Pioneer Funds Austria Select Europe Stock

Naložbeni cilj

Cilj naložbene politike sklada je doseganje dolgoročno visoke rasti ob največji možni razpršitvi tveganja in varnosti.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj naložbene politike sklada je doseganje dolgoročno visoke rasti ob največji možni razpršitvi tveganja in varnosti. Glede na položaj na gospodarskem trgu in na položaj na trgu kapitala ter glede na možnosti na borzi v okviru svoje naložbene politike v glavnem nakupuje in prodaja delnice, ostale udeležbene vrednostne papirje evropskih podjetij, ter druge predmete premoženja, dopustne po Zakonu o investicijskih skladih in pravilih upravljanja sklada (denarne naložbe, finančni instrumenti itd.). Naložbena politika Capital Invest Select Europe Stock je evropski delniški sklad, ki nalaga pretežno v velika evropska podjetja in se ravna po "Dow Jones Stoxx Large Cap Index", ki obsega približno 200 družb. Način upravljanja sklada Capital Invest Select Europe Stock ustreza temeljno usmerjenemu nalaganju v panoge. Panožna struktura Industrija, tehnologija, energija, telekomunikacije... Geografska razpršitev Zahodna Evropa Države vlaganja Države zahodne Evrope Benchmark MSCI Europe


 • 187,65EUR
 • 0,08 (0,04%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 22.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 150 EUR ali vrednost ene točke, če je višja
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+1 v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 12:00
 • Konverzija izplačil T+1 v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 12:00
 • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
 • Upravljalska provizija 1,65%
 • TRR SI56 0100 0000 2900 092 odprt pri Bank Austria Creditanstalt d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse