Zanimiva delnica: Alibaba

Članek slika

Delnice družbe Alibaba so zastopane v portfeljih skladov Infond Dynamic, Infond BRIC in Infond Technology.

Alibaba je največji svetovni ponudnik spletnih trgovin. Upravlja najbolj priljubljene kitajske spletne trgovske platforme, kot so Taobao, kjer med seboj trgujejo fizične osebe, pri Tmall-u podjetja ponujajo produkte in storitve posameznikom, ter Juhuasuan, kjer prodajalci ponujajo produkte večjih količin ob določeni minimalni količini posameznega naročila. Za ta portal je tudi značilno, da se kupci lahko združujejo in oddajajo skupna naročila.  V letu 2013 je bilo preko teh treh platform skupaj prodanega za 248 mrd USD blaga, kar pomeni  84 % tržni delež spletne trgovine na Kitajskem - za primerjavo naj omenimo, da sta Ebay in Amazon v enakem obdobju prodala za 88- in 116 mrd USD blaga.  Prek svojih treh trgovskih platform ustvarijo okoli 82 % vseh prihodkov. Ostali prihodki izhajajo iz spletne prodaje veletrgovcev, mednarodne trgovine, poslovanja v oblaku ter ostalih storitev.

Alibaba ima izrazite konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz njegovega mrežnega učinka. Tako se vrednost platform za potrošnike zvišuje s poviševanjem števila prodajalcev ter obratno. Njihov mrežni učinek je dokaj nenavaden, saj so ga razvili na področju, kjer lahko upravičeno dolgoročno pričakujemo nadpovprečno rast. Le ta izhaja iz vedno višjega razpoložljivega dohodka potrošnikov, sprememb njihovih nakupovalnih navad, vedno višje ravni uporabe interneta ter zelo razdrobljenega trga na drobno.

Alibabine platforme so med seboj dobro vsebinsko povezane in tudi tako dajejo podjetju mrežni učinek, ki se kaže tudi v drugih konkurenčnih prednostih podjetja. Zaradi ekonomije obsega imajo najnižje fiksne stroške na enoto med vsemi konkurenti. Med drugim njihova podružnica (China Smart Logistics), v kateri imajo 48% lastniški delež, ponuja storitve trgovinske platforme tretjim osebam in posluje popolnoma brez zalog. Iz tega tudi  izhaja stroškovna učinkovitost ter nadpovprečne marže. Njihova marža iz poslovanja znaša 47,6 %,  za eBay in Amazon pa 20,4- oziroma 0,4 %. Pri donosu na investiran kapital je zgodba še precej boljša v korist Alibabe,  ki dosega 55,5 % donosa na investiran kapital, Amazon in eBay pa le 2,3- oziroma 0,9 %.

S tem, ko upravljajo dve najbolj obiskani spletni nakupovalni strani na Kitajskem, je tudi njihova blagovna znamka postala konkurenčna prednost. Za večino kitajskih kupcev sta Taobao ter Tmall izhodišči za spletno iskanje produktov in storitev. Po raziskavi iz leta 2013, narejeni na Kitajskem, bi naj prek 70 % kupcev menilo, da sta Taobao ali Tmall najbolj pogosto uporabljani strani za spletne nakupe. Leta 2011 bi naj prek 30 % uporabnikov strani Taobao opravilo spletni nakup tako, da so šli direktno na njegovo spletno stran - samo 1 % jih je pričelo svoje nakupe na strani splošnega spletnega brskalnika. Alibabine spletne platforme vse bolj postajajo vstopna točka spletnih nakupov na Kitajskem. Izrazite konkurenčne prednosti jim bo uspelo ohraniti tudi na dolgi rok, predvsem zaradi obsega poslovanja in tehnoloških rešitev. Potencial rasti na lokalnem trgu je ogromen. Le 46 % Kitajcev uporablja internet, od tega jih le slaba polovica opravlja spletne nakupe. V ZDA na primer 83 % prebivalcev uporablja internet, od teh pa jih kar tri četrtine opravlja tudi spletne nakupe.

Delnice družbe Alibaba so zastopane v portfeljih skladov Infond DynamicInfond BRIC in Infond Technology.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić