Barbara Gačnik: »Linija med uspehom in neuspehom je zelo tanka«

mag. Barbara Gačnik, upraviteljica sklada Infond Life

Članek slika

Po izjemni rasti v preteklih letih, vzajemni sklad Infond Life tudi letos beleži zavidanja vreden rezultat. Od začetka leta do 13.3 je vep sklada zrasla za 19,25 odstotkov. Zato smo se odločili, da naredimo intervju z mag. Barbaro Gačnik, ki sklad upravlja.

Nazadnje smo intervju naredili avgusta lani. Kako se je od takrat spremenil portfelj delnic sklada Infond Life? Načrtujete kakšne spremembe v prihodnosti?

Večjih sprememb na portfelju ni bilo, nekoliko je le nihala izpostavljenost do posameznih podsektorjev znotraj farmacije, predvsem biotehnologije. Delnice biotehnologije so v preteklem obdobju izkazovale izjemno rast, zato sem pri njih še posebej previdna.

Glede na to, da je farmacija v dveh mesecih 2015 močno zrasla, in da je tudi v preteklih letih beležila krepko rast, morda sedaj pričakujete kakšno korekcijo? Če ja, kako se boste na to pripravili?

Farmacevtske delnice v indeksu S&P Global 1200 Health Care so od dna v letu 2009 pa do danes porasle za dobrih 250 odstotkov, merjeno v EUR. Vrednotenja se nahajajo nad 10-letnimi povprečji , zato zdaj zagotovo ni čas, da bi osebni portfelj sestavljale zgolj delnice farmacije. Na dolgi rok sicer ni pričakovati, da bi se povpraševanje po farmacevtskih produktih zmanjšalo, kvečjemu obratno. Na razvitih trgih se bo povpraševanje po zdravstvenih produktih in storitvah povečevalo zaradi staranja prebivalstva in nadomeščanja zapadlih patentov z novimi inovativnimi zdravili. Na razvijajočih se trgih pa bo na povečanje povpraševanja vplivalo višanje razpoložljivih dohodkov in povečevanje števila zdravstveno zavarovanih. Vse navedeno je sicer že zajeto v cene delnic.

Vzajemni sklad 1 leto v % 3 leta v % 5 let v %
Infond Life* 47,14 118,91 145,13

*do 31. marca brez vstopnih stroškov

Farmacevtske delnice so od dna v letu 2009 pa do danes porasle za dobrih 250 odstotkov, merjeno v EUR

V prihodnje bo gibanje farmacevtskih delnic verjetno podobno gibanju trga nasploh, vendar pa bodo z nadaljevanjem okrevanja gospodarstva drugi sektorji rasli hitreje kot farmacija. Pričakujem višjo volatilnost znotraj sektorja, na kratek rok kakšna korekcija znotraj farmacije, na primer v biotehnologiji, ne bi smela presenetiti. Vrednotenja v tem sektorju so zaradi visokih pričakovanj visoka, stopnjuje se cenovna konkurenca med biotehnologi. Kako se pripraviti na morebitne spremembe? Prostora ni veliko, zaradi investicijske politike sem na farmacijo vezana v dobrem in malo manj dobrem, lahko pa prilagajam izpostavljenost posameznim podsektorjem in povečam razpršenost naložb.

Bo tudi v letu 2015 v farmaciji veliko prevzemov?

Lani je bilo v farmaciji zaključenih za 362 milijard dolarjev prevzemov, največ v zadnjih petih letih. Največ prevzemov in akvizicij je bilo med proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci medicinskih produktov, verjetno bi jih bilo še več, če ne bi ameriška vlada sprejela spremembe davčnega zakona za podjetja in odpravila davčne inverzije. Kako bo letos je težko napovedovati, pričakujem pa da bodo uprave zaradi visokih vrednotenj v sektorju precej bolj previdne pri iskanju prevzemnih tarč.

Kako močan dolar vpliva na farmacevtski sektor?

Pri spremembah vrednosti valut vedno obstajajo zmagovalci in poraženci. Zaradi močnega dolarja so uprave ameriških farmacevtov že znižale napovedi dobička za prihodnje kvartale. Najbolj trpijo prav izvozniki zdravil, vendar menim, da je ameriška farmacija, ki je največji posamični farmacevtski trg, dovolj močna, da je valutna nihanja ne bodo hudo prizadela. Na drugi strani pa je evropski farmaciji šibak evro v pomoč.

Ko bo prišlo do padca dolarja v primerjavi z evrom, katere farmacevstke delnice boste takrat dali v portfelj Infond Life (sedaj je Infond Life zrasel tudi na račun močnejšega dolarja)?

Trenutno je izpostavljenost portfelja Infond Life napram ameriškemu dolarju nekaj več kot 62-odstotna. Valute sicer niso vključene v neposredno aktivno politiko sklada, ker pa posredno vplivajo na prihodke in dobičke podjetij v portfelju, seveda temu ustrezno prilagajamo tudi izpostavljenost. Padec ameriškega dolarja bi imel najbolj blagodejen učinek na prihodke in dobičke ameriških farmacevtskih izvoznikov.

Kateri podsektorji znotraj sektorja farmacije imajo po vašem še veliko potenciala za rast? Kateri pa kažejo znake pregrevanja?

Biotehnologija je sektor, kjer je največ inovacij in razvoja. Nova zdravila, ki prihajajo na trg iz tega podsektorja, so običajno visoko učinkovita in namenjena ozki populaciji bolnikov. Prav zaradi visoke učinkovitosti dosegajo višje cene. Uspešen razvoj zdravila in njegova registracija za prodajo na trgu torej za investitorje pomeni precejšnje povečanje vrednosti naložbe, zato so tudi pričakovanja v tem podsektorju precej visoka, kar se odraža na izjemno visokih vrednotenjih teh delnic. Visoka pričakovanja se vedno ne uresničijo in takrat pride do korekcij tečajev. Sladko- kislo torej.

Tudi letos ste po izboru revije Moje Finance prejeli odlikovanje, saj je Infond Life pobral vseh pet zvezdic v kategoriji delniški – farmacija za tri- in petletno obdobje. Kako bi komentirali ta dosežek, saj se nahajate med najboljšimi že vrsto let?

Na dolgi rok je eden izmed osnovnih ciljev upravljavca premagati svoj benchmark. To pomeni, da je poleg osnovne razpršenosti portfelja potrebno stopiti ven iz njegovega okvira in na podlagi pričakovanj in predvidevanj bodočega razvoja industrije poiskati tiste zgodbe, ki opravičujejo povečano tveganje. Te naložbe potem še posebej budno spremljam, napake niso zaželene, linija med uspehom in neuspehom je namreč zelo tanka.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

»Rudniki zlata letos naredili v povprečju 20-odstotno donosnost«

03.03.2014

J. Jaki