Infond Energy, delniški podsklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Povpraševanje po energiji in poraba energije celotnega svetovnega prebivalstva in gospodarstva raste. Poraba izredno hitro raste v državah hitrega gospodarskega razvoja, kot sta na primer Kitajska in Indija. Ni pričakovati, da se bo poraba energije pričela zmanjševati.


 • 10,36EUR
 • 0,27 (2,61%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 04.03.2021

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 10,00 EUR
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumente - KBM Infond - stroški
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,25%
 • TRR SI56 0291 3025 5198 803 odprt pri NLB d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2018

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse