Pravna obvestila

Pravna obvestila

Dobrodošli na spletnem mestu Vzajemci.com, katerega lastnik je družba VZAJEMCI SKUPINA d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana. Namen spletnega mesta je obveščanje in izobraževanje širše javnosti o področju vlaganja v investicijske sklade. Obiskovalce naših spletnih strani vljudno naprošamo, da upoštevajo spodaj navedene pogoje uporabe.

Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali in sprejemate spodaj navedena opozorila, pogoje uporabe spletnega mesta Vzajemci.com in omejitve odgovornosti.

Opozorilo vlagateljem

Donosnosti skladov so preračunane na podlagi vrednosti enot premoženja v matični valuti sklada; tako so vlagatelji teh skladov izpostavljeni tudi valutnemu tveganju.

Donos po družbah za upravljanje, regijah in sektorjih je izračunan na podlagi aritmetične sredine donosnosti skladov, ki spadajo v posamezne kategorije. Pri regijski in sektorski kategorizaciji je en sklad lahko upoštevan v več regijah oziroma sektorjih, v kolikor to določa naložbena politika sklada.

Prospekti oziroma ponudbeni dokumenti, pravila upravljanja, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje ter letna, polletna in mesečna poročila posameznega investicijskega sklada so brezplačno na voljo na tem spletnem mestu, na sedežu družbe VZAJEMCI d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana vsak delovni dan med 8. in 17. uro ter na sedežih in v poslovalnicah ter na vseh vpisnih mestih posamezne družbe za upravljanje v njihovih delovnih časih. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačni izvod želenega dokumenta.

Zaščita blagovnih znamk

Vse blagovne znamke na spletnem mestu so zaščitene, prav tako so zaščiteni tudi vsi logotipi blagovnih znamk. Uporaba blagovnih znamk, njihovih delov ali logotipov je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem družbe VZAJEMCI SKUPINA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: lastnik).

Informacije

Lastnik spletnega mesta bo po najboljših močeh skušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov ter si hkrati pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Prav tako si lastnik pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila preneha z dopolnjevanjem vsebin ali prekine delovanje posamezne ali vseh spletnih strani spletnega mesta.

Varovanje zasebnosti

Na spletnem mestu zbiramo kontaktne informacije uporabnikov. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih in kontaktnih podatkov prevzamejo obiskovalci spletnega mesta. Kontaktne informacije uporabljamo zgolj za namen vzpostavitve stika z uporabnikom. Osebnih podatkov ne razkrivamo tretjim osebam. Vaš IP naslov bi uporabili zgolj v primeru ugotavljanja težav s strežnikom in pri urejanju spletnega mesta.

Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb, pri čemer lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih mest.

Družba VZAJEMCI SKUPINA d.o.o.se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZVOP-1).

Prav tako se družba VZAJEMCI SKUPINA d.o.o. zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene ob nakupu enot investicijskih kuponov ali ob naročilu pristopnih izjav investicijskih skladov, varovala skrbno in v skladu z ZVOP-1 in si hkrati pridržuje pravico uporabe teh podatkov izključno za namene lastnih trženjskih aktivnosti.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, statistike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi lastnik v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.

Podatki, dokumenti, članki, mnenja in drugi zapisi na spletnem mestu Vzajemci.com ne predstavljajo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo enot investicijskih skladov ali drugih finančnih instrumentov. Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose investicijskih skladov ali drugih finančnih instrumentov, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Prihodnji donosi so lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

Lastnik izjavlja, da so podatki na tem spletnem mestu namenjeni promociji varčevanja v investicijskih skladih in izobraževanju potrošnikov ter da so objavljeni podatki verodostojni na dan, ko so bili objavljeni. Pridržujemo si pravico, da jih lahko kadarkoli in v kakršnikoli obliki spremenimo, dopolnimo oziroma izbrišemo.

Lastnik ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov ali povezav na tem spletnem mestu oziroma zaradi morebitnih nepravilnosti, nepopolnosti ali neažurnosti podatkov.

Uradni in zavezujoči dokumenti skladov so prospekti z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje, ki jih potrjuje Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Družbe za upravljanje so dolžne prospekte in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje ažurirati enkrat letno. Na tem spletnem mestu so objavljeni zadnji dokumenti, ki so nam dostopni.

Lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta, razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi lastnikovega namernega zavajanja ali malomarnosti.

Vsebina in informacije, objavljene na spletnem mestu Vzajemci.com, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja. Nobena informacija o posameznih finančnih instrumentih ali produktih, vsebovana na spletnem mestu, tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodila ali priporočila glede investicijskih odločitev posameznega obiskovalca spletnega mesta, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega investicijskega sklada pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pomembno je, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.