Obnovljiva energija - priložnost za vlagatelje

Članek slika

Medtem ko v Veliki Brtitaniji sonce sije ali pa ne, Slovenija pridobiva obnovljivo energijo iz lesa in vode.

Leta 2009 sprejeta direktiva o energiji iz obnovljivih virov določa, da je treba do leta 2020 kar 20% energije, porabljene v EU, pridobiti iz obnovljivih virov energije. Poleg tega morajo do leta 2020 vse države članice iz obnovljivih virov pridobiti vsaj 10% pogonskih goriv. Direktiva je podala tudi različne mehanizme, ki jih lahko države članice uporabijo za uresničitev svojih ciljev kot npr. programi podpore, potrdila o izvoru, skupni projekti ter sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami), pa tudi merila trajnosti za biogoriva.

Rast britanskih naložb v obnovljivo energijo

V zadnjem letu soncna energija na britanskem otočju postaja vse bolj pomembna, saj fotovoltaične celice pokrivajo okoli 15% britanskih dnevnih potreb po električni energiji, medtem ko je bil prispevek fotovoltaike še leta 2011 skorajda ničen. Po napovedih Bloomberg New Energy Finance naj bi se sicer energija pridobljena iz obnovljivih virov do leta 2040 podvojila, oz. naj bi dosegla vsaj 22% pokritost potreb po električni energiji. Seveda pa je proizvodnja sončne energije odvisna od muhastega britanskega vremena. Tako je v enem izmed julijskih tednov proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v enem dnevu padla za 64%, že takoj naslednji dan pa se podvojila.

Nihanja cen zemeljskega plina in plačevanje elektrarn v pripravljenosti

Ko oblaki prekrijejo sonce, se proizvodja električne energije s sončnimi celicami skorajda povsem ustavi, izpad pa nadomestijo elektrarne na fosilna goriva. To povzroči nihajnost cen zemeljskega plina in s tem povpraševanje po špekulativnih finančnih inštrumentih, ki skušajo izkoristiti variabilno količino proizvodnje energije pridobljene iz vetra in sonca.

Medtem ko obnovljivi viri energije lahko znižajo tako stroške kot tudi izpuste emisij toplogrednih plinov, pa žal še ni tako zmogljivega akumulatorja, ki bi proizvedeno energijo lahko shranil in uporabil kasneje. Ravno zato je potrebno plačevati tudi stroške elektrarn, ki stojijo v pripravljenosti in čakajo na zagon ko obnovljivi viri energije niso na voljo. 

Velika Britanija zasleduje še en cilj, da bo do leta 2025 zagotovila proizvodnjo energije brez termoelektrarn na premog, saj le te že sedaj nadomeščajo z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije. 21. aprila 2017 so prvič zabeležili dan, ko za proizvodnjo električne energije, 24 ur niso potrebovali energije iz termoelektrarn na premog. 

Primarna vira obnovljive energije v Sloveniji les in voda

Medtem v Sloveniji še vedno prevladuje pridobivanje energije iz neobnovljivih virov (nafta, premog, zemeljski plin in uran), ki predstavlja kar tri četrtine končne porabe energije v Sloveniji. Obnovljivi viri energije so v Sloveniji leta 2010 predstavljali le 12 % končne porabe energije, vendar si Slovenija v naslednjih desetih letih prizadeva ta delež povečati na 25 % končne porabe energije. V strukturi rabe obnovljivih virov energije pri nas, trenutno prevladujeta predvsem raba lesa in hidroenergije, ki sta leta 2010 skupaj predstavljala skoraj 90 %. Manjši delež zaenkrat prispevajo sončna, vetrna in geotermalna energija, ki so še dokaj neizkoriščene. 

Z vedno hitrejšim razvojem sektorja bodo posledično bolj nagrajeni tudi investitorji, ki ta razvoj omogočajo. Pa so tovrstne naložbe dobre za vlagatelje? V preteklosti niso bile. Večja podjetja so se zaradi cen proizvodnje zelenih rešitev temu sektorju izogibala. A v zadnjem desetletju so cene alternativne energije močno upadle. V kombinaciji z razvojem tehnologije lahko sedaj vlagatelji obetajo visoke donose.

V primeru vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja