5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

Izzivi Kitajske v 2011

Članek slika

V letu 2011 se bodo kitajski politiki morali spopasti z dvema večjima izzivoma. Odločiti ali in kako bodo nadaljevali ekonomsko transformacijo, ki bo temeljila na ekonomskih in političnih reformah. Druga stvar, je presoja, kako uravnotežiti oziroma izvajati vlogo konstruktivnega globalnega vodje.

Katerakoli dejanja Kitajske danes vplivajo na celotni svet tudi na ZDA in Evropo. Potrebno je preučiti 5 problemov, ki čakajo enopartijsko kitajsko oblast v naslednjem letu.

Prvi izziv - ohlajanje gospodarstva

Kitajska bo verjetno imela v letu 2011 gospodarsko rast okoli 9%, ki bo tudi podlaga za rastočo inflacijo. Inflacija je več kot leto dni nazaj znašala -1,0%, sedaj znaša že 4,6%. Cene hrane so izjemno porasle a levji delež pri inflaciji ima »ohlapna« monetarna politika ter enostavno zadolževanje. Zelo zanimiva je vedno presežena stopnja izdanih posojil ter negativne realne obrestne mere – vidimo, zakaj imajo Kitajci raje realno premoženje (tudi zlato) kot pa svojo valuto. Cene nepremičnin so zrasle »samo« 9% ob nekaj strožjih pogojih zadolževanja, a je obseg poslov ostal nespremenjen. Ob tem cene nepremičnin vsak mesec dosegajo nove najvišje vrednosti.

Finančna javnost pričakuje zviševanje obrestnih mer na Kitajskem v 2011, vendar najverjetneje ne bodo tvegali upočasnitev gospodarske rasti tako blizu menjave v vodstvu stranke leta 2012 in bodo pri ohlajanju gospodarstva zelo previdni.

Drugi izziv - ekonomska transformacija

Drugi izziv s katerim se bodo spopadli je petletni plan (12 po vrsti), ki ga bo letos spomladi sprejel kitajski Nacionalni ljudski kongres. V njem bodo podali rešitve o vzpostavitvi ekonomskega ravnotežja, povišanju plač, kmetijskih dohodkih, 1,5 trilijonov USD investicij v strateške in visoko tehnološke obrate, nizkoogljično tehnologijo in alternativno energijo.

Med vrsticami to pomeni ekonomsko transformacijo ter prenos usmeritev od podjetij na potrošnika ter geografsko gledano iz mest na podeželje, obalo in drugam. Iz stare industrije v nove tehnologije.

Bolj kot bo Kitajska zamujala s svojo »transformacijo«, večje bo tveganje za ekonomsko nestabilnost saj so zelo odvisni od visoke stopnje investicij, poceni kapitala, podcenjene valute in obrestnih mer.

Tretji izziv - intenzivna demografska tranzicija

Tretji izziv – 2011 bo leto, v katerem se bo začela intenzivna demografska tranzicija. Do 2050 bo Kitajska demografsko stara država in bo ta problem večji kot v ZDA. Sedaj na Kitajskem dela 10 ljudi, ki podpirajo 1 osebo starejšo od 65 let, leta 2050 pa že dve in pol osebi! V absolutnih številkah se bo populacija pod 25 let znižala za 140 milijonov, tistih nad 65 let se bo povišala za 220 milijonov.

Sedanja (leto 2008) starostna struktura kitajske populacije (ocena za leto 2010 – 1,3 milijarde) je sledeča:

• 0 – 14 let 20,1%

15-64 let 71,9%

65 in več 8%

Te spremembe so dejstvo. Zelo verjetno bo kitajska oblast pravočasno pričakovano in ustrezno reagirala saj te spremembe prinašajo nižji trend rasti, višje stroške dela (že zdaj vidni), neprimerno socialno zavarovanje. Zelo zanimivo je kronično nesorazmerje med številom moških in žensk pri populaciji pod 64 let – moških je približno za 6% (pri mlajših od 15 pa kar 13%) več kot žensk. Iz tega naslova lahko pričakujemo slabljenje družinskih podjetij, ki imajo sedaj velik delež med vsemi delovnimi mesti.

Četrti izziv - notranja politika

Četrti izziv – notranja trenja med vodji stranke najverjetneje pomenijo, da bodo oblast leta 2012 prevzeli novi ljudje. Najverjetnejši novi vodja, ki bo zamenjal Hu Jintaoa, Xi Jinping, velja za ustreznega naslednika, a ni radikalen reformist. Upajmo, da bodo kljub temu nadaljevali z reformami.

Peti izziv - moč super sile

Peta stvar – strah sosed in drugih držav pred rastočo izjemno močjo Kitajske – ekonomsko in geopolitično. Trenutno si Kitajska kot super sila prizadeva za mir na Bližnjem Vzhodu in v Afriki, zaradi svojih interesov po surovinah. S svojo močjo se bo morala zavedati tudi svoje odgovornosti, ki jo prinaša moč super sile.

Kitajska je finančno krizo in njene posledice prebrodila brez težav. Visoka rast in močne javne finance so dokaz uspešne ekonomske politike doma, ki se kaže v večji samozavesti in nepopustljivosti v mednarodnih odnosih. Vedeti moramo, da Kitajska ni imuna na večje šoke v svetovnem gospodarstvu. Trenutno so največji izziv za Kitajsko notranje reforme.

Graf: SHANGHAI SE COMPOSITE Indeks


Vir: Bloomberg

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić