Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI

Naložbeni cilj

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast uravnoteženo s prihodki iz obresti. Premoženje podsklada je upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti je indeks DJ Stoxx Sub Balkan 30 Index, izražen v eurih.

Naložbena politika

Fleksibilna investicijska politika podskladu omogoča, da glede na tržne razmere sredstva premika iz delnic (lastniški kapital) v manj tvegane naložbe, kot so obveznice in instrumenti denarnega trga in obratno. Velikost podsklada vlagateljem, ne glede na izbor naložb, zagotavlja ustrezno likvidnost. Navedeno podskladu daje primerjalno prednost in vlagateljem možnost za dolgoročne donose.


 • 0,96EUR
 • -0,00 (-0,49%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 1 enota + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 3,00%
 • Stroški ob prestopu do 3,00 %
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačila, ki prispejo na račun DZU do 00:01
 • Skrbniška provizija 0,075%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse