Zanimiva delnica: Apple (AAPL US)

Članek slika

Applova moč je v izkušnjah in strokovnem znanju. Uspešni so na področju integracije strojne in programske opreme, storitev ter aplikacij drugih ponudnikov v različne aparate, namenjene potrošniku.

Applova moč je v izkušnjah in strokovnem znanju. Uspešni so na področju integracije strojne in programske opreme, storitev ter aplikacij drugih ponudnikov v različne aparate, namenjene potrošniku. Tako jim je do zdaj uspelo prodajati svoje izdelke s premijo glede na konkurenco. Imajo bleščečo blagovno znamko in nenehno dodajajo nove vrhunske produkte na trg. Ob tem imajo še možnost pridobivanja tržnega deleža na različnih trgih. Zaradi kratkega življenjskega cikla svojih produktov in močne konkurence ne morejo počivati na preteklih lovorikah. Prisiljeni so k nenehnemu razvoju vrhunskih produktov in z njimi povezanih aplikacij ter storitev.

Kljub vsem omenjenim dejavnikom jim je uspelo pridobiti določene konkurenčne prednosti. Te izhajajo predvsem iz visokih stroškov zamenjave in so vezane na njihov mobilni operacijski sistem iOS. Uporabniki njihovih produktov tudi ob prihodnjih nakupih raje ostajajo v iOS »ecosistemu«.

Applova hitra rast ni temeljila na konkurenčnih prednostih, temveč na tem, da so prvi med konkurenco ustvarili revolucionaren pametni telefon. V prihodnje se bo rast iz tega upočasnila in tudi konkurenca se je zelo okrepila. Rasli bodo predvsem iz poviševanja tržnega deleža na razvijajočih se trgih, ob tem pa obdržali stranke v razvitem svetu. Konkurenti na področju pametnih telefonov bodo v prihodnje »tekmovali« predvsem pri programski opremi in storitvah, strojna oprema se skoraj ne bo razlikovala (velikost zaslona in kakovost). Apple je prav na področju razvoja in širitev dodatnih storitev uporabnikom zelo dobro umeščen - najverjetneje se ta trend tudi v prihodnje ne bo bistveno spremenil. Tako bi jim uspelo ohraniti visoke stroške zamenjave tudi v prihodnje. Posledica tega bo, da jim bo večina obstoječih strank ostala zvesta. To tezo potrjujejo s storitvijo iCloud, ki je dosegla velik uspeh.

Zadnji četrtletni rezultati, objavljeni 26. januarja, kažejo bolj mračno sliko, enako napoved padca prodaje v naslednjem četrtletju za 9 do 14 %. Razlog so negativni valutni vplivi in slabše makroekonomsko okolje na razvijajočih se trgih, predvsem Kitajske. Kljub temu dolgoročno ni videti strukturnih težav, kot so izguba tržnega deleža in pomanjkanje inovacij pri njihovih glavnih produktih. Finančni trgi vrednotijo delnico Appla, kot da bo prodaja njihovega glavnega produkta trajno padala.

Vir: Bloomberg.

Prihodki so v zadnjem četrtletju zrasli za 2 % glede na prejšnji kvartal in so na spodnjem robu napovedi uprave. Brez negativnih valutnih vplivov bi prihodki zrasli za 8 %. Količinska prodaja glavnega produkta – pametnega telefona - se je povišala za samo 0,4 %, njegova prodajna cena pa za 3 % na 691 USD. Negativni valutni vplivi so vzeli kar 49 USD prodajne cene.

Konec leta 2015 so imeli zelo dobro bilanco stanja - 64 mrd USD finančnega dolga in preko 205 mrd USD denarja na računu. Poslovanje v letu 2015 je bilo eno uspešnejših, saj so dosegli rekorden 120-odstotni donos na investiran kapital.

Delnice družbe Apple so zastopane v portfeljih skladov Infond PanAmerica, Infond Delniški, Infond Hrast, Infond Alfa, Infond Beta, Infond Družbeno odgovorni, Infond Technology, Infond Dynamic, Infond Global, Perspektiva: WorldMix in Perspektiva: WorldStox Developed.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić