Luka Gubo: »V skladu imam vsa svoja likvidna sredstva«

Luka Gubo: »V skladu imam vsa svoja likvidna sredstva«

Numerica Partnerji DZU je najmlajša družba za upravljanje na slovenskem trgu. Po lanski predstavitvi izjemno uspešnega sklada Numerica Emerging Frontiers, so letos predstavili vzajemni sklad FT Quant. Ker gre za novost na slovenskem trgu, smo se obrnili na Luko Gubo, vodilnega analitika sklada, da nam in vam predstavi njegovo delovanje ter pričakovanja.

Lahko na kratko opišete vzajemni sklad? Na kakšen način izbirate naložbe? Kakšnim kriterijem morajo naložbe ustrezati?

FT Quant je mešani fleksibilni investicijski sklad, ki stremi k absolutnim donosom in svoja sredstva investira v uspešna, stabilna in podcenjena podjetja po celem svetu. Pristop k investiranju je popolnoma sistematičen oziroma kvantitativen – od tod tudi ime sklada.

Pristop k skladu FT Quant

Sistematičen investicijski proces je sestavljen iz treh korakov. Prvi korak je pregled makroekonomskega stanja in prilagoditev portfelja trenutnemu stanju. Če se gospodarska aktivnost po svetu izboljšuje, je smiselno imeti v portfelju večji delež delniških naložb, saj le te v času visoke gospodarske rasti najbolj pridobivajo na vrednosti. Na drugi strani je v času recesije ali času nižanja gospodarske aktivnosti smiselno večji delež portfelja usmeriti v varne naložbe, kot so obveznice varnih držav, recimo Nemčije, Francije, Anglije in ZDA.

V drugem koraku, ko že imamo določen delež namenjen delniškim naložbam, izberemo najperspektivnejše trge in jim namenimo večji delež portfelja. To pomeni, da izmed več kot 30 držav po svetu izberemo tiste, ki so trenutno najbolj podcenjene in imajo najvišje pričakovane donose v naslednjih letih ter v njih investiramo večji delež kot pa v tiste trgu, ki so trenutno precenjeni. Tako se lahko zgodi, da bo sklad investiral večino portfelja v trge v razvoju, v razvite trge pa le manjši delež. Alokacija je seveda odvisna od tega, kakšno je stanje na določenem trgu.

Ko imamo enkrat sestavljen portfelj iz deleža varnih naložb (obveznic varnih držav) in deleža podcenjenih delniških trgov, se osredotočimo na izbiro posameznih podjetij znotraj teh podcenjenih delniških trgov. Princip izbire podjetij sloni na izločanju tistih podjetij, ki slabše poslujejo in imajo višjo verjetnost stečaja. Ko izločimo vsa podjetja, ki so potencialno visoko tvegana, se osredotočimo na izbor tistih podjetij, ki poslujejo z odliko – imajo visoke marže, ki naraščajo, so profitabilna, niso preveč zadolžena, se razdolžujejo in kažejo visoko potencialno rast prodaje in dobičkov. Izmed vseh uspešnih podjetij nato izberemo samo tista, ki so trenutno na trgu podcenjena – želimo torej kupovati visoko kvalitetna podjetja za razumno ceno.

Takšen sistematičen pristop k investiranju nam daje veliko prednost na trgu, saj s prvim korakom močno znižujemo tveganost sklada – v času recesij se izognemo večjim izgubam z investiranjem v varne naložbe. Drug in tretji korak pa nam dajeta možnost investiranja v tiste trge in posamezne delnice, ki imajo najvišji potencial visoke donosnosti. Izbrana kombinacija zagotavlja stabilnost donosov in manjšo verjetnost večjih izgub, omogoča pa tudi, da so lahko v dobrih časih donosi nadpovprečni.

Kako se sklad razlikuje od drugih skladov, ki so vlagateljem na voljo v Sloveniji? Kako ste prišli do odločitve, da bi ustanovili FT Quant?

FT Quant je strogo po pravilih aktivno upravljan sklad, ki je popolnoma fleksibilen in strmi k absolutnim donosom. Prav sistematičen pristop in popolna fleksibilnost je največja razlika (in po moje tudi prednost) pred klasičnimi skladi, ki so v veliki večini primerov usmerjeni k premagovanju določenega indeksa - za njih je tako lahko uspeh, če indeks izgubi 60 odstotkov vrednosti, njihov sklad pa "le" 55 odstotkov. Dodatno se lahko pohvalimo, da smo popolnoma transparentni in ne skrivamo svoje investicijske filozofije in strategije. Vsak, ki ga zanima na kak način upravljamo sklad, si lahko to prebere na naši spletni strani, kjer je podroben opis, ali pa nas osebno kontaktira in brez težav mu razkrijemo vse karte.

Povpraševanja po takšni novosti je bilo v Sloveniji veliko, saj so investitorji v povprečju nezadovoljni s svojimi upravljavci premoženja, ki so pri upravljanju dokaj neaktivni. Mi imamo drug pristop – v vsakem trenutku nam je cilj imeti optimalen portfelj, kar pomeni, da bo obrat sredstev v skladu visok, saj bomo vsak mesec spremenili naložbe, tako da v vsakem trenutku ustrezajo strogim kriterijem.

Ideja o skladu se je meni osebno potikala po glavi že kar nekaj časa. Razlog za to je, da že zadnjih 7 let razvijam investicijske strategije in preverjam njihovo uspešnost. Do sedaj se je izkazala investicijska strategija, ki jo uporabljamo v skladu FT Quant, za najboljšo glede na testiranja. To potrjujejo tudi akademske raziskave profesorjev iz uglednih univerz, iz katerih strategija tudi izvira.

Kaj se bo uporabljajo za primerjalni indeks oz. na kakšno donosnost ciljate?

Za primerjalni indeks smo izbrali kombinacijo svetovnega delniškega indeksa MSCI ACWI, kateremu smo določili 60 odstotno utež, in pa obvezniški indeks, v katerem so samo najbolj varne obveznice z dospetjem okoli 10 let. Ker investicijska strategija sklada cilja na »absolute return« donose, se ne oziramo preveč na primerjalni indeks. Osredotočeni smo na popolno izvajanje strategije.

O donosnosti je vedno težko govoriti. Takšen način investiranja je v preteklih 20-30 letih imel precej dobre rezultate. Ne v smislu, da je najbolj donosna strategija na svetu, ampak da je ena izmed boljših, ko se primerja donosnost s tveganjem. V financah se razmerju med presežnim donosom in volatilnostjo sklada reče Sharpovo razmerje (po Nobelovem nagrajencu Williamu Sharpu), ki meri koliko donosa je naredila naložba za eno enoto tveganja. Če si predstavljamo klasičen delniški sklad, ali še bolje, ameriški delniški indeks S&P500, ki je v preteklih 100 letih imel povprečne presežne donose nad netvegano obrestno mero okoli 8 odstotkov, hkrati pa je bila volatilnost indeksa okoli 16 odstotkov, lahko vidimo, da je Sharpovo razmerje za S&P500 okoli 0,5.

Z uporabo makroekonomskih modelov je naš cilj zmanjšati volatilnost sklada na okoli 10 odstotkov, s sistematičnim izborom posameznih delnic (visoko kakovostnih podjetij, ki so trenutno na borzi poceni) pa poskušamo dvigati donosnost, prav tako na okoli 10 odstotkov. Kar pomeni, da ciljamo na Sharpovo razmerje okoli 1. Povedano še iz statističnega vidika - v vsakem izbranem letu poslovanja sklada pričakujemo s 95 odstotno verjetnostjo, da bodo donosi v razponu med -10 odstotkov in +30 odstotkov.

Je sklad primeren za jedro portfelja?

Prav zaradi manjše volatilnosti (tveganja) kot klasični delniški skladi, je FT Quant zelo primeren za jedro portfelja, okoli katerega se lahko še dodatno gradi z bolj tveganimi skladi. Dodaten pozitiven faktor, ki močno vpliva na uporabnost sklada za jedro portfelja je v tem, da ima nizko korelacijo z delniškimi indeksi na malce daljši rok (natančneje skozi celoten gospodarski cikel).

Ali ste naklonjeni investiranju v Sloveniji?

Slovenije se zaradi majhne ponudbe delnic na borzi in predvsem skoraj popolne nelikvidnosti borze ne dotikamo, tako da v portfelju sklada nikoli ne bo slovenskih delnic. Slovenski investitorji so pa že tako ali tako preveč izpostavljeni do slovenskih delnic s svojimi portfelji, tako da ne vidim dodane vrednosti, če bi imeli še na voljo teh nekaj likvidnih slovenskih delnic.

Ali tudi sami investirate v FT Quant?

Seveda. Celotna ekipa FT Quant ima podpisane pristopne izjave. Klemen Furlan, upravljavec sklada je tudi eden večjih investitorjev v skladu. Osebno imam vsa svoja likvidna sredstva v skladu, mesečno pa po zmožnostih dodajam k naložbi.

Kaj pričakujete v prihodnje?

Na to vprašanje je nemogoče odgovoriti, saj nihče ne ve točno, kaj bo prihodnost prinesla. Glede investicijske strategije sklada, sem popolnoma prepričan, da bo delovala še nadaljnjih 100 let, saj bazira na zdravi kmečki pameti (z uporabo malce bolj naprednih metod).

Priporoči članek prijatelju