Alternativno o alternativnih naložbah

Članek slika

Klasični naložbeni razredi, kot so delnice, obveznice in denar, pokrivajo vse kar si investitor lahko zaželi. Vendar pa se večina investitorjev ne zaveda, da z nakupom delnice podjetja, podjetje samo v resnici od tega nakupa nima nič, saj se denar prelije v žep prejšnjega lastnika delnice.

Marsikdo pa si želi, da bi se njegova investicija v resnici porabila za nakup zemljišča, gradnjo stavb, financiranje strojev ali zagon novega podjetja. Želijo si aktivne, resnične investicije, ne pa plačevanja za lastništvo, na katerega nimajo nobenega vpliva. Investitorji, ki želijo sredstva investirati v realne naložbe, morajo poseči po alternativnih naložbah.  Tega ne počnejo iz dobrodelnih razlogov, ampak predvsem iz praktičnih, bolj zemeljskih razlogov, saj so alternativne naložbe po navadi bolj stabilne, velikokrat bolj donosne in predvsem nizko korelirane s preostalimi, tako imenovanimi tradicionalnimi naložbami. Da si jih lahko ogledamo v realnem svetu, jih potipamo in občudujemo, je samo dodatna prednost. So pa na drugi strani velikokrat nelikvidne in jih moramo držati bistveno dlje časa kot vzajemne sklade ali delnice, zato za kratkoročne špekulante ali trgovalce niso zanimive.

Poglejmo si primer, kako lahko poglobljeno razmišljanje o problemih privede do zanimivih investicij, ki so precej predvidljive in dolgoročno donosne.

Demografska slika Slovenije in preostale Evrope je slaba, saj se prebivalstvo hitro stara. Razvita Evropa daje temu problemu velik poudarek, zato je ga. Merkel tudi povabila mlade, izobražene migrante v Nemčijo, ki naj bi preko zaposlitev pomagali vzdrževati naoljeni industrijski nemški stroj v pogonu. Ali je izbrala pravi način in ali so res dobili tisto, kar so želeli, nas tukaj ne zanima in se v to ne bomo poglabljali. Podatek, kateremu se bomo tukaj posvetili je, da se število starostnikov povečuje. Starejši ljudje težje skrbijo zase, zato se jih veliko odloči za preselitev v dom za ostarele ali v oskrbovana stanovanje, kjer jim nudijo popolno udobje. Gradnja domov za ostarele je torej smiselna naložba. Posameznik sam zelo težko investira tako veliko količino denarja, da bi se gradnje lotil sam, zato se določeni alternativni skladi ukvarjajo s financiranjem izgradnje teh domov. Dodatno tudi gradbena podjetja izdajajo obveznice krajših ročnosti, s katerimi financirajo gradnjo le-teh. Investiranje na tak način zniža tveganje, saj v posamezen projekt lahko investiramo manjše zneske, dodatno pa skladi opravijo tudi skrbni pregled posameznega projekta in na tak način poskrbijo za večjo varnost. Običajno je to naložba za vsaj pet let.

Domovi za ostarele potrebujejo električno energijo, hkrati pa se je EU zavezala, da bo vedno večji del energije pridobila iz obnovljivih virov energije. Torej je tudi naložba v obnovljive vire energije smiselna. Investiran denar se preko alternativnih skladov porabi za gradnjo sončnih in vetrnih elektrarn, nakup kogeneracijskih naprav in gradnjo bioplinarn. Vse te naložbe so po naravi dolgoročne, saj že sama gradnja traja nekaj let. Je pa denarni tok, ki ga generirajo, zelo predvidljiv, četudi ne največji. Da je v ozadju vedno interes države po energetski neodvisnosti je samo dodaten plus.

Poleg nepremičnine in energije, potrebujemo še številne pripomočke in informacijski sistem. Za izum in proizvodnjo pripomočkov je potrebno ustanoviti podjetje, ga uspešno voditi in skrbeti za razvoj. Podporo podjetjem v vseh fazah razvoja nudijo številni skladi zasebnega kapitala, ki poleg denarja prinesejo tudi mrežo poznanstev in izkušnje. Podjetje lahko ustanovite tudi sami, vendar ni nujno, da bo uspelo ali pa da si to tudi želite. Lahko pa sredstva investirate v sklad zasebnega kapitala, ki vse to opravi namesto vas in hkrati vložek razprši na nekaj sto ali celo tisoč različnih podjetij. Skladi zasebnega kapitala so poskrbeli za razvoj številnih podjetji, katerih proizvode in storitve danes vsakodnevno uporabljate. Obstajajo različni skladi zasebnega kapitala, nekateri investirajo samo v nova podjetja, drugi skrbijo za hitrejši razvoj že uspešnih podjetij, eni posojajo denar podjetjem v težavah, drugi pa odkupijo celotna že uveljavljena, stabilna podjetja. Vsak tak sklad ima svoje prednosti in omejitve in s tem povezano tveganje.

Na koncu pa potrebujemo še najpomembnejše člene te verige, tj. zaposlene. Na srečo ali na žalost se v proizvodnjo ljudi še ne da investirati, vendar jim boste že z ustvarjanjem delovnih mest v domovih za ostarele in odvisnih podjetjih zelo pomagali. Marsikdo vam bo zelo hvaležen.

Prikazan način razmišljanja in investiranja seveda ne garantira donosov, saj je kot vedno, hudič v podrobnostih. Je pa miselni proces logičen in podprt z resničnimi podatki, ki pravijo, da je dolgoročno investiranje v realne naložbe enostaven recept za ustvarjanje premoženja. Investiranje v alternativne naložbe ni za posameznike, ki si želijo dnevnega prelaganja denarja ali pa ga za potrebe preživetja lahko hitro potrebujejo. So pa omenjene alternativne naložbe take, pri katerih se boste počutili dobro, hkrati pa lahko tudi zaslužite.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Prenesite si priročnik o alternativnih naložbah

Z alternativo si lahko znižamo portfeljsko tveganje in ustvarjamo pozitivne donose tudi v času negativnih trendov. Zato je primarni namen priročnika predstaviti zakonitosti alternativnih naložb.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja