Članek slika

Prvi teden maja smo na trgu plemenitih kovin videli volatilnost, ki bo omenjana še mnogo časa. Spomini tistih, ki imajo dolge pozicije v srebru in zlatu ne bodo prijetni. Mnogi so pričakovali korekcijo na srebru, vendar ne s tako jakostjo, saj je izgubilo eno tretjino svoje vrednosti v prvem tednu meseca.

Na drugi strani je zlato, srebrov »starejši brat« imelo običajno korekcijo v višini 7,3 % in se gibalo skladno s splošnim padcem cen surovin. Manjši padec cene zlata lahko razumemo tako, da zlato ni samo ena od kovin ampak ima tudi monetarne kvalitete – znižuje volatilnost, kar je razvidno iz prvih treh slik.

Slika 1: povprečna mesečna zgodovinska volatilnost plemenitih kovin in surovin v obdobju januar 2000 – februar 2010

Vir: 2011 CPM Silver Yearbook

Slika 2: Zgodovinska volatilnost in cena srebra v obdobju 1970 - 2011

Vir: Bloomberg

Slika 3: Zgodovinska volatilnost in cena zlata v obdobju 1970 - 2011

Vir: Bloomberg

Slika 4: Enoletno gibanje cene srebra

Vir: Bloomberg

Srebro je postalo zanimiv naložbeni razred v obdobju trajnega monetarnega popuščanja. Kljub temu je v zadnjih nekaj tednih postalo jasno, da je cena šla prehitro previsoko. Cena srebra je v enem letu do 28. aprila letos zrasla 167 odstotkov v ameriških dolarjih. Pomembno vlogo pri rasti je imel pozitiven moment, ki vedno pritegne še ostale investitorje. Kot rezultat pozitivnega momenta smo imeli pospešek navzgor aprila letos, ko je cena srebra v aprilu zrasla za 31 odstotkov.

Do kod se lahko spusti cena srebra in kam bo šla v prihodnje, tega seveda ne vemo. Podporne točke so jasne in sicer 50% zadnje poti navzgor kar pomeni 32,195 USD in 200 dnevno drseče povprečje na 29,25 USD. Pričakujemo lahko obdobje povišane volatilnosti ter trgovanje v razponu med 29 in 34 USD.

Slika 5: Enoletno gibanje cene zlata

Vir: Bloomberg

Slika 6: 10 letno gibanje cene srebra in zlata

Vir: Bloomberg

»Vroča« plemenita kovina, surovina, delnica ali drugi finančni inštrument običajno pritegnejo pozornost s finančnim vzvodom obteženih špekulantov. Kot rezultat je rast postala bolj tehnične narave kot temeljne. Padec cene srebra v mesecu maju je lahko razložen v tej smeri.

Špekulanti, ki trgujejo s finančnim vzvodom imajo zasluge za eksponentno rast srebra. Tako gibanje tečajev so izkoristili prodajalci na kratko. V mesecu maju je CME (Chicago Mercantile Exchange) petkrat v enem tednu povišal zahteve po kritju za terminske pogodbe na srebro. Zahtevano kritje se je povišalo za 84% od začetka meseca maja. Rezultati teh ukrepov so bili predvidljivi in dramatični. Marsikateri imetnik pogodb je bil prisiljen le-te prodati saj mu njegovo finančno stanje ni omogočalo doplačati povišanih zahtev po kritju.

Poleg tega tehničnega katalizatorja so še drugi dejavniki pripomogli k padcu cene srebra. Ti dejavniki so se dobro »sinhronizirali« s tehnično sliko in dobili smo optimalno kombinacijo za zgodovinski padec. Evropski izvozniki želijo svojo svetovno konkurenčnost graditi tudi na valutnih trgih in omenjajo previsoko vrednost evra. Tako vršijo pritisk na ECB, ki jim je kratkoročno podlegla in omilila svojo predanost boja proti inflaciji, saj kot kaže v tem letu ne bo več zviševala obrestne mere. To pomeni špekulacijo, da se bo ameriški dolar krepil do konca leta. Tak razplet bi imel negativen vpliv na cene plemenitih kovin. Dodatno bi lahko negativno vplival še sledeči dejavnik. ZDA imajo rastočo stopnjo brezposelnosti v privatnem sektorju, kar pomeni tveganje pred novo recesijo. Tak scenarij bi znižal inflacijska pričakovanja ter občutno znižal industrijsko povpraševanje po srebru.

FED bo konec junija zaključil s programom monetarnega popuščanja, ki je ustvarjalo dodaten moment na rastočih plemenitih kovinah. Ben Bernanke je prejšnji teden med vrsticami naznanil, da ne bodo pustili surovin in plemenitih kovin popolnoma izpod nadzora saj se bojijo negativnega vpliva na okrevanje ameriškega gospodarstva.

Vpliv povpraševanja in ponudbe na ceno je pri srebru veliko bolj izražen kot pri zlatu. Ta vpliv je bil v zadnjem letu zapostavljen saj so se naložbeniki osredotočali na tveganja v zvezi z dolarjem. Ponudba srebra je stabilna in raste. Po podatkih CPM Silver Yearbook bo v letu 2011 letna proizvodnja iz rudnikov zrasla za 3,4% na 689,5 milijona unč. Sekundarna ponudba srebra je lansko leto hitro porasla ob višjih cenah in dodatnem povpraševanju za elektronske namene.

Investitorji so pozabili, da se srebro lahko izredno odzove na ponudbo in povpraševanje. Industrijsko povpraševanje je tisti dejavnik, zaradi katerega srebra ne moremo označiti za čisti »safe haven«, kot nekateri radi poimenujejo plemenite kovine, predvsem zlato. Srebro ima zanimivo naravo saj ima lastnosti plemenitih in industrijskih kovin.

Slika 7: Skupna letna ponudba – planirana do 2011

Vir: 2011 CPM Silver Yearbook

Dolgoročni dejavniki, ki so v prid plemenitim kovinam še vedno ostajajo nespremenjeni. Tu je ključen strah ljudi pred razvrednotenjem ameriškega dolarja in zloma finančnega sistema. Malo je znakov, da bi ti strahovi popustili in bi zaradi tega prišlo do sedanjega padca srebra.

Ameriška valuta je kljub rasti v maju še vedno blizu najnižjih vrednosti v zadnjih 3 letih glede na USD indeks. V primeru, da se razširi še več govoric, da bo dolar izgubil status rezervne valute, bo njegova smer gibanja izrazito na jug. Dejstvo je, da so investitorji to tveganje že zaznali in tako že zavzeli pozicije v plemenitih kovinah.

Slika 8: Enoletno gibanje indeksa USD (meri gibanje USD glede na košarico valut in sicer EUR, JPY, GBP, CAD, CHF in SEK).

Vir: Bloomberg

Slika 9: 10 letno gibanje indeksa USD

Vir: Bloomberg

Pomembno je, da je vzrok za rast plemenitih kovin v pozitivnih temeljnih dejavnikih. Špekulanti so le razlog za višjo volalilnost cen in niso bili tisti, ki so povzročili pozitivni trend cen plemenitih kovin. Pozitiven trend se bo najverjetneje nadaljeval tudi brez njih.

Kratkoročno nevarnost nove recesije in močnejši dolar negativno vplivata na inflacijska pričakovanja. Dolgoročno ostaja izredno močno prisotno tveganje dolžniških kriz, ki se odraža tudi na valutah. Dejansko se tveganja valutnih kriz povišujejo. Investitorji, ki se strinjajo z zgoraj navedenim in so si domači s povišano volatilnostjo bodo nižje cene izkoristili za selektivne nakupe v sektorju plemenitih kovin. Ne gre pozabit na statistiko, ki zazna sezonsko naravo gibanja cen plemenitih kovin. Običajno rastejo od septembra do marca in obratno. Ta statistika je bila v zadnjih dveh letih delno (od marca do septembra so cene zmerno naraščale) drugačna zaradi vpliva drugih dejavnikov, ki so še vedno prisotni.

Slika 10: Sezonsko gibanje cen srebra v obdobju 2001 – 2010

Vir: Bloomberg

Slika 11: Sezonsko gibanje cen zlata v obdobju 2001 – 2010

Vir: Bloomberg

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić