Obvezniški podsklad ALTA BOND

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob majhnem tveganju.

Naložbena politika

Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle.


 • 0,70EUR
 • 0,00%
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 1,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,50%
 • Stroški ob prestopu Plača se vstopna provizija.
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
 • Skrbniška provizija 0,09% letno
 • Upravljalska provizija 0,95%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse