Kaj se dogaja s skladom obrtnikov in podjetnikov?

Članek slika

Že na začetku naj poudarim, da je celotno dogajanje vezano na zavarovanja, ki so se prenehala tržiti že davnega leta 1996. Sredstva ostalih skladov SOP so ločena od kritnega sklada, ki je del razprave o znižanju izplačil!

Pred nekaj dnevi je bil na enem od najbolj priljubljenih slovenskih multimedijskih portalov objavljen članek s skrb vzbujajočim in, če se lahko tako izrazim, »rahlo nenatančnim« naslovom. Članek seveda govori o SOP-u in kako je zmanjkalo denarja za poklicne pokojnine, kar je seveda povzročilo kar nekaj panike med vlagatelji, ki imajo pri SOP-u vložena enkratna sredstva in pa mesečna zavarovanja. Članek sicer navaja dejstva, ki so resnična, vendar pa izpusti podrobnosti, ki pa so vendarle ključnega pomena.

Sredstva v skladu poklicnega pokojninskega zavarovanja so ločena od sredstev v ostalih skladih, zato vaši prihranki niso ogroženi!

Kje tiči problem?

Kamen spotike je dolgoletno negodovanje države, saj le ta SOP-u ne želi financirati starih pokojninskih načrtov, ki izhajajo še iz časov bivše Jugoslavije in je letno refundacijo znižala iz 6 milijonov evrov na borih 0,6 milijona evrov letno. Kritni sklad poklicnih pokojninskih zavarovanj ima v upravljanju še vedno približno 180 milijonov evrov sredstev, letno pa v obliki pokojnin izplača 10 milijonov, kar pomeni, da ima v primeru, da ne naredijo nobenega donosa več, sklad še vedno dovolj sredstev, da še naslednjih 18 let izplačuje pokojnine, nato pa ugasne. Ker pa je v interesu vseh, da se to ne zgodi in, da se pokojnine izplačujejo tudi po preteku 18 let, je potrebno višino izplačil znižati. 4. člen Pravil Poklicnega pokojninskega zavarovanja veleva, da je potrebno pokojnine znižati, če denarja ni dovolj, sicer bodo aktivni člani in mladi upokojenci ostali brez pokojnin ali samo z delom pričakovanih pokojnin.

Potrebno je ločiti jabolka od hrušk

Zelo pomembno je poudariti, da so sredstva v kritnem skladu poklicnih pokojninskih zavarovanj ločena od sredstev v ostalih skladih SOP-a. Ta sredstva so povsem likvidna in neogrožena, ter ne morejo biti uporabljena za krpanje luknje kritnih skladov, ki je nastala z drastičnim znižanjem refundacije države. Razvpiti članek se nanaša predvsem na upokojene obrtnike, ki že prejemajo rente iz zavarovanja, ki se je prenehalo tržiti leta 1996. Teh prejemnikov je dobrih 10.000, povprečna mesečna renta pa znaša 80 evrov. To je prva vrsta zavarovancev. Druga vrsta zavarovancev pa so vlagatelji, ki svoja sredstva še vplačujejo, bodisi je to PPZ ali IPZ. Z vstopom v te produkte so nase prevzeli celotno investicijsko tveganje, tj. sredstva niso garantirana, ampak so odvisna od stanja na borznem trgu. Še enkrat poudarjam: sredstva v skladu poklicnega pokojninskega zavarovanja so ločena od sredstev v ostalih skladih!

Kaj sledi?

SOP bo imel 13.5.2019 skupščino na kateri se bodo odločali o znižanju pokojnin vzajemnega pokojninskega zavarovanja.

Možni scenariji so trije:

 1. SOP izglasuje znižanje pokojnin vzajemnega pokojninskega zavarovanja za 30%.
  V tem primeru nato SOP ustanovi zavarovalnico na katero prenesejo vsa zavarovanja in poslujejo naprej nemoteno (v tem primeru ni sprememb za trenutne vlagatelje v PPZ in IPZ). To je najbolj možen in najbolj racionalen scenarij, saj bi v tem primeru dobili izplačano mesečno rento iz poklicnih pokojnin tudi mlajši upokojenci, v bližnji prihodnosti pa bi SOP lahko od države iztožil razliko mesečnih rent, ki je nastala z znižanjem pokojnin vzajemnega pokojninskega zavarovanja in povrnil 30% sredstev. V preteklosti se je to že zgodilo in sicer so od države iztožili več kot 100 milijonov evrov zaradi obveznosti do nekdanjih obrtnikov in podjetnikov.
   
 2. SOP ne izglasuje znižanja pokojnin vzajemnega pokojninskega zavarovanja za 30%,
  AZN jih pošlje v likvidacijo in SOP proda svoj portfelj drugi zavarovalnici. Pri takem scenariju, bi se po vsej verjetnosti vse večje zavarovalnice milo rečeno »steple« ali »stale v vrsti« za odkup portfelja, saj ima SOP izvrstne produkte in »track record«. Če bi se to zgodilo, to ne bi pomenilo nobene spremembe za trenutne vlagatelje, razen imena lastnika produkta.
   
 3. SOP ne izglasuje znižanja pokojnin vzajemnega pokojninskega zavarovanja za 30% in AZN jih pošlje v likvidacijo.
  V tej situaciji bi SOP izvedel izplačila in stranke bi dobile do sedaj privarčevana sredstva, ki jih potem lahko investirajo po svoji volji.

Najslabši scenarij: Panična prekinitev

Še najslabša opcija, za katero se lahko odločijo vlagatelji, je ta da v paniki prekinejo trenutno varčevanje. Namreč gre za opcijo, ki je še slabša od najslabšega možnega scenarija, ki se obeta! Drži, da gre za zmedo zaradi objave ter neprofesionalno komuniciranje iz strani ponudnika, saj so vsi člani prejeli identičen dopis ne glede na sklenjen produkt pri SOP. V primeru prekinitve bodo vlagatelji namreč plačali izstopni strošek, davek na zavarovalne posle v višini 8,5% ter davek na kapitalski dobiček, katerega so ustvarili z varčevanjem v SOP. Torej več stroška, kot bi ga bili deležni pri tretji opciji, ki sem jo zapisal zgoraj in velja za najslabši možni scenarij.

V interesu večine je prvi scenarij saj bi bil to win-win situation za vse trenutne vlagatelje, za starejše upokojence in mlajše upokojence. Prav tako je to najbolj racionalen in verjeten scenarij. Na odločitev bomo sicer morali počakati do 13. maja, 2019, vendar pa na ta datum lahko trenutni vlagatelji počakajo povsem mirni, saj so njihova sredstva na varnem in bodo ostala nedotaknjena.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja