Že en odstotek lahko vpliva na kvaliteto življenja

Ste prepričani, da varčujete pravilno?

Članek slika

Človeški možgani so zasnovani za linearno in ne eksponentno računanje. Poskusite izračunati sledeči enačbi brez uporabe kalkulatorja: 6+6+6+6 in 6x6x6x6. Prvo enačbo reši vsak, drugo pa precej manj ljudi.

Še en nazoren primer eksponentne rasti je navedel avtor knjige »The Art of Thinking Clearly«, kjer izpostavi kos papirja, ki je prepognjen na pol in večkrat na polovici znova prepognjen. Kako debel bo po petdesetih prepogibih? Debelina lista A4 znaša 0,004 cm, torej znaša debelina pedesetih prepogibov več kot 150 milijonov kilometrov. Približno taka je razdalja med Zemljo in Soncem.

In kako, pravite, lahko zgoraj zapisano vam pomaga v življenju? Poleg tega, da gre za zanimiv podatek, ima le ta ključno vlogo pri dolgoročnem varčevanju, kjer lahko že za eno odstotno točko višja letna donosnost odloča o tem, ali boste pri varčevanju uspešni.

Poglejmo nekoliko bolj konkreten primer, kjer ob 3,75 % letni donosnosti varčujemo 100 oz. 150 evrov mesečno skozi daljše časovno obdobje:

€/leta

10

15

30

33

100

14.484,55

23.989,49

65.661,32

77.129,17

150

21.726,83

35.984,23

98.491,98

115.693,76

Pri obeh zneskih je dobro razviden učinek eksponetne rasti privarčevanih sredstev. Višji kot je mesečni vložek in daljše kot je obdobje varčevanja, bolj pride do izraza eksponetna rast privarčevanih sredstev. Gre obrestovanje, pri katerem se povečujeta tako glavnica kot že ustvarjene obresti iz predhodnega obdobja.

Sedaj poglejmo nadaljni učinek eksponentne rasti, v kolikor predvideno donosnost zvišamo iz 3,75 % na 6 % oz. 7 %:

 

6% donos

7% donos

€/leta

33

33

100

119.990,33

147.243,11

150

179.985,49

220.864,67

Razlika v donosnosti že samo v višini le enega odstotka ustvari na dolgi rok precejšnjo razliko. Resda gre za gole matematične izračune, ki so povsem kvantitativne narave. A njihove posledice ali bolje rečeno koristi imajo v naložbenem svetu izrazito kvalitativne učinke: udobnejša starost, ležeren življenjski slog, kvalitetno šolanje otrok, boljša zdravstvena oskrba, nakup željene (ne)premičnine, potovanja...itd.

S temi primeri vam želim pokazati pomen dolgoročnega varčevanja ter kakšno razliko lahko predstavlja ustrezna izbira naložb ter produktov na končni rezultat. Tudi, če vam uspe povprečno letno donosnost zvišati le za eno odstotno točko, lahko to na daljši rok občutno izboljša kvaliteto vašega življenja po upokojitvi.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Ostareli borzni bik razlog za Trumpov glavobol

21.11.2016

T. Rovere