Kitajska v naslednjih 5 letih

Članek slika

Kitajska je bila v preteklih letih konstantno tarča kritik – tako zaradi napihnjenosti, kot podcenjenosti delniških trgov, zaradi stopnje dolga, zaradi gospodarske rasti, zaradi odnosov s sosedi. A gledano objektivno, je trg privlačen za vlagatelje. Nevarnosti, ki jih številni analitiki izpostavljajo, bodo v prihodnje predstavljali dejavnik, ki bo narekoval nihajnost trga, ne pa ovire za rast.

Zaskrbljujoča dinamika naraščanja dolga

Kitajska se je znašla v situaciji, zaradi katere so številni analitiki že izrazili skrb. Gospodarska rast te azijske države se je v zadnjih letih upočasnila, zadolževanje pa se je navkljub temu povečalo. Posledično je nefinančni dolg Kitajske dosegel raven, značilno za razvite države – 258 odstotkov bruto domačega proizvoda. Za primerjavo, desetletje nazaj je dolg znašal 146 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Ko razmišljate o dinamiki rasti in dolgoročni stabilnosti, morate skrbno paziti na dolg in dinamiko razdolževanja, kar bo tudi največji izziv, s katerim se bo morala soočiti Kitajska. Izpostavili bi tudi številne proaktivne ukrepe, ki jih je Kitajska sprejela za obvladovanje teh tveganj, vključno z razvojem in spodbujanjem domačih kapitalskih trgov za izboljšanje stroškovne učinkovitosti in privabljanju novega kapitala. Sistemsko tveganje pa je nižje zaradi dejstva, da je država tako velik igralec na trgu. Zanimivost: med tem ko proces razdolževanja negativno vpliva na gospodarsko rast, predstavlja spodbudo za naložbe s fiksnimi donosi.

Stabilizacija nepremičninskega trga

Za vlagatelje v kitajske delnice je trg nepremičnin zelo pomemben pokazatelj gospodarske klime, saj je ključni indikator industrijske in gradbene aktivnosti. Tudi cene nepremičnin so tesno povezane s sentimentom potrošnikov ker imajo kitajska gospodinjstva nadpovprečno visok delež prihrankov investiran v nepremičnine.

Največje tveganje za prihodnjih pet let je smer nepremičninskega segmenta in politika, katera bo ta segment spremljala. Nepremičnine predstavljajo sidro kitajskega gospodarstva, saj je praktično vse, tudi dolg, vezano na ta sektor. Pomembna bo politika, ki bo v prvi vrsti namenjena stabilizaciji nepremičninskega trga, saj je bil ta v preteklih mesecih priča izredno visokim nihajem. Stabilizacijo bi lahko vlada dosegla že s pomočjo davčne politike ter programi dolgoročnih najemov.

Od kopiranja do lastnih izumov

Vodstvo Kitajske si že nekaj časa prizadeva gospodarstvo, rast katerega temelji na zadolževanju, spremeniti v gospodarstvo, rast katerega bo poganjala domača potrošnja. Pomemben del tega procesa so tudi podjetja, ki bodo morala zvišati plače in poskrbeti za boljši status zaposlenih. Prve znake pozitivnih sprememb je na tem področju že opaziti in ta trend se bo v prihodnjih 5 letih še okrepil. Na tem področju velja izpostaviti nove nacionalne smernice, kot je na primer strategija "Narejeno na Kitajskem 2025", cilj katere je nadgradnja proizvodnega sektorja. Hkrati kitajska podjetja vedno več investirajo v lasten razvoj, in manj kopirajo proizvode podjetij iz drugih držav.

Podatek, da postajajo kitajska podjetja vedno bolj inovativna, je resničen.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na dejan.marolt@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Kako je Goldman Sachs izgubil 1,2 milijardi dolarjev libijskega denarja

31.10.2016

D. Marolt