Zanimiva delnica: Kinder Morgan (KMI US)

Članek slika

Zmanjšanje proizvodnje v skrilavcih je znižalo dividendo.

Kinder Morgan (v  nadaljevanju KMI) se ukvarja s transportom, skladiščenjem in prodajo na veliko tako surove nafte in plina kot drugih rafiniranih petrokemičnih produktov. Je največje podjetje v Severni Ameriki na prej omenjenih področjih. Njihova sredstva obsegajo skoraj 130.000 kilometrov naftovodov oziroma plinovodov ter 180 terminalov za skladiščenje energentov. To energetsko infrastrukturo je skoraj nemogoče podvojiti in je vir njihovih konkurenčnih prednosti. Njihov tržni položaj je blizu monopola. Pri poslovanju se srečujejo s tveganji, ki si značilna za podjetja, ki se ukvarjajo s transportom in skladiščenjem energije.

Velik vpliv nanje imajo spremembe davčne zakonodaje, obrestnih mer (razmerje dolg/kapital znaša 0,55, celotni dolg/EBITDA 6,36, EBITDA/stroški obresti 3,42), spremembe tarif pri reguliranih transportih energentov, tveganja, povezana z investicijami ter razne okvare ali nesreče na njihovi infrastrukturi za prenos energentov.  Tretjina njihove rasti je odvisna od projekta »TransMountain« v Kanadi, ki mu nasprotuje precej interesnih skupin, prav tako imajo zamude pri pridobivanju potrebnih dovoljenj za ta projekt.

Velikost KMI je hkrati priložnost in izziv. Daje jim precej možnosti za dodatno rast, saj so prisotni skoraj pri vsakem novem poslu in imajo finančno moč, da izvedejo te posle. Po drugi strani morajo zaradi tega, da bi dosegali postavljene cilje rasti, letno investirati od 3 do 4 milijarde USD v projekte, ki zvišujejo vrednost podjetja. Z zmanjševanjem rasti proizvodnje plina iz skrilavcev je tudi za KMI postalo vse težje dosegati zastavljene cilje rasti dividende. Konec leta 2015 so bili prisiljeni znižati dividendo za 75 %.

V preteklosti so agresivno rasli tako s prevzemi kot organsko. V zadnjih nekaj letih je bilo premoženje na področju prenosa in skladiščenja energije zelo precenjeno zaradi velike konkurence. KMI je bil v tem obdobju zelo agresiven pri rasti, s takšno strategijo nadaljujejo kljub še vedno nizkim cenam energentov. Zaradi obojega se je precej znižala njihova donosnost poslovanja. Vse od leta 2013 je njihov donos na investiran kapital (v nadaljevanju ROIC) pod tehtanim povprečjem stroška kapitala (6,9%). Prilagojen ROIC se v tem obdobju še vedno ni spustil pod tehtano povprečje stroška kapitala in znaša 7,0%. Leta 2016 se bosta oba ROIC občutno povišala zaradi 75-odstotnega znižanja dividende. Najverjetneje bo trajalo kar nekaj let, discipliniranih investicij in okrevanja trga energije, da bo ROIC presegel tehtano povprečje stroška kapitala.

Vir: Bloomberg.

Znižanje dividende jim bo omogočilo nemoteno nadaljevanje strategije rasti v letu 2016, ne da bi bili prisiljeni poiskati dolžniški ali lastniški kapital na finančnih trgih. Očitno jim bo v teh razmerah uspelo rasti znotraj dolgoročnih načrtov, v zameno za nižje dividende, vsaj do leta 2018. Do takrat bodo večino denarnega toka namenili za razvoj projektov, ki jim omogočajo rast, in ob tem zniževali zadolženost z željo ohraniti svojo kreditno oceno znotraj investicijskega razreda. Katalizator za rast cene delnice bi lahko bilo nadaljevanje okrevanja trga energije ter nepričakovano zvišanje dividende.

Aleš Grbič, upravljavec - analitik, KBM Infond

Delnica Kinder Morgan je v portfeljih skladov:

Vzajemni sklad

1 leto v %

3 leta v %

5 let v %

Infond Beta -9,17 24,31 47,83
Infond Delniški -11,95 13,38 9,00
Infond Energy -14,34 -8,11 -12,87
Infond PanAmerica -3,35 36,79 60,15

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić