Delniški podsklad ALTA TECH

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in prejemkov od dividend.


Naložbena politika

ALTA TECH je podsklad, ki najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev tehnoloških podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v depozite, enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Delniški podsklad ALTA TECH je sektorski podsklad, ki ima svojo naložbeno politiko omejeno na delnice podjetij iz tehnoloških panog,. Ta podjetja so ključna za tehnološki napredek, ta pa je gonilna sila gospodarske rasti. Tehnološki sektor je zaradi močnih bilanc in želje netehnoloških podjetij po optimizaciji poslovanja krizo prebrodil v boljšem stanju kakor ostale panoge. Naložbe v delnice perspektivnih rastočih podjetij s področja znanosti in tehnologije, kakor tudi v manjša podjetja z velikim razvojnim potencialom, so odlična naložbena priložnost za najširši krog vlagateljev.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse