Izjemno polletje za trg vzajemnih skladov v Sloveniji

Članek slika

Še v začetku letošnjega leta smo pisali, da je bilo leto 2020 rekordno za slovenske družbe za upravljanje, saj so vlagatelji lani vplačali za skoraj 150 milijonov evrov več sredstev, kot so jih izplačali. Še bolj so lahko zadovoljni z letom 2021, saj so vlagatelji samo v prvih 5 mesecih vplačali za več kot 215 milijonov evrov več sredstev, kot so jih izplačali.

Skupna višina sredstev v investicijskih skladih je konec maja dosegla 3,725 milijarde evrov (+ 32,6 odstotka na letni ravni), število vlagateljev pa je zraslo za 13.367 na 479.650. 

Niso pa zadovoljni le upravljavci skladov ampak tudi vlagatelji. Letos se je nadaljevala pospešena rast pomembnejših borznih trgov, kar se je odrazilo tudi na rasti investiranih prihrankov vlagateljev. Najdonosnejši sklad Infond Energy je v prvih 6 letošnjih mesecih vlagateljem prinesel več kot 35-odstotno donosnost. Najmanj donosen sklad Amundi Funds Bond Global pa je vlagateljem v enakem obdobju prinesel negativno 5,12-odstotno donosnost. 

Trend nadaljevanja rasti je bil pričakovan tudi za leto 2021, presenetila je le hitrost, s katero trgi rastejo. Nekoliko je presenetil tudi segment trga, ki je beležil najvišjo rast, saj so najvišjo rast beležile t.i. value delnice cikličnih sektorjev in ne growth, kot je na primer tehnološki sektor, kot so bili tega do sedaj vajeni vlagatelji. Za vse, ki morda ne poznate razlike med obema terminoma, podajam kratko razlago. Growth delnice so tiste, za katere vlagatelje pričakujejo, da bodo dosegale nadpovprečne donosnosti zaradi prihodnjega potenciala. Value delnice pa so tiste, katerih cena je trenutno podcenjena glede na fundamente. Med value lahko uvrstimo tako finančni, energetski, industrijski, surovinski sektor, kot tudi sektor osnovnih potrošnih dobrin. Med growth sektorje pa lahko uvrstimo podjetja z nizko tržno kapitalizacijo oz. mlada podjetja in sektor, kot je na primer tehnologija.

Kot je pred nekaj tedni v pogovoru za Vzajemci.com dejal Aleš Grbič, specialist za upravljanje investicijskih skladov pri SAVA Infond, ki je bil letos že drugo leto zapored  iz strani revije Moje Finance imenovan za najboljšega upravljavca v Sloveniji za triletno obdobje: "Sredi leta 2020 je bilo precej cikličnih sektorjev (energija, materiali, finance, industrija) izredno poceni zaradi negativnega vpliva pandemije na svetovno gospodarsko aktivnost. Prav tako so se ti sektorji znižali tudi za več kot 50 % glede na predpandemijsko obdobje. Ob ustreznih monetarnih in fiskalnih ukrepih so vlagatelji konec tretjega četrtletja lani zaznali, da lahko v naslednjih 12 mesecih pričakujemo močno okrevanje v najbolj prizadetih cikličnih sektorjih. Zato tudi prehod od t.i. growth delnic (predvsem sektor informacijske tehnologije) k t.i. value (predvsem ciklični sektorji) delnicam. Negativen dejavnik za tehnološki sektor so bila tudi obrestna pričakovanja v ZDA, saj ta vplivajo na vrednotenje podjetij preko diskontne stopnje. Ta dejavnik že pričenja popuščati, saj bo, kot kaže, tudi sedanja raven inflacije srednjeročno občutno nižja, glede na to, da gre najverjetneje le za enkraten vpliv zaradi »zaustavitve« velikega dela svetovnega gospodarstva v aprilu in maju lani." 

Inflacijski pritiski višajo vrednost energetskih delnic

Aleš se ni zmotil, v zadnjem obdobju v ospredje znova prihajajo delnice growth podjetij. Če je prvo letošnje četrtletje pripadalo value delnicam, je drugo četrtletje zaznamovala močnejša rast growth delnic. Izjema so le energetske delnice, ki so že tretje zaporedno četrtletje beležile nadpovprečno rast. Sektor energije pa je navkljub močni rasti še vedno podcenjen. Zato je na mestu vprašanje Ali bo energija zaznamovala nadaljevanje leta? V prihodnjih dneh bomo objavili intervju na temo prihodnosti energetskega sektorja, katerega ne smete spregledati. Do takrat pa se lahko zanesemo na širše mnenje vlagateljev. Na tem mestu bi izpostavil izsledke zadnje raziskave Citigroup, v kateri so analitiki investicijske banke zbrali mnenja vlagateljev oz. svojih strank. Na splošno vlagatelji po dolgem času na prvo mesto med vsemi segmenti trga postavljajo evropske delnice, ameriške delnice so na tretjem mestu, drugo mesto pa zaseda sektor surovin in energije. Če se osredotočimo le na delnice posameznih sektorjev, so vlagatelji mnenja, da se bodo letos najbolje odrezale surovine in energija, finančni sektor pa postavljajo na tretje mesto. Kot najslabša sektorja pa so označili tehnologijo in osnovne potrošne dobrine.

Vlagatelji in analitiki povsod po svetu kot največjo nevarnost izpostavljajo grožnjo povišane inflacije in s tem grožnja, da bodo morale centralne banke začeti zategovati pas prej od trenutnih pričakovanj. Še vedno sicer velja prepričanje, da bo povišana inflacija le prehodna, vendar nasprotnikov tega mnenja je vedno več. Nazadnje so svarila pred nenadzorovano rastjo inflacije posvarili predstavniki Bank of England. Še pred tem pa so številna opozorila prišla od predstavnikov ameriškega Federal Reserve. V kolikor bi se ta scenarij realiziral, to ne bi pomenilo nič dobrega za borzne trge. Če se opremo na zgodovinske podatke, bi pa to moralo pozitivno vplivati na cene surovin, energentov in realnih dobrin, kot so nepremičnine, kmetijska zemljišča in podobno. 

V prvem polletju v ospredju energija in razviti trgi

Slovenski vlagatelji v vzajemne sklade so lahko letos zadovoljni z ustvarjenimi donosnostmi. Najvišjo rast so letos beležili skladi iz sektorja energetike in surovin in materialov. Dobro so se odrezali tudi skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v finančni sektor. Med regijsko usmerjenimi pa izstopajo evropski skladi, še posebej tisti, ki imajo višjo izpostavljenost avstrijskim in slovenskim delnicam. Trga sta namreč v letu 2021 najdonosnejša v Evropi. 

Tabela: TOP 10 skladov v letu 2021

Investicijski sklad Letos v %
Infond Energy + 35,62
Generali Surovine in Energija + 29,90
NLB Skladi - Naravni Viri delniški + 25,34
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški + 24,68
Amundi Austria Stock + 23,54
NLB Skladi - Finance delniški + 23,20
RCM US Aktien + 22,24
NLB Skladi - ZDA delniški + 21,89
RCM Russland Aktien + 21,72
RCM Actove-Commodities + 20,97

Tabela: FLOP 10 skladov v letu 2021

Investicijski sklad Letos v %
Amundi Funds Bond Global - 5,12
EF Bond EUR Long Term LTE - R - 3,87
Amundi Gold Stock - 2,71
Amundi Funds Bond Euro Government - 2,57
RCM Osteuropa-Rent - 2,01
Triglav Obvezniški - 1,57
Generali Corporate Bonds - 0,99
Generali Bond - 0,95
Infond Bond - Euro - 0,87
EF Bond EUR Medium Term LTE - R - 0,71

Vir: Vzajemci.com, dne 08.07.2021, ob 10:00

Previdno v nadaljevanju leta

Napovedovanje prihodnosti ni namen, vendar enostaven pogled na realne podatke kaže na to, da so pogoji za korekcijo izpolnjeni. Korekcija seveda ni nič groznega in skoraj vedno predstavlja dobro vstopno točko za vlagatelje, obenem pa pokaže na to, da je trg zdrav. Zato smatramo, da vlagatelji ne bi storili nič narobe, če bi se odločili za pregled in prilagoditev strukture naložb, da bodo še naprej sledili začrtanemu cilju. Struktura pa naj odraža trenutno stanje na trgih. 

Neumno se mi zdi prebirati komentarje strokovnjakov, ki pravijo, da je nesmiselno prilagajati portfelj (v tem primeru bi v zadnjih 10 letih iz takrat uravnoteženega portfelja prišli do izjemno tveganega danes ravno v trenutku, ko se nahajamo na rekordnih vrednostih). Panične prodaje ob padcih skoraj nikoli ne prinesejo nič dobrega, vendar moramo portfelj še vedno prilagajati glede na življenjsko situacijo, glede na cilje, glede na naša pričakovanja in nenazadnje glede na spremembe vrednosti posameznih vrednostnih papirjev znotraj našega naložbenega portfelja. 

Popolno zavarovanje pred padci tečajev ne obstaja. Se pa da te padce na razne načine omejiti. Ali boste to počeli s povečanjem pozicij v defenzivnih sektorjih, ali z nakupi manj tveganih vrednostih papirjev, ali pa celo z dodajanjem alternativnih naložb, ki niso korelirane z gibanjem trga, je odvisno od vas samih ter vašega profila tveganja. Svoj portfelj lahko seveda prilagajate tudi sami. Zapomniti pa si morate glavno pravilo: ne sprašujte se kam gre trg ampak kdaj boste potrebovali sredstva in skladno s tem tudi investirajte. Bolj je oddaljen konec varčevanja, več sredstev lahko investirate v bolj tvegane naložbe. In obratno. Ne pozabite tudi dejstva, da so padci na delniških trgih pozitivni za dolgoročne vlagatelje, ki te padce izkoristijo za poceni nakupe.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja