Zanimiva delnica: Sanofi

Članek slika

Pomemben je dober nabor izdelkov tik pred uvedbo na trg.

Sanofi razvija in trži zdravila, predvsem na področju srčnožilnih bolezni, diabetesa, onkologije, imunologije in cepiva. Največ prihodkov ustvarijo z inzulinskim zdravilom, ki predstavlja skoraj 10 % vseh prihodkov. Okoli 30 % vseh prihodkov ustvarijo v ZDA ter 25 % v Evropi. Preostalo predstavljajo razvijajoči se trgi.

Široka ponudba zdravil in cepiv njihove blagovne znamke ter prihajajoča nova zdravila in cepiva so temelj njihove izrazite konkurenčne prednosti. Rast prodaje obstoječih izdelkov in lansiranje novih bosta najverjetneje pomagala nadomestiti nižanje cen na trgu inzulina. Izrazite konkurenčne prednosti temeljijo tudi na visokem številu pacientov, s tem ekonomiji obsega ter močni distribucijski mreži. Zdravila, ki imajo patentno varstvo, podjetju omogočajo veliko pogajalsko moč pri določanju prodajnih cen in visok donos na investiran kapital (v zadnjih treh letih med 13,5 in 18,6 %), ki precej presega strošek lastniškega kapitala (okoli 7 %). Visok prosti denarni tok iz izdelkov omogoča, da povprečno zberejo več kot 700 mio EUR, potrebnih za razvoj novega zdravila.

Sanofijeva linija izdelkov se ponaša z več zdravili, ki so v samem vrhu glede na različne indikacije. Z blagovno znamko Lantus so vodilni pri inzulinu. Od drugih inzulinov se Lantus loči po tem, da deluje cel dan. Glede na zapletenost pri trženju in proizvodnji inzulina najverjetneje ni pričakovati značilne velike konkurence s strani generičnih proizvajalcev zdravil (za to zdravilo je patentno varstvo sicer prenehalo leta 2015). Ne glede na to se bo konkurenčen položaj Lantusa slabšal zaradi večje konkurence, ki bo dolgoročno potiskala cene navzdol. Sanofi bo pričakovani upad verjetno uspešno nadomestil s cepivi in izdelki za široko porabo. Ti izdelki so manj občutljivi na izgubo patentnega varstva.  

Sanofi ima trdno skupino izdelkov v zadnji fazi tik pred pričetkom odobritve prodaje. Z njimi dopolnjujejo obstoječo ponudbo in jim bodo pomagali omiliti znižanje prihodkov zaradi prenehanja patentnega varstva. Dupixent (imunološko zdravilo) je dovolj dobro umeščen, da bo v najboljšem letu presegel 5 mrd EUR prodaje (v letu 2018 je je nekoliko zaostal za 800 mio EUR). Uporaba tega zdravila je namenjena zmernemu in hudemu atopičnemu dermatitisu mladostnikov in odraslih. Uporablja se tudi pri zdravljenju hujših oblik astme odraslih.  

Hitra gospodarska rast na razvijajočih se trgih je ustvarila nove geografske trge. Sanofi ima svoj oddelek, namenjen raziskavam in razvoju. Ko na razvitih trgih plasirajo produkt, ga z zamikom tudi na razvijajočih se trgih. Tam so cene nižje, a jim ni treba več plačevati za drag razvoj in registracijo na trgu, saj so jo že opravili na razvitih trgih.

Rast bodo dosegali tudi s prevzemi in v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Podlago za prevzeme jim daje visok prosti denarni tok, ki bo letos verjetno presegel 7 mrd EUR. Njihovi prevzemi bodo najverjetneje na področju redkih bolezni, s čimer bodo nadgrajevali nakupe iz preteklosti (Genzyme leta 2011 in Bioverativ leta 2018).

Graf gibanja cene delnice Sanofi v EUR

Vir: Bloomberg

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić