Velike prednosti kvantitativnega oz. sistematičnega pristopa k investiranju

Članek slika

Kaj je kvantitativna strategija? Povedano na kratko, gre za strategijo, pri kateri se pri izbiri naložb v čim večji meri omeji človeški faktor in se zanaša na realne podatke.

Kvantitativno investiranje je investicijski proces, pri katerem so naložbe izbrane na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Standardno aktivno upravljanje zajema ekipo analitikov, ki raziščejo trg, poslovne izkaze podjetij, te primerjajo s konkurenčnimi podjetji in iščejo delnice z največ potenciala za rast. Čeprav je proces kompleksen, je končna odločitev še vedno odvisna od glavnega upravljavca.

Kako delujejo kvantitativne strategije?

Upravljavci pregledujejo ogromno podatkov in iščejo tiste, ki najbolje odražajo visok prihodnji potencial. Ti izbrani kriteriji nato postanejo eden od ključnih korakov do končnega izbora vrednostnega papirja. Skozi testiranja upravljavci iščejo najboljše kriterije, z njimi opravijo nešteto simulacij za nazaj v različnih obdobjih borznih ciklov in s tem želijo zagotoviti, da nadpovprečna donosnost ne bi bila le stvar naključja ampak skrbno izbranih "filtrov".

Večina kvantitativnih strategij bo upoštevala finančne podatke posameznega podjetja, kot so denarni tok, knjigovodsko vrednost podjetja itd. Kriterij lahko zajema tudi sentiment, prisoten v regiji ali v sektorju. Upoštevajo pa se lahko tudi podatki, kot so na primer rast BDP, višina inflacije in tudi prihodnje napovedi različnih institucij. Dodaten filter pa lahko predstavljajo tudi dodatni podatki, ki nakazujejo trende med potrošniki, kot so na primer podatki, ki jih v javnost dajo ponudniki plačilnih kartic.

Podcast: Luka Gubo, FT Quant - unikat na slovenskem trgu

Različne kvantitativne strategije upoštevajo različne nabore podatkov, zato tudi niso vsi skladi s tovrstno strategijo enaki. Posamezne strategije lahko celo imajo enak izbor podatkov, vendar le te uporabljajo na različni način, zato je tudi končni izbor vrednostnih papirjev drugačen.

Tovrstne strategije so po navadi veliko bolj učinkovito razpršene, saj imajo modeli vnaprej določene kriterije, s katerimi lahko istočasno analizirajo širši nabor vrednostnih papirjev na več trgih naenkrat. Pri standardnem aktivnem upravljanju pa lahko ekipa upravljavcev analizira le določeno število podjetij znotraj posameznega sektorja, preden se odloči za nakup vrednostnega papirja.

Tovrstni skladi zelo primerni za jedro portfelja

Takšen sistematičen pristop k investiranju daje veliko prednost na trgu, saj s tem pristopom upravljavec močno zniža tveganost sklada, obenem pa le temu da možnost investiranja v tiste trge in posamezne delnice, ki imajo najvišji potencial visoke donosnosti. Vse to pa dosežejo ob izključitvi človeškega dejavnika.

Tudi v Sloveniji poznamo kvantitativne strategije. Te se poslužuje sklad FT Quant, katerega pod okriljem družbe Primorski Skladi d.o.o., upravlja Luka Gubo. Kot je dejal v intervjuju za Vzajemci.com leta 2014: "Sistematičen investicijski proces je sestavljen iz treh korakov. Prvi korak je pregled makroekonomskega stanja in prilagoditev portfelja trenutnemu stanju. Če se gospodarska aktivnost po svetu izboljšuje, je smiselno imeti v portfelju večji delež delniških naložb, saj le te v času visoke gospodarske rasti najbolj pridobivajo na vrednosti. Na drugi strani je v času recesije ali času nižanja gospodarske aktivnosti smiselno večji delež portfelja usmeriti v varne naložbe, kot so obveznice varnih držav, recimo Nemčije, Francije, Anglije in ZDA."

FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad - Vzajemci.com

"V drugem koraku, ko že imamo določen delež namenjen delniškim naložbam, izberemo najperspektivnejše trge in jim namenimo večji delež portfelja. To pomeni, da izmed več kot 30 držav po svetu izberemo tiste, ki so trenutno najbolj podcenjene in imajo najvišje pričakovane donose v naslednjih letih ter v njih investiramo večji delež kot pa v tiste trgu, ki so trenutno precenjeni. Tako se lahko zgodi, da bo sklad investiral večino portfelja v trge v razvoju, v razvite trge pa le manjši delež. Alokacija je seveda odvisna od tega, kakšno je stanje na določenem trgu," je opisal drugi korak strategije, ki jo je razvijal več let. "Ko imamo enkrat sestavljen portfelj iz deleža varnih naložb (obveznic varnih držav) in deleža podcenjenih delniških trgov, se osredotočimo na izbiro posameznih podjetij znotraj teh podcenjenih delniških trgov. Princip izbire podjetij sloni na izločanju tistih podjetij, ki slabše poslujejo in imajo višjo verjetnost stečaja. Ko izločimo vsa podjetja, ki so potencialno visoko tvegana, se osredotočimo na izbor tistih podjetij, ki poslujejo z odliko – imajo visoke marže, ki naraščajo, so profitabilna, niso preveč zadolžena, se razdolžujejo in kažejo visoko potencialno rast prodaje in dobičkov. Izmed vseh uspešnih podjetij nato izberemo samo tista, ki so trenutno na trgu podcenjena – želimo torej kupovati visoko kvalitetna podjetja za razumno ceno," je Gubo zaključil opis strategije.

FT Quant je strogo po pravilih aktivno upravljan sklad, ki je popolnoma fleksibilen in strmi k absolutnim donosom. Prav sistematičen pristop in popolna fleksibilnost je največja razlika pred klasičnimi skladi, ki so v veliki večini primerov usmerjeni k premagovanju določenega indeksa.

Prav zaradi manjše volatilnosti (tveganja) kot klasični delniški skladi, je FT Quant zelo primeren za jedro portfelja, okoli katerega se lahko še dodatno gradi z bolj tveganimi skladi. Dodaten pozitiven faktor, ki močno vpliva na uporabnost sklada za jedro portfelja je v tem, da ima nizko korelacijo z delniškimi indeksi na malce daljši rok (natančneje skozi celoten gospodarski cikel).

Za več podatkov o skladu si oglejte predstavitveno stran.

V primeru vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja