno pomeni tudi manjši nadzor nad našo porabo. Bankam  in trgovcem je plačilo s karticami seveda všeč, saj se z njihovo uporabo izognejo poslovanju z gotovino, prav tako pa smo potrošniki pri plačilu s kartico pripravljeni trošiti več, saj nimamo več občutka, da nam v denarnici kaj manjka.  Redki pa so tisti, ki se ob plačilu blaga s kartico zavedajo, da vsak poteg kartice preko POS terminala posredno tudi plačamo (članarina, odobritev, zavarovanje, obresti,...).

S plačilno kartico in limitom pridejo tudi stroški

S plačilno kartico opravljamo vsakodnevne nakupe in dvigujemo gotovino. Vsak nakup ali dvig se na stanju bančnega računa vidi takoj. Razširjene pa so tudi kartice z odloženim plačilom. Te največkrat uporabljamo pri spletnih nakupih. Pogosto se jo uporablja tudi pri nakupih večje vrednosti, saj banka izdatke z bančnega računa odtegne le enkrat na mesec, za odlog plačila pa ne zaračuna obresti. Na posojilni kartici se vsak mesec samodejno poravna le del dolga, po navadi gre za 10 ali 20 odstotkov. Za ta znesek nam banka zaračuna obresti in jih prišteje k dolgu.

Primer: Če se ob koncu meseca na kartici nabere 500,00 € dolga in je s pogodbo določeno, da  vsak mesec odplačamo 10%, nam z direktno bremenitvijo iz računa odtegnejo 50,00 €. Na kartici nam tako ostane še 450,00 € dolga, k stanju dolga pa se prištejejo tudi obresti.

Obresti pa niso edini strošek, saj banka za uporabo kartice zaračuna še letno članarino in včasih tudi zavarovalno premijo. Pozorni moramo biti tudi na ostale stroške, ki lahko nastanejo z uporabo kartice: stroški pošiljanja varnostnih sms sporočil, stroški v primeru izgubljene/ukradene kartice, stroški v primeru predčasne zamenjave kartice, pošiljanje opominov, stroški neupravičenih reklamacij, stroški blokade kartice, stroški izdaje kartice s željenim  motivom,itd... Dejanski stroški uporabe posojilne kartice so seveda odvisni od pogostosti uporabe in načina odplačevanja. Ker se vsak mesec uradno odplača le del dolga, obstaja velika verjetnost, da boste svoj dolg odplačevali dlje časa in plačali več obresti.

Banke svojim komitentom ponujajo tudi limit.  Limit je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu.  Z njim si  lahko v primeru nepredvidenih izdatkov povečamo razpoložljivo stanje na našem računu. Višina je odvisna od rednih prilivov, ki prihajajo na naš račun. Odobritev limita moramo banki plačati (vključno z vsemi ostalimi stroški postopka), za znesek, ki ga koristimo, pa plačujemo tudi obresti.

Koliko denarja 'vržete stran'?

Po pregledu ponudbe bank sem ugotovila, da je strošek na letni ravni (pre)visok. V primeru, da posojilno kartico in limit v družini koristita mož in žena, lahko letni strošek povprečne družine zlahka preseže 300,00 €.  Ta strošek pomnožimo s številom let uporabe, in kmalu ugotovimo, da znesek ni več zanemarljiv.  Namesto, da bi tega prostovoljno dali banki, bi ga lahko namenili varčevanju, dopustu, novi opremi v stanovanju,itd ... .

Ravno tako ne smemo pozabiti, da gre v primeru koriščenja limita za »enkratne« dogodke, saj imamo v naslednjih mesecih na razpolago le znesek nakazane plače, zmanjšan za obresti limita. Podobno je tudi pri uporabi posojilne kartice.

Limit in plačilne kartice v večini primerov predstavljajo le strošek, ki se mu lahko izognemo. In če upoštevamo dejstvo, da je ta strošek po navadi dolgoročen, poglejmo koliko denarja vržemo stran. V 10 letih, ob predpostavki letnega stroška v višini 300 EUR, je to 3.000 evrov že, če denar hranimo doma. Ob predpostavljeni 3-odstotni letni donostnosti, bi privarčevali 3.486,20 evrov; ob 5-odstotni donosnosti – 3.859,08 evrov; ob 7-odstotni pa 4.276,29 evrov.

Danes si mnogi preprosto ne morejo več predstavljati življenja brez plačilnih kartic. Za tiste, ki ste zadovoljni s svojo kartico z odloženim plačilom,  ni pravega razloga, da bi jo zamenjali za posojilno kartico. Posojilno kartico pa odsvetujem vsem, ki imate težave že pri financiranju svojih rednih izdatkov, ali pa ste že zadolženi. Pri uporabi posojilnih kartic lahko hitro izgubite pregled nad svojo zadolženostjo in to na koncu še povečate. V razvitih državah posojilne kartice spadajo med glavne razloge za osebne stečaje potrošnikov.

Mateja Cimerman je osebna finančna svetovalka Skupine Vzajemci. V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Vzajemci vam do 15. maja nudimo brezplačni pregled naložbenega portfelja

Začetek poletnih mesecev je primeren čas, da s pomočjo osebnega svetovalca pregledate svoj naložbeni portfelj in po potrebi prilagodite njegovo strukturo. Tako se prepričate, da vaš portfelj sledi začrtani naložbeni strategiji, preprečite prekrivanje naložb, uskladite tveganje z vašim naložbenim profilom in optimizirate razmerje med tveganjem in pričakovanim donosom. Izkoristite to časovno omejeno priložnost in naročite brezplačni pregled naložbenega portfelja.

Izkoristite to časovno omejeno ponudbo in naročite brezplačni pregled naložbenega portfelja na [email protected] ali na brezplačni tel. št. 080 35 08.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja