Zanimiva delncia: FedEx

Članek slika

Pozitiven učinek cenejših goriv na vodilnega ponudnika hitre pošte.

FedEx je največje svetovno podjetje na področju hitre dostave. Bili so prvi, ki so že leta 1973 uvedli dostavo tudi čez noč. Iz tega segmenta ustvarijo kar 60 % prihodkov. Ponujajo še storitve dostave pošiljk po tleh, kjer, po nižjih cenah kot pri hitri dostavi, te dostavljajo po celotni ZDA. Prisotni so tudi na področju tovora.

Podjetje ves čas izboljšuje svoj konkurenčni položaj. To počne s povečevanjem kapacitet – nakupi za dostavo po tleh in v lahkem tovornem prometu. Zgradili so lastno letalsko ter čezmorsko dostavno mrežo. Tako lahko opravljajo storitve vseh tipov pošiljanja. S tem jim je uspelo skoraj v celoti pokriti potrebe svojih strank po različnih tipih dostave pošiljk.

Dober konkurenčni položaj

V primerjavi s konkurenco imajo nižje stroške poslovanja, večji in učinkovitejši obseg poslovanja ter pozitiven mrežni efekt. Globalno dostavo paketov obvladujejo FedEx, UPS ter DHL. Mreže, ki so jih zgradili, so velika ovira za vstop novih konkurentov. Trenutno ni nikogar, ki bi bil pripravljen postaviti globalno dostavno mrežo, saj bi bilo to zanj finančno izredno neugodno. Vedeti je treba, da bi potreboval precej časa za dosego zadovoljivega obsega, s katerim bi pokril fiksne stroške. Ameriški trg obvladujeta FedEx in US Postal Service, ki vodita racionalno cenovno politiko. Vstop na ta trg je otežen zaradi visokih investicij.

Dober konkurenčni položaj nakazuje dejstvo, da se je DHL, ki je poleg US Postal Services glavni konkurent na domačem trgu, od tam umaknil, saj je spoznal, da bi bilo predrago tekmovati z največjima igralcema na domačem trgu. V prihodnje lahko pričakujemo še okrepitev njihovega položaja na domačem trgu. Dodatno izboljšanje konkurenčnega položaja na področju hitre pošte, predvsem zaradi povišanja in prilagajanja kapacitet zunaj ZDA, bo pozitivno vplivalo na njihove marže.

Nižje cene nafte pozitivno vplivajo na poslovni rezultat

Na njihov poslovni rezultat izmed zunanjih dejavnikov najbolj vplivajo cene nafte in globalni ekonomski cikli.

Po zadnjih četrtletnih rezultatih je FedEx dosegel 5-odstotno rast prihodkov, 22-odstotno rast dobička iz poslovanja ter 36-odstotno rast dobička na delnico. Marža iz poslovanja se je povišala s 7,3 na 8,5 %. Znižanje stroškov goriva ni imelo občutnejšega vpliva na njihovo poslovanje, saj podjetje kupuje gorivo po pogodbah, vezanih na indekse, ki se posodabljajo z zamudo. Na trgu so cene goriv od avgusta do septembra 2014 padle za 30 %, medtem ko ga je FedEx kupil le 8 % ceneje kot v preteklem obdobju. Največji prihranki se obetajo v tekočem četrtletju, ki pa bodo bolj enkratne narave, saj se cene storitev delno prilagajajo cenam goriv. Pozitiven učinek cenejših goriv bo opazen predvsem pri povečanem povpraševanju potrošnikov.

Delnice družbe FedEx so zastopane v portfeljih skladov Infond PanAmerica, Infond Delniški, Infond Družbeno odgovorni, Infond Beta, Infond Alfa, Infond Hrast in Infond Global.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

5 problemov, ki čakajo kitajsko oblast

25.01.2011

A. Grbić