Upravljalci na delnice stavijo več kot vlagatelji v sklade

Upravljalci na delnice stavijo več kot vlagatelji v sklade

V času krize so se razšla vrednotenja potenciala delnic zasebnih vlagateljev in skladov. Medtem ko so zasebni vlagatelji prodajali delnice, so jih skladi kupovali.

Praviloma velja, da vlagatelji v sklade in upravljalci skladov zavzemajo podobna stališča glede potenciala posameznih naložbenih segmentov v danem trenutku. Za primerjavo naložbenih vrednotenj zasebnih in portfeljskih vlagateljev (skladov) se pogosto primerja zasebne vlagatelje z upravljalci mešnih skladov. Mešani skladi imajo namreč po naložbeni politiki skladov možnost odločanja in usmeritev večinskega dela portfelja v delnice, obveznice oz. denarna sredstva. Dilema teh upravljalcev nudi dobro vzporednico z dilemo zasebnih vlagateljev pri sestavljanju in vodenju osebnega portfelja - koliko vložiti na delniške, obvezniške in denarne trge.

Zasebni vlagatelji prodajali ameriške delnice, kupovali so jih skladi

Načelno skladnost med dojemanjem tržnega potenciala zasebnih vlagateljev in upravljalcev skladov je pretrgala sedanja kriza. V obdobju zadnjih treh let so namreč vlagatelji v sklade zniževali delež ameriških delnic (ZDA). Na drugi strani so upravljalci mešanih skladov v portfelje skladov dodajali delnice ameriških podjetij. Upravljalci očitno na donose Wall Streeta stavijo bistveno več kot prestrašeni vlagatelji.

Začetek umika zasebnih vlagateljev z Wall Streeta še pred začetkom krize

Zasebni vlagatelji so očitno v zadnjem času vse bolj bolj zadržani do naložb v ameriške delnice. Ob upoštevanju ustvarjenih donosov in zaskrbljenosti glede stanja (ameriškega) trga takšno razpoloženje ne preseneča. Resda so se odlivi iz skladov povečali v času krize, a gre za daljši časovni trend petih let, ki presega časovni okvir krize.

Delnice na Wall Streetu kupovali mešani skladi

V času prodajnega trenda zasebnih vlagateljev, upravljalci mešanih skladov povečujejo svoje pozicije na delniškem trgu ZDA. Vzporedno s trendom krepitve delniških pozicij se v zadnjih treh letih znižuje delež denarnih sredstev in obvezniških naložb mešanih skladov. Kot razlog zniževanja obvezniških naložb upravljalci navajajo pomanjkljivo zaščito obveznic pred inflacijo.

Globalni skladi zvišujejo uteži delnic tudi v negativnem trendu

Morningstarjeva analiza strateške alokacije največjih globalnih skladov, ki primerja izpostavljenost delniškim trgom v marcu 2009 (v času zadnjega dna globalnih delniških trgov) z zadnjimi razpoložljivimi podatki mesečnih sporočil (avgust 2011) pokaže, da so upravljalci globalnih skladov od marca 2009 zviševali delež delniških naložb. Vendar se zviševanje deleža delnic v portfeljih skladov časovno ne ujema z obdobjem največje rasti delniških trgov, saj se je največji porast deleža delnic v portfeljih zgodil po januarju 2010, torej potem, ko se je že zgodila najbolj strma rast delniških trgov. Ob upoštevanju  negativnega trenda delnic v 2011, nadaljevanje trenda povečevanja izpostavljenosti delniškim trgom nakazuje na zavestno odločitev za strategijo povečanja delniških pozicij med upravljalci.

tabela 1.
Delež delniških naložb v portfeljih globalnih skladov

sklad delež delnic v portfelju sklada
Q4 2009
delež delnic v portfelju sklada
zadnji podatki (avg 2011)
American Funds Capital Inc Bldr
64.3%
73.5%
BlackRock Global Allocation Inv 58.4% 68.0%
IVA Worldwide 47.9% 69.0%
Templeton Global Balanced 46.1% 63.1%
Thornburg Investment Income Builder 58.3% 77.0%

 

tabela 2.
Delež delniških naložb v portfeljih mešanih skladov

sklad delež delnic v portfelju sklada
Q4 2009
delež delnic v portfelju sklada
zadnji podatki (avg 2011)
American Funds Inc Fund of Amer 59.4 62.4
Oakmark Equity & Income 63.3 69.4
T. Rowe Price Capital Appreciation 64.6 71.8
Fidelity Puritan 62.4 65.0
Weitz Balanced 54.8 62.7
Priporoči članek prijatelju