Bi znali ovrednotiti stvari, če ne bi imele določene cene?

Članek slika

Vse v življenju ima svojo ceno in svojo vrednost. Na žalost ima ceno celo življenje samo, čeprav radi verjamemo, da je življenje neprecenljivo. Slavni investitor Warren Buffett je izjavil, da je cena to, kar plačamo, vrednost pa to, kar dobimo. Dodal je tudi, da rad kupuje tako delnice kot nogavice, ko so znižane, s čimer je namigoval, da je smiselno nakupe izvajati takrat, ko je njihova tržna vrednost nižja od t. i. notranje vrednosti. Toda, kako določimo, ali je neka stvar poceni? Za nogavice, krompir ali avtomobil je zadeva dokaj preprosta, saj lahko ceno in vrednost na podlagi izkušenj določimo sami, pri delnicah in drugih finančnih naložbah pa je zadeva malce bolj zapletena.

Finančne naložbe je smiselno kupovati takrat, ko je tržna cena nižja od njihove notranje vrednosti, in jih prodajati takrat, ko je cena nad njihovo notranjo vrednostjo. Kako določiti notranjo vrednost delnice? To pa je veščina, ki se je lahko naučimo. Opozarjamo, da lahko notranjo vrednost delnic določimo na različne načine, v nadaljevanju pa se bomo osredotočili samo na najbolj univerzalnega, saj ga je mogoče relativno enostavno uporabljati za nakup delnic, vzajemnih skladov in nepremičnin.

V teoriji je notranja vrednost naložbe enaka seštevku vseh denarnih sredstev, ki jih lastnik te naložbe prejme v življenjski dobi te naložbe, diskontirana na današnjo vrednost. Da poenostavimo: če je življenjska doba naložbe eno leto in boste na koncu leta prejeli 100 enot izplačila, moramo ta znesek še diskontirati oziroma znižati za določeno stopnjo. Tako je naložba danes vredna npr. 95 enot. Problem nastane, ker običajno ne vemo, kako visoko izplačilo lahko pričakujemo in koliko časa bo naložba živela. Poleg tega pa je določitev diskontne stopnje odvisna od številnih spremenljivk. 

Za vsakodnevno uporabo lahko uporabimo pravilo prsta. Pri delnicah tako za izplačilo uporabimo dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), ki ga diskontiramo oziroma delimo s številom 0,1, kar predstavlja 10 %. Takšnega donosa se namreč nadejamo. Od tako pridobljene številke odštejemo dolgove podjetja in jo delimo s številom delnic. Kar ostane, je dober približek notranje vrednosti in je za gradnjo osnovnega portfelja dovolj natančen. Pozor: če boste delnice izbirali na ta način, imejte na posamezni delnici majhno utež, ne več kot tri odstotke. 

Primer: delnica družbe Krka d.d. (oznaka KRKG) je na datum pisanja teh smernic (op.a. 9.11.2021) na ljubljanski borzi ovrednotena po ceni 112,5 evra na delnico. EBITDA za leto 2020 je znašala 435 mio. evrov, za prvo polletje 2021 znaša 255 mio. evrov, torej lahko domnevamo, da bo EBITDA za 2021 nekje med 435 in 510 mio. evrov. Za izračun upoštevajmo srednjo vrednost teh predpostavk, tj. 472 mio. evrov. Ko delimo predviden EBITDA s 0,1 dobimo 4.720 mio. evrov, ki jo delimo z 32,7 mio. izdanih delnic in pridemo do 144 evrov na delnico. To je notranja vrednost delnice, ki je za 28 % višja od trenutne borzne cene. Ali to pomeni, da je delnico smiselno kupiti?

Na isti način lahko izračunamo notranjo vrednost 60 m2 velikega stanovanja v Ljubljani. Za prihodek moramo uporabiti najemnino, zmanjšano za davke in stroške vzdrževanja. Recimo, da se tako stanovanje oddaja za 700 evrov mesečno. Ko odštejemo davke in vzdrževanje, nam ostane 450 evrov mesečno ali 5.400 evrov letno. Nepremičnine so bolj stabilna naložba, zato je diskontna stopnja nižja in recimo 3 % oz. 0,03. Če delimo 5.400 evrov s 0,03, pridemo do notranje vrednosti stanovanja 180.000 evrov. Močno dvomimo, da se v Ljubljani trenutno da kupiti solidno stanovanje po taki ceni. Ali so stanovanja v Ljubljani predraga?

Za domačo nalogo pa vam predlagamo, da poskušate izračunati notranjo vrednost delnice družbe Ilana d.d. (oznaka na SI ENTER: ILAR). Sama družba Ilana d.d. v letu 2021 nima prihodkov, njena hčerinska družba v Srbiji, ki je hkrati njena edina naložba, pa bi letos po predvidevanjih morala imeti okrog 2,75 mio. evrov prihodka iz oddajanja logističnih hal. Hčerinska družba ima poleg petih oddanih hal še 150 ha prostih zemljišč, šesto halo v gradnji in precej povpraševanja po novih halah. Posel se bo v naslednjih letih še širil. Vseh delnic je 43.933. Vam pa lahko na tem mestu podamo en kratek namig: vrednost delnice določata dve ključna dejavnika, tj. prihodki iz najemnin in pa vrednost preostalega neaktiviranega zemljišča, pri čemer je ključno, da karseda objektivno določite diskontno stopnjo in vrednost površine zemljišča.

Povprečen vlagatelj bo večino svojega portfelja sestavil okrog vzajemnih skladov, tako globalnih, kot na tistih s poudarkom na posameznih sektorjih ali določenih geografskih regijah. Kako najti sklade, ki imajo notranjo vrednost višjo od trenutne cene? 

Lahko izberete daljšo pot, si ogledate vsako posamezno naložbo sklada, izračunate notranjo vrednost, jo primerjate s ceno delnice in nato izračunate povprečno notranjo vrednost sklada. Zamudno, ampak se da. Lahko pa izberete lažjo pot in si ogledate prvih deset naložb sklada. Nato za vsako naložbo sklada poiščete t.i. P/E kazalnik oz. razmerje med ceno delnice in njenim zadnjim znanim dobičkom. Osnovno pravilo je, da je P/E čim nižji na posamezni delnici in posledično na celotnem skladu. Okvirna meja za zanimive delnice je pri P/E 15, ampak vas že sedaj opozarjam, da je zanimivih delnic po tem kazalniku presenetljivo malo. Ali to pomeni, da so skladi predragi?

Vse opisano bi moral v teoriji narediti vsak, ki vstopa na kapitalski trg, pa vendar velika večina tega ne bo nikoli naredila,. Razlogov je veliko - od pomanjkanja časa in znanja, do prenizke motivacije. V takem primeru je bolje, da se obrnete na nas in skupaj z vami bomo sestavili portfelj naložb, ki vam bo pisan na kožo. Navsezadnje ni vse v številkah - če bi bilo, nihče ne bi kupoval kriptovalut ali delnic Tesle. 

Kakšna razporeditev portfelja med različnimi naložbami se Naložbenem odboru Vzajemci Skupina trenutno zdi zanimiva? Izvedite na srečanju z našimi strokovnjaki. Svoj termin si lahko rezervirate prek spletnega obrazca. 

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja