Za varčevanje potrebujemo samo nekaj motivacije

Članek slika

Že od malih nog nas učijo, da je potrebno varčevati in se izogibati preveliki potratnosti, saj naj bi bilo le to v našem najboljšem interesu in tudi v interesu skupnosti. Vseskozi pa obstajajo tudi zapravljivci, ki potratnost utemeljujejo kot nekaj, kar koristi gospodarstvu. Kdo ima prav?

Pomislimo na dva brata, od katerih je vsak podedoval letni prihodek v višini 500.000 €. Pustimo ob strani davek na dohodek, zaposlenost itd., saj to za ponazoritev ni pomembno.

Franci, prvi izmed bratov, je zapravljivec. Zapravljivost jemlje kot »dolžnost«: dohodek je potrebno koristiti za luksuz in udobje, saj s tem povečuje potrošnjo in zmanjšuje brezposelnost. Franci daje velike napitnine, ženi kupuje diamantne ogrlice, prijateljem draga darila itd. Obožujejo ga lastniki restavracij, draguljarji, lastniki avtomobilskih salonov ... za njih je dobrotnik, ki pomaga ustvarjati nova delovna mesta, saj troši svoj denar. Zdi se mu, da s svojim trošenjem zgolj uravnava škodo, ki jo z varčevanjem povzroča njegov brat Janez.

Medtem ko Franci ob potrošnji celotnih 500.000 € zmanjšuje tudi zalogo kapitala, je Janez bolj  skromen in potroši le 100.000 €.  Kaj pravzaprav nastane iz preostalih 400.000 €? Janez jih nima v »štumfu«, niti jih nima v bančnem sefu. Ima jih na banki, ali pa jih investira. Če jih ima na banki, jih le-ta posodi podjetjem za financiranje novih projektov, nakup novih strojev ... se pravi, da se njegov investirani denar porablja za nakupe in ustvarjanje novih dobrin: hiš, poslovnih prostorov, strojev itd. In vsak izmed teh projektov daje v obtok nov denar, novo zaposlitev oz. je uporabljen za končno potrošnjo.

Preteklo je nekaj let. Franci je obubožan, v restavracijah, trgovinah, nočnih lokalih ni več »car«. Njegova potrošnja je končana, ne povečuje več dohodka gospodarstva. Janez z enakim trošenjem kot doslej, ne le da zagotavlja nova delovna mesta, temveč povečuje tudi svoj kapital in dohodek narodnega gospodarstva.

V sodobnem svetu je varčevanje zgolj drugačna oblika potrošnje.
Varčevanje je temelj za doseganje finančnih ciljev. Potrebujemo nekaj pametnega načrtovanja, potrpežljivosti in prej ko začnemo, lažje bomo dosegli zastavljeni cilj.

Vir: Moje finance, 2014

Za varčevanje potrebujemo samo nekaj motivacije: npr. brez prihrankov se je vedno potrebno zanašati na druge in njihovo pripravljenost za pomoč, prihranki so nujno potrebni v primeru izgube lastnih prihodkov (nezmožnost za delo zaradi poškodbe, odpoved delodajalca), da o višini prihodkov, ki jih bomo prejemali ob upokojitvi sploh ne razmišljamo.

Nadzor nad porabo denarja je osnova za učinkovito vodenje osebnih financ. Proces celovitega finančnega svetovanja posamezniku ali družini, ki ga ponujamo na Vzajemcih omogoča uskladitev finančnih ciljev in finančnih zmožnosti. Analiza finančnega in premoženjskega stanja ter prihodkov in stroškov omogoča definiranje finančne strategije, s katero boste stranke dosegle finančno varnost in višjo kvaliteto življenja.

Mateja Cimerman je osebna finančna svetovalka Vzajemci Skupine. V primeru vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja