Najslabša naložba za naslednjih 5 let so depoziti

Najslabša naložba za naslednjih 5 let so depoziti

Če povzamemo napovedi analitikov, bodo depoziti ostali nesmiselna naložba, saj bodo obrestne mere še naprej nižje od stopnje inflacije. Največ potenciala gre iskati v delnicah razvijajočih se trgov, skladih zasebnega kapitala ter v nepremičninah.

Populistična gibanja v zadnjih letih niso opazneje vplivala na razvoj svetovnega gospodarstva. Globalni delniški trgi so beležili krepko rast, kateri bomo priča tudi v prihodnjem obdobju, čeprav bo ta verjetno pod dolgoletnim povprečjem trgov. Delniške naložbe bodo namreč še naprej privlačne v luči nizkih obrestnih mer bolj varnih tipov naložb.

Pregledali smo napovedi več analitskih hiš za različne naložbene tipe, katere navajamo v nadaljevanju.

Delnice

Razviti trgi

Delnice razvitih držav so se znašle v ugodnem položaju zaradi pozitivne gospodarske rasti in nizke stopnje inflacije. Tako so tudi trenutna vrednotenja, čeprav visoka, ustrezna. Analitiki pričakujejo, da bodo delnice razvitih držav v naslednjih 5 letih rasle s povprečno letno stopnjo 6,5 odstotkov.

Trgi v razvoju

Prostora za rast vrednotenj pri delnicah razvijajočih se držav je še precej. Ugodna gospodarska slika bi morala zaostanek za razvitimi državami v prihodnjih letih znižati. Analitiki pričakujejo, da bodo delnice razvijajočih se držav v naslednjih 5 letih rasle s povprečno letno stopnjo 8,5 odstotkov.

Naložbe s fiksnim donosom

Obrestne mere in depoziti

Ključna obrestna mera v ZDA bo v prihodnjem letu višja. Kar pa ne bo imelo večjega vpliva na depozite v evrih, saj ECB še ne razmišlja o začetku dvigovanja ključne obrestne mere. Tako lahko pričakujemo še najmanj eno leto nizkih obresti na depozite; od začetka dvigovanja do normalizacije razmer pa bo preteklo nekaj let.

Obveznice

Pri obveznicah je slika nekoliko drugačna. Nekoliko bolj pozitivna napoved je pri t.i. visokodonosnih (high yield) obveznicah ter pri obveznicah držav v razvoju, ki se giblje okoli 4,5 odstotka na letni ravni. Obveznice razvitih držav v tem trenutku ni priporočljivo kupovati.

Realne naložbe

Naravni viri

Stabilna gospodarska rast bo še naprej imela pozitivni učinek na povpraševanje po naravnih virih. Tudi razmerje med ponudbo in povpraševanjem se bo stabiliziralo, saj se bo na stani ponudbe poznalo daljše obdobje nižjih investicij v razvoj tega sektorja. Analitiki pričakujejo, da bodo delnice podjetij iz tega sektorja v naslednjih 5 letih rasle s povprečno letno stopnjo 6,5 odstotkov.

Nepremičnine

Tudi nepremičninski trg bo še naprej beležil rast povpraševanja, ki presega trenutno ponudbo, kar bo vplivalo na nadaljnjo rast cen. Dodatni pozitivni vpliv bo imela inflacija, ki naj bi se v prihodnjih letih okrepila. Analitiki pričakujejo, da bo povprečna letna donosnost tega sektorja v prihodnjih 5 letih 6,0 odstotkov.

Druge alternativne naložbe

Hedge skladi

Glavna prednost hedge skladov je v tem, da so upravljavci sposobni zagotavljati rast, ki ni korelirana z dogajanjem na klasičnih trgih. Tovrstni skladi so v preteklosti beležili v povprečju višjo rast, kot standardni trgi, a analitiki pričakujejo, da se bo stanje v prihodnjih letih nekoliko spremenilo. Povprečna letna rast v prihodnjih 5 letih naj bi se gibala okoli 4,5 odstotkov, razlike med posameznimi strategijami pa bodo velike. Zaradi nizke korelacije z delniškimi trgi naj bi tovrstni skladi še vedno privabljali veliko kapitala.

Private equity

Napovedovanje povprečnih donosov skladov zasebnega kapitala je težko zaradi narave poročanja ter vrednotenja teh skladov (IRR). Še vedno pa analitiki upoštevajo dodatno donosnost, ki so je vlagatelji deležni zaradi nizke likvidnosti tovrstnega tipa naložb. Napovedi analitikov za povprečno letno donosnost v prihodnjih 5 letih se gibljejo okoli 8,5 odstotkov.

Vzajemci

»Ste se pripravljeni odpovedati likvidnosti sredstev za ničelne donose?«

Vzajemci Skupina smo vodilna neodvisna finančno svetovalna skupina v Sloveniji. Od leta 2001 do danes se je na nas obrnilo več kot 20 tisoč vlagateljev, za katere skrbi ekipa 30 finančnih strokovnjakov. Velik poudarek damo osebnostnemu pristopu, ter zagotavljanju celostne finančne oskrbe vsakega vlagatelja, največjo prednost pa strankam nudimo v obliki lastnega naložbenega odbora. Skozi leta smo uspeli vzpostaviti krepke odnose z našimi poslovnimi partnerji v celotni EU ter na območju Balkana, s pomočjo le-teh lahko zadostimo potrebi vsakega vlagatelja pri doseganju dolgoročnih finančnih ciljev.

Ker je oktober mesec varčevanja, smo se na Vzajemci Skupina odločili, da vam podarimo uro finančnega svetovanja v vrednosti 40 eur. Torej, v kolikor tudi sami razmišljate o podaljšanju vezave sredstev na banki, se še enkrat vprašajte: »Ste se pripravljeni odpovedati likvidnosti sredstev za ničelne donose?«

V kolikor ste si odgovorili z NE, nam pišite na info@vzajemci.com in izkoristite vašo svetovalno uro še danes.

Viri:
1. Northern Trust Capital Market Assumptions Five Year Outlook: 2017 Edition
2. Willis Towers Watson Five-year capital market outlook
3. Robeco The Investment Engineers 5-year Expected Returns
4. Blackrock Capital market assumptions
5. Naložben

Priporoči članek prijatelju