Tjaša Hudej
Svetovalka, Vodja premoženjskih zavarovanj

Tjaša je z letom 2004 vstopila v svet zavarovalništva in ima danes za seboj že 15 let bogatih izkušenj.

Tjaša Hudej

Večletne izkušnje ji pomagajo, da lahko vsaki stranki v danem trenutku poišče najbolj optimalno rešitev za zavarovanje njenega premoženja in osebnega zdravja.

Tekom zadnjih let se je usmerila v premoženjska zavarovanja, kjer sodelavcem nudi dragoceno strokovno pomoč. Sama svetuje tako pravnim kot fizičnim osebam, predvsem na področju sklepanja podjetniških, domskih, avtomobilskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovalnih paketov.

S svojim delom želi strankam pomagati k optimizaciji in boljšemu razumevanju sklenjenih zavarovanj ter večji varnosti njihovega premoženja.

Premoženjska zavarovanja v malem prstu.

Zadnje objave strokovnjaka

    Komentarji v medijih