Mesečno varčevanje: Ali je nihajnost sklada prijatelj ali sovražnik?

Članek slika

Je res, da lahko z mesečnim varčevanjem v bolj tveganih naložbah ustvarimo višje donose, kot z enkratnim vložkom? Kot boste lahko videli spodaj, se rezultat razlikuje od primera do primera in je mesečno varčevanje bolj donosno, v kolikor v prvem delu obdobja varčevanja pride do večje korekcije. Vsekakor je mesečno varčevanje bolj smiselno pri nepredvidljivih naložbah, saj si to lažje privoščimo ter zavarujemo v primeru večjih padcev.

V grobem se varčevanja na daljše obdobje lahko lotimo na dva načina; z rednim mesečnim varčevanjem ali v obliki enkratnih vložkov. Priporočljivo je uporabljati oba načina, mesečne vložke za zniževanje povprečne nakupne cene in brez skrbi za pravilni vstop na trg, ter enkratne vložke za tiste naložbe, ki imajo v danem trenutku velik potencial oziroma so objektivno gledano podcenjene.

V tem prispevku se bomo osredotočili le na mesečno varčevanje. Veliko strank namreč zanima, ali naj pri mesečnem varčevanju izberejo bolj konzervativne sklade (obvezniški ali globalni mešani skladi) ali bolj dinamične sklade (ozko usmerjene, delniške sklade).

Teorija sicer pravi, da bolj kot je donos predvidljiv, bolj pride do izraza enkraten vložek. To pomeni, da če bi recimo vlagali v depozite ali sklade denarnega trga, to ni smiselno početi z mesečnimi vplačili. Po drugi strani je pri bolj nepredvidljivih naložbah nemogoče ugotoviti pravi trenutek vstopa, zato je mesečno varčevanje v tem primeru smiselno. Druga velika prednost mesečnega varčevanja je, da si večina vlagateljev lažje privošči postopno varčevanje z nižjimi zneski, kot varčevanje z enkratnimi vplačili višjih zneskov.

Za primerjavo sem izračunal donosnosti posameznih skladov pri mesečnem varčevanju, ki so podane v nadaljevanju. Za referenco sem hkrati izračunal tudi donos, če bi celotni znesek vložili v obliki enkratnega vplačila. Upošteval sem predpostavke, da smo varčevali zadnjih 10 let po 100 evrov mesečno z vplačili vsakega 15. v mesecu (skupaj 12.000 evrov). Vstopne stroške smo zaokrožili na 3%. Sodelavec Luka Guštin je že pokazal, da je mesečno varčevanje smiselno, sedaj pa si poglejmo, kaj dobimo, če mesečno varčujemo v različnih skladih. Pri tem bomo kot merilo upoštevali končni rezultat.

Najprej si poglejmo izredno ozko usmerjen delniški sklad Pioneer Investments Gold Stock. V tem primeru opazimo veliko izgubo tako pri mesečnem varčevanju, kot tudi pri enkratnem vložku. Vrednost enote premoženja sklada se je, kot posledica padca cene zlata, v zadnjih treh letih več kot prepolovila.

Naslednji sklad je Raiffeisen Osteuropa Aktien. Sklad sredstva vlagateljev investira v delnice podjetij, ki imajo sedež v državah Vzhodne Evrope, kjer je bilo v zadnjem letu veliko dogajanja. Tudi v tem primeru se je boljše izkazal enkratni vložek. Je pa nihanje vrednosti premoženja tekom let že manj opazno.

Tretji sklad Raiffeisen Eurasien Aktien investira na področju Azije in Evrope. Tako mesečno vlaganje, kot enkratni zneski so se izkazali za dobro odločitev.

Naslednji sklad spada med najbolj poznane sklade v Sloveniji – KD Galileo. V tem primeru se je mesečno varčevanje v zadnjih 10 letih izkazalo za boljšo možnost, kot enkratno vplačilo.

Mešani globalni sklad Ilirika Modra Kombinacija je v tem obdobju tako pri mesečnem varčevanju, kot enkratnem vplačilu naredil precej veliko izgubo.

Raiffeisen Euro Corporates je sklad, ki investira v podjetniške obveznice. Tudi tu se je predvidljivost donosov izkazala v boljšem donosu pri enkratnem vplačilu, kot mesečnem varčevanju.

Zadnji sklad, ki smo si ga ogledali, je KD Bond. V zadnjih dveh primerih se izkaže, da bolj kot je donos predvidljiv, bolj smiselno je vložiti v enkratni obliki.

V uvodu smo postavili tezo, da bolj kot je donos predvidljiv, bolj smiselno je vložiti enkraten znesek. To vsaj deloma drži, saj se je na naših primerih pokazalo, da so obvezniški skladi imeli višjo donosnost v obliki enkratnega vložka, kot pri mesečnem vlaganju. Po drugi strani pa so se tako ozko usmerjeni, kot mešani globalni skladi, niso popolnoma skladali z našo tezo, saj so nekateri dosegli višjo donosnost kot enkratno vplačilo, nekateri pa višjo izgubo kot enkratno vplačilo. Iz primerov lahko tudi opazimo, da v kolikor pride do večje korekcije v prvem delu celotnega obdobja varčevanja, lahko z mesečnimi vložki ustvarimo več, saj za vložena sredstva dobimo več. Iz tega vidika je tudi danes primerno obdobje za začetek varčevanja s periodičnimi vplačili. Zanimivo bo videti stanje našega premoženja čez 10 let.

Vsekakor lahko trdimo, da v primeru velikih nihanj, mesečno varčevanje v večini primerov omogoča doseganje ugodnih končnih rezultatov. Zato strankam pri mesečnih varčevanjih običajno priporočamo bolj ozko usmerjene delniške sklade. Pri tem je pri manjših zneskih dovolj en sklad, običajno pa se uporabljata dva. Mesečnega varčevanja v obvezniških skladih pa ne priporočamo, saj je nihajnost v tem primeru premajhna in posledično je nizka tudi končna donosnost.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Preberite tudi:

Moj poklic: finančni svetovalec

»Leta 2007 sem vložil v sklade, potem pa je šlo vse navzdol…« (2. Del)

Kako prihraniti pri osebnih zavarovanjih?

»Leta 2007 sem vložil v sklade, potem pa je šlo vse navzdol…«

Prednosti postopnega varčevanja

Prijavite se na prejemanje e-novic Vzajemci.com

vpišite svoj elektronski naslov

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja