Leto 2020 zahtevno za dividendne delnice

Članek slika

Številni vlagatelji skozi aktivno dobo akumulirajo delnice stabilnih podjetij, ki izplačujejo dividende. Gre za pristop k investiranju, ki po navadi v nekaj desetletjih vlagateljem zagotovi stabilen pasivni prihodek, ki ga namenjajo ohranjanju življenjskega stila po upokojitvi. Letošnje leto tem vlagateljem prinaša veliko izzivov. 

Ljubljanska borza je še vedno "oaza za vlagatelje"

Dogajanje okoli nove koronavirusne bolezni je številna podjetja prisililo, da so znižali za letos predvideno višino dividend ali pa te v celoti zadržali. 

Ljubljanska borza, tako kot pretekla leta, še vedno spada med redke izjeme, saj je skupna dividendna donosnost tudi letos visoka, optimistična pa so tudi pričakovanja za prihodnja leta. Naš največji borzni dragulj, Krka, bo letos vlagateljem izplačala 4,25 evra na delnico, kar je za tretjino več kot lani in v primerjavi z borzno ceno predstavlja okoli 5 odstotno dividendno donosnost. Delničarjem Petrola se letos obeta rekordna dividenda 22 evrov na delnico (skupščina bo 23. julija), kar predstavlja skoraj 7 odstotno - dividendno donosnost. Največje slovensko telekomunikacijsko podjetje Telekom Slovenije je vlagateljem letos izplačal 3,5 evra dividende na delnico, kar ob trenutni borzni ceni pomeni okoli 7 odstotno dividendno donosnost. Cinkarna Celje, ena od rekorderk po višini dividend v preteklih letih, bo vlagateljem letos izplačala 17 evrov bruto na delnico; dividendna donosnost bo tako znašala dobrih 10 odstotkov. Zavarovalnica Triglav, Sava Re ter Nova Ljubljanska banka dividend za letos ne bodo izplačali, saj jim to prepovedujejo uredbe Agencije za zavarovalni nadzor in Banke Slovenije zaradi dogajanja okoli COVID-19. 

"Rekordna izplačila dividend lahko prepreči le izjemen dogodek"

S temi besedami je velika večina tujih analitikov ob začetku leta napovedovala dogajanje na Wall Streetu. Še v začetku leta se je namreč pričakovalo, da bo skupna višina izplačanih dividend prvič v zgodovini presegla 500 milijard ameriških dolarjev. Zaradi zapore ameriškega (oz. kar svetovnega) gospodarstva v drugem letošnjem četrtletju so podjetja eno za drugim rezala dividende. Podjetja iz indeksa S&P 500 so v prvem četrtletju višino izplačanih dividend znižala za 5,5 milijard ameriških dolarjev. Največji padec pa je sledil v drugem četrtletju, ko je rez znašal kar 42,5 milijard dolarjev. Gre za največji četrtletni padec po letu 2009. 

Za mlajše generacije vlagateljev ta padec ne predstavlja problema. Nezanemarljiv problem pa to predstavlja za starejše generacije vlagateljev, ki se zanašajo na izplačila dividend kot dodatek pokojnini. Tisti, ki so od izplačila dividend eksistenčno odvisni, sedaj imajo dve možnosti: (1.) preživetje z občutno manj sredstev in (2.) odprodati del delniških naložb. V kolikor prva opcija ne pride v poštev, bodo številni vlagatelji prisiljeni prodati delnice pod ceno, istočasno pa se bodo s tem odrekli prihodnjim izplačilom dividend iz naslova prodanih delniških naložb. 

Zakaj so dividende tako pomembne? 

Priljubljenost podjetij, ki izplačujejo dividende, izvira še iz časov pred Veliko Depresijo v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Podjetja takrat še niso bila zavezana k poročanju finančnih podatkov in so bile dividende posledično dober pokazatelj finančnega stanja posamezne družbe. Tipično, stabilna, dobičkonosna podjetja izplačujejo dividende. Podjetja, ki le-teh ne izplačujejo pa niso nujno v slabem stanju. Če vodilni ocenijo, da so investicijske priložnosti dovolj dobre, da se dobiček nameni za rast in potencial višjih dividend v prihodnje, bi bilo neracionalno tega ne storiti. Zato tudi kazalec, ki meri razmerje med višino izplačane dividende ter ceno delnice, ne pove veliko o finančnem stanju podjetja. To pa ne pomeni, da ni pomemben, saj lahko občasno tudi iz tega razberemo, če se podjetje nahaja v težavah. Primer: če podjetje vsako leto izplačuje visoke dividende in se ta trend naenkrat ustavi, je to lahko prvi znak prihajajočih težav. Gre bolj za kazalec uspešnosti vodstva in discipline.

Zgodovinsko gledano so podjetja, ki izplačujejo dividende, bolj stabilna in tudi bolj donosna. Zanimiva je raziskava, objavljena leta 2016 na SeekingAlpha, v kateri je avtor primerjal donosnost podjetij v 90 - letnem obdobju, pri katerih je te razdelil na tiste, ki izplačujejo dividende in na drugi strani na te, ki teh ne izplačujejo. V 90 letih bi s prvimi ustvarili več kot trikrat več denarja. To pomeni, da bi vsako leto z dividendnimi delnicami v povprečju ustvarili za 1,48 odstotka višjo donosnost (anualizirana donosnost 8,61 odstotka proti 10,09 odstotka). Pri podrobni analizi je avtor tudi ugotovil, da bi za višjo donosnost obenem sprejeli nižjo stopnjo tveganja - to je tista "alfa", katero vsi investitorji iščemo.

Čeprav so se podjetja iz prve skupine zelo dobro odrezala na dolgi rok, niso bila vedno boljša od podjetij, ki ne izplačujejo dividend. V 90-ih letih, ko so vrednosti delnic tehnoloških podjetij z nizkimi prihodki letele v nebo, so bile delnice nedividendnih podjetij bolj donosne od dividendnih. S temi bi v povprečju ustvarili 5 odstotkov več na leto, kar je ogromno. Desetletje zaostanka je dočakalo obrat s pokom tehnološkega balona.

Izkoristite fiksni donos

Kako lahko te zgodovinske podatke uporabimo v trenutnem okolju? Dividendne delnice so vsekakor v prednosti zaradi nizkih obrestnih mer, saj je dividendna donosnost višja od donosnosti 10-letnih državnih obveznic, kar delnice naredi bolj privlačne. Za vlagatelje z dolgoročnim časovnim horizontom so dividendne delnice zelo dobra izbira, saj delujejo kot neke vrste generator fiksnih donosov. Naložbam s fiksnim donosom smo več časa namenili v preteklih tednih: Naložbe s fiksnim donosom pa so v trenutnem okolju, ko so obrestne mere realno negativne, izrednega pomena. Po pričakovanjih analitikov bomo takemu stanju priča še več let, zato bo iskanje višjih obrestnih mer postalo v prihodnjih letih eden od ključnih izzivov varčevalcev na bankah.

Vsekakor priporočam, da pred nakupom delnic opravite vso potrebno raziskavo, po potrebi za mnenje povprašate neodvisnega finančnega strokovnjaka, in v nobenem primeru ne investirajte previsok delež portfelja izključno v dividendne delnice ampak poskrbite za razpršitev tudi med druge naložbene tipe.

Strokovnjaki Vzajemcev vam pomagajo pri vseh dilemah, povezanih z vašimi financami. Naročite se na termin! 

V primeru vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Intervju: Tehnološki sektor je skoraj nujni sestavni del dolgoročnega vlagatelja

17.06.2021

M. Todurov