Delniški podsklad ALTA DEVELOPED

Naložbeni cilj

Temeljni naložben cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada je upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada je indeks S&P Global 100 Index, preračunan v eure.

Naložbena politika

Namesto nalaganja v delnice stotine podjetij iz primerjalnega indeksa, se pri upravljanju portfelja podsklada skozi poglobljen naložbeni proces osredotoča na naložbe v podcenjenih panogah in podjetjih, ki imajo potencial za nadpovprečno donosnost.


 • 8,37EUR
 • -0,01 (-0,13%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 10.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu največ 1,00%
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačila, ki prispejo na račun DZU do 00:01
 • Skrbniška provizija 0,075%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse