Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!

Članek slika

Vprašanje: Opazila sem, da nudite tudi pregled obstoječih naložb v skladih. Varčevati sem začela leta 2005 in sem bila v preteklosti z rezultati zadovoljna, vendar se mi portfelj v zadnjih nekaj letih praktično nikamor ne premakne oz. so donosi krepko pod povprečjem trga. Varčevati nameravam še vsaj 10 let. Hvala!

Odgovarja David Vegelj, osebni finančni svetovalec ter član Naložbenega odbora.

V zadnjih mesecih smo naleteli na več primerov vlagateljev, ki so prepričani, da je njihov portfelj ustrezno sestavljen oz. izkorišča potencial, ki ga nudijo trgi. Žal pa temu ni tako. Zelo veliko vlagateljev je danes pozicioniranih za ohranjanje premoženja in ne za rast.

Vprašajte se, bi radi plemenitili svoje premoženje ali samo ohranjali njegovo vrednost? Če ste izbrali slednje, potem je bolje da se poslužujete depozitov oz. glede na današnje stanje, ko so obrestne mere depozitov rekordno nizke, imate denar doma. Če pa spadate v prvo skupino, ki sredstva varčuje z namenom, da bodo čez nekaj časa ven dobili nekoliko več, potem morate poskrbeti za to, da boste za svoj denar dobili več!

Osnove sestavljanja portfelja

Želja vseh je, da bi prišli do idealne formule pri oblikovanju osebnega portfelja, ki bi nam omogočila upokojitev pri 50 letih, hkrati nam bi v obdobju varčevanja omogočila še nakup nepremičnine in šolanje otrok. Žal takšna univerzalna formula ne obstaja. Sestava osebnega portfelja vzajemnih skladov je specifična stvar vsakega posameznika, odvisna od osebnostnih lastnosti (sprejemanje tveganja), naložbenih ciljev in predvsem časa varčevanja. Za optimalno skrb nad portfeljem potrebujemo veliko znanja in časa, česar pa nam v trenutnem svetu prepogosto zmanjkuje. Zato je pomembno, da nad vašim portfeljem bedi za to usposobljena oseba.

Ne izkoriščate vsega potenciala

Točna določitev jedra portfelja je odvisna predvsem od trenutka v katerem se nahajamo, saj so v določenem trenutku bolj primerni delniški skladi razvitih trgov (ZDA, Japonska, Evropa), kasneje so to lahko fleksibilni skladi s poudarkom na obveznicah ali delnicah in tako dalje.

Del portfelja naj bi predstavljale tako imenovane satelitne naložbe, s katerimi poskušamo doseči višjo donosnost ob hkratnem znižanju tveganja. Satelitne naložbe so običajno sektorsko ali geografsko omejeni skladi, posamezne delnice in alternativne naložbe. Pri tem izbiramo podcenjene regije (npr. Vzhodna Evropa, Rusija, Latinska Amerika, energija itd.), ki so trenutno nepriljubljene ali pa regije, kjer vidimo velik dolgoročni potencial (Indija, Kitajska). V primeru alternativnih naložb pa poskrbimo za to, da imajo te čim nižjo korelacijo s splošnimi trgi.

Vsak misli, da ima portfelj ustrezno urejen. Pa je res tako?

Tudi pri vas, tako kot pri mnogih drugih vlagateljih, smo opazili, da ima portfelj neustrezno razpršitev med skladi glede na trenutno stanje na trgih. Portfelj je sestavljen iz treh skladov: dva mešana globalna kot jedro portfelja ter eden sektorski, ki investira v delnice farmacevtskih podjetij. Razmerja med naložbami pa so 40:40:20.

Na prvi pogled je portfelj ustrezno sestavljen, saj sta bila za jedro portfelja uporabljena globalna mešana sklada. Poleg tega imate del portfelja tudi v varnih obvezniških naložbah in tudi rezultati za nazaj kažejo, da se je portfelj obnašal primerno, čeprav ne nadpovprečno. Dva od treh skladov imata v celotnem obdobju pozitivno rast, eden pa je v zadnjih letih ustvaril izgubo. Moramo pa opozoriti tudi na to, da portfelja niste spreminjala, saj uporabljate strategijo kupi in drži, katera se lahko v bolj nihajnih letih izkaže za manj primerno.

Po pregledu posameznih naložb sklada vidimo, da ste z nadpovprečnim deležem svojega portfelja izpostavljeni ameriškemu trgu. Ameriške delnice sicer še imajo potencial za rast, vendar manj v primerjavi z ostalimi trgi. Poleg tega so ostali trgi zastopani podpovprečno, od sektorjev pa pokrivate samo farmacijo.

Stranki smo na sestanku predlagali določene spremembe, kjer smo jedro portfelja uredili z enim fleksibilnim skladom s poudarkom na delnicah. Fleksibilni skladi so izredno primerni za jedro, saj upravljalec sam določa ali bo sredstva razporedil v delnice, obveznice ali denar. Kadar je pogled upravljalca optimističen, ima večji del sredstev v delnicah, kadar so njegova pričakovanja pesimistična, se poslužuje obveznic ali celo denarja in depozitov. Satelitne naložbe, kamor smo razporedili 50 odstotkov portfelja, vključujejo trge Vzhodne Evrope ter energetski sektor. Sredstva v sektorju farmacije smo trenutno pustili nedotaknjena. Del sredstev smo investirali tudi v alternativne naložbe ter tako dosegli boljšo razpršenost portfelja ob višji pričakovani donosnosti. Jedro naložbe bomo pozorno spremljali in trenutno ne predvidevamo večjih sprememb, pri satelitnih naložbah pa smo del sredstev že prenesli znotraj krovnega sklada.

Pravočasna reakcija vam lahko prinese več!

Trenutno mnenje Naložbenega odbora Vzajemci Skupine je, da bo v prihodnjem obdobju na trgih potrebna hitra reakcija. Potenciala za rast je še veliko, vendar bo ključnega pomena izbira pravih naložb. Zato je smiselno tudi portfelj prilagoditi tako, da bodo sredstva porazdeljena med več regij, sektorjev in tipov naložb, saj s tem lahko veliko prispevamo k skupni varnosti celotnega portfelja. Na tem mestu naj še opozorim, da prepogosto menjavanje skladov ni priporočljivo, vsekakor pa je smiselno o tem razmišljati vsaj na vsakih šest mesecev, oziroma pravočasno reagirati v trenutkih, ko je to potrebno.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov [email protected] Odgovor strokovnjakov Vzajemci skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Prenesite si priročnik o alternativnih naložbah

Z alternativo si lahko znižamo portfeljsko tveganje in ustvarjamo pozitivne donose tudi v času negativnih trendov. Zato je primarni namen priročnika predstaviti zakonitosti alternativnih naložb.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja