Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Surovine in materiali

Naložbeni cilj

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Surovine in materiali je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend.

Naložbena politika

Naložbe podsklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja surovine in materiali, ter v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Upravljanje naložb podsklada bo temeljilo na načelu aktivne naložbene politike. Delež naložb v delnice podjetij iz sektorja surovine in materiali in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki sklada, ne bo nižji od 80 % sredstev podsklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov bodo skupaj predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni omejeno
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu glej Dokumenti - stroški sklada.pdf
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,50%
 • TRR np
 • Naložbe sklada na dan 31.05.2014

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse