Zanimiva delnica: CME Group

Članek slika

Skupina CME je bila ustanovljena sredi 19. stoletja. Ustanovila jo je skupina posrednikov za prodajo masla in jajc. V delniško družbo so se preoblikovali šele leta 2000 in leta 2002 postali javna delniška družba.

Danes CME v ZDA upravlja štiri terminske borze, specializirane za trgovanje s širokim spektrom izvedenih finančnih instrumentov. Mogoče je trgovati s terminskimi pogodbami in opcijami, ki so vezane na različna področja  - kmetijske izdelke, obrestne mere, delniške indekse, valutne tečaje, nepremičnine, vreme in energijo. So tudi ena največjih poravnalnih hiš na svetu.

Zaradi povečanega interesa po trgovanju z izvedenimi instrumenti bo CME v prihodnje še povišal svoje prihodke. Kljub precej nejasnemu trgovalnemu finančnemu okolju bodo še naprej povečevali število transakcij. Terminske pogodbe, vezane na obrestne mere, bodo zelo zanimive. Razlog je v špekulacijah o okrevanju gospodarstva in posledičnem koncu obdobja izredno nizkih obrestnih mer. Ob tem se je zaradi povišane nihajnosti cene surove nafte povišal interes po izvedenih instrumentih, vezanih na energetske produkte.

CME je zaradi svojega poslovnega modela dobro umeščen na trgu izvedenih finančnih instrumentov.  Prek poravnalnih hiš v svoji lasti ima izredno dober vpogled in nadzor nad svojimi produkti. Tako omejijo alternative, ki so na razpolago konkurenčnim borzam, ki bi prav tako rade trgovale s podobnimi produkti. Z valom prevzemov so dodatno okrepili svoj konkurenčni položaj in vpliv v svetu izvedenih finančnih instrumentov. Nenazadnje - CME ima ekskluzivno pravico za nekatere izmed njenih ključnih produktov, ki so vezani na različne delniške indekse S&P. Prilagojen donos na investiran kapital je s 5,8 % precej pod tistim, ki ga dosegajo podjetja s primerljivim konkurenčnim položajem (v povprečju 20 %), in nižje od ocenjenega stroška kapitala. Razlog je predvsem v visokih neopredmetenih sredstvih, ki so jih pridobili s prevzemi. Ko bo vpliv slabitev neopredmetenih sredstev oslabel, se bo povišal tudi prilagojeni donos na investiran kapital. Najverjetneje se bo tudi CME na srednji rok uspelo približati odstotku, ki ga izkazuje konkurenca.

Konkurenčen položaj CME je stabilen. Občasno se krešejo mnenja o tem, ali CME sme upravljati tako borze kot poravnalne hiše. To je ključni dejavnik, po katerem se ločijo od konkurence. Če bi kadarkoli prišlo do zahteve po ločitvi lastništva nad borzami in poravnalnimi hišami, bi to pomenilo tudi slabitev konkurenčnega položaja CME. Tako se v Evropi obeta sprememba zakonodaje, ki dolgoročno ne bo omogočala stabilnosti vertikalno integriranega poslovnega modela trgovanja in poravnav.

Gibanje delnice CME Group v USD

Delnice družbe CME so zastopane v portfeljih skladov Infond PanAmerica, Infond Delniški, Infond Alfa, Infond Hrast, Infond Družbeno odgovorni in Perspektiva: WorldMix.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić