Intervju: V sektorju zdravstva pričakujemo lepo rast

Članek slika

Po tem, ko smo izpostavili investicijski sklad ALTA HEALTH, in tudi nasploh sektor farmacije, je edino smotrno, da za mnenje o sektorju povprašamo osebo, ki ima najboljši pogled na to, kaj se dogaja z vašimi sredstvi. 

Preberite tudi: Izpostavljeni sklad: ALTA HEALTH

Gorazd Grof pri ALTA Skladi upravlja tri sklade: ALTA TECH, ALTA HEALTH in ALTA ABS. Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi. Tokrat je odgovarjal na naša vprašanja glede sektorja farmacije. 

Upravljate vzajemni sklad ALTA HEALTH, ki sredstva vlagateljev investira v farmacevtska podjetja. Sklad z izjemo leta 2011 (- 13,04 %) ter leta 2015 (- 4,66 %), konstantno beleži pozitivno rast. Samo letos se je vrednost zvišala za več kot 8 odstotkov. Katere naložbe sklada so najbolj zaslužne za tako rast?   

V letošnjem letu zaenkrat največje rasti beležijo delnice iz podpanoge medicinski pripomočki (Healthcare equipment and supplies) in medicinska orodja in storitve (Life science and tools), slabše od indeksa (MSCI HEALTHCARE World EUR) delajo farmacija, biotehnologija in ponudniki zdr.nege oz. zdravstvenih zavarovanj.

Med najbolj donosnimi naložbami lahko omenimo tako podjetja iz podpanoge medicinski pripomočki, npr. Danaher, Align, Stryker, Straumann.

Kako se je portfelj delnic spremenil v zadnjem letu? Načrtujete kakšne spremembe v prihodnosti?

V zadnjem letu se portfelj ni bistveno spreminjal. Ne planiramo večjih sprememb, iskali bomo naložbene priložnosti v okviru naložb iz indeksa.

Na katera podjetja se osredotočate? Kakšnim kriterijem morajo naložbe ustrezati?

Osredotočamo se naložbam iz indeksa. Pri selekciji naložb si pomagamo tako z fundamentalno analizo in tudi z tehnično analizo.

Kako gledate na sektor farmacije v primerjavi z ostalimi sektorji? V ZDA na primer bi lahko že trdili, da gre za enega izmed bolj zdravih segmentov trga. Ali to drži? 

Naložbe iz farmacije trenutno (letos) delajo pod povprečjem celotne zdravstvene panoge, še posebno največje ameriške (Johnson&Johnson, Pfizer), dočim dela boljše evropski del naložbe (Novartis, GSK, Roche). Pozitivna izjeme so Alergan (rast zaradi prevzema) in recimo Zoetis.

Dotaknimo se malo domače borze. Delnice Krke so se kar nekaj časa gibale pod mejo 60 evrov. Po objavi zadnjih rezultatov pa so se zasidrale malo nad 60 evri. Menite, da je ta še vedno primerna za nakup? Imate Krko tudi v portfelju sklada? 

Delnica je še vedno primerna za nakup. V portfelju sklada je nimamo, ker se osredotočamo samo na naložbe iz indeksa.

Kako pa je s prevzemi v farmaciji? Je teh še kaj za pričakovati v prihodnje ali so se razmere že umirile? 

Na področju prevzemov lahko pričakujemo še več aktivnosti. Še posebno zaradi ugodnih valuacij biotehnologije. Atraktivna postaja na tem področju evropska biotehnologija, ki razvojno dohiteva ameriške centre (podjetja na področju Bostona in San Francisca).

Preberite tudi: Zdravstvo je eden izmed najbolj zdravih sektorjev na trgu

Kako močan dolar vpliva na farmacevtski sektor?

Vsa podjetja v indeksu so praktično globalna, tako da se valutno opredelimo nevtralno.

Kateri podsektorji znotraj sektorja farmacije imajo po vašem še veliko potenciala za rast? Kateri pa kažejo znake pregrevanja?

O pregrevanju ne bi mogli govoriti, precej potenciala pa ima v drugi polovici leta biotehnologija, ki je bila med slabšimi letos.

Kakšna so vaša pričakovanja za sektor zdravstva v prihodnjih letih in kateri dejavniki bodo najbolj odgovorni za prihodnje gibanje delnic podjetij iz tega sektorja?

Za sektor zdravstva lahko pričakujemo še naprej lepo rast. Dejavniki, kot so staranje prebivalstva in izboljševanje standarda v državah v razvoju, pa pomenita še naprej rast izdatkov za zdravstvo. Boljši standard v državah v razvoju bo pomenil večjo dostopnost do novejših, dražjih terapij.

Vedno večji pomeni diagnostike in uvajanje sistemov umetne inteligence na področju zdravstva, pa nudi možnosti optimiziranja zdravstvenih sistemov in nudenje boljše oskrbe za paciente. 

Hvala! 

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja