Pet osnovnih ciljev varčevanja

Pet osnovnih ciljev varčevanja

Prihranki pomenijo določeno stopnjo varnosti, ki jo v tem, času še kako potrebujemo, za kar pa moramo poskrbeti sami. Predstavljamo 5 ciljev za osnovno finančno varnost.

Kdor v tem trenutku nima prihrankov je namreč brez varnosti in je zelo odvisen od trenutne službe. Ker pa živimo v času, ko  varnih služb ni več je treba čim prej poskrbeti za osnovno varnost, varnostni sklad in varnejšo prihodnost.

Cilj 1: Poskrbite za osnovno zaščito

Vsem tistim posameznikom in/ali družinam, ki do danes še niste poskrbeli za zaščito sebe in/ali družine svetujemo, da to storite čim prej, da vas in družine v primeru izgube službe, bolezni, izgube delovne sposobnosti, invalidnosti, ali celo smrti, to ne potegne v veliko finančno stisko.

Zaščitite se s pomočjo ustreznega življenjskega in nezgodnega zavarovanja, ki ima dovolj visoko zavarovalno vsoto, ki vam jo bo zavarovalnica izplačala v primeru zavarovalnega primera ali ob koncu varčevanja. Pri izbiri ustreznega zavarovanja razmislite, katere nevarnosti prežijo na vas ali družino in kakšne bodo posledice, če se kaj nepredvidenega zgodi. Izbira primerne oblike življenjskega in nezgodnega zavarovanja naj bo odvisna od dela ki ga opravljate, življenjskega stila, finančnih zmožnosti in potreb oseb, ki so tesno povezane z zavarovancem, od starosti in zdravstvenega stanja ter zadolženosti. Pri izbiri primernega zavarovanja morate vedeti, kaj želite zavarovati in predvsem pred katerimi riziki se želite zavarovati.

Cilj 2: Oblikujte varnostni sklad

V kolikor ste za osnovno varnost sebe in/ali družine že poskrbeli, poskrbite v 2010 še za finančno zaščito, ki vam bo služila kot zaščita za nepredvidene dogodke kot so izpad rednega dohodka zaradi izgube službe ali nesreče ter zaradi potrebe po nepričakovanih večjih izdatkih. V ta namen oblikujte varnostni sklad (ali varnostno rezervo). Višina sklada je odvisna od velikosti in potreb posameznika in/ali družine, od življenjske situacije in standarda. Višina varnostnega sklada naj bi omogočala pokrivanje nujnih življenjskih izdatkov za dobo od 6 mesecev do 2 let.

Cilj 3: Za dodatek k pokojnini poskrbite že danes

Naslednji korak je poskrbeti za ohranjanje istega življenjskega standard tudi po upokojitvi. V svetu se zaradi manjše rodnosti starostna struktura prebivalstva spreminja. Vse večji delež populacije predstavljajo upokojenci, medtem ko je delovno aktivnega prebivalstva vedno manj. Ker pa se pokojnine financirajo ravno iz prispevkov, ki jih plačuje delovno aktivno prebivalstvo obstaja precejšnja nevarnost, da bo v nekem trenutku obstoječi pokojninski sistem propadel in bo denarja za pokojnine premalo.

Zato je zelo pomembno, da z investiranjem za starost začnete čim prej, ker dlje časa kot boste varčevali, večji znesek boste privarčevali. Preden začnete z varčevanjem za pokojninsko rento si morate najprej zastaviti cilj varčevanja oziroma višino dodatka k pokojnini. Ko je želena višina določena je potrebno izbrati še načine oziroma orodja s katerim boste zastavljene cilje dosegli. V razvitem svetu velik del prebivalstva, ki varčuje za pokojnino investira predvsem v delniške, mešane in obvezniške vzajemne sklade, ki so se izkazali za zelo primeren finančni instrument za dolgoročno varčevanje.

Cilj 4: Ustvarite osnovo za nakup lastnega doma

Vsakdo si želi nekega dne ustvariti svoj lastni dom. Za veliko večino pomeni nakup nepremičnine življenjsko odločitev, ki zahteva temu primerno velika finančna sredstva. Da lahko takšen cilj dosežete je potrebno veliko samodiscipline in vztrajnosti.

Kdor bo začel reševati svoje finančne cilje ob pravem času, bo lahko kupil stanovanje v večjem delu s svojim denarjem manjši del pa bo kril s pomočjo kredita. Za tiste, ki pa nimajo toliko časa na voljo pa pride v poštev le bančni ali hipotekarni kredit.

Najmanj tvegano varčevanje za nepremičnino je v okviru nacionalnih stanovanjskih varčevalnih shem, pri čemer so obrestne mere in kasnejše kreditiranje ugodnejše od klasičnih tržnih ponudb. Če pa se odločite varčevati v malo bolj tveganih finančnih inštrumentih pa so vzajemni skladi dobra izbira.

Cilj 5: Varčujte za lažjo osamosvojitev otroka

Starši se morate zavedati, da do sredstev, ki jih bodo otroci potrebovali v prihodnosti, ni mogoče priti v letu ali dveh, ampak je zato potrebno dolgoročnejše varčevanje.  Zato vam priporočamo, da se pri varčevanju za lažjo osamosvojitev otroka odločite za izbiro mesečnega varčevanja v vzajemnih skladih s pristopom k varčevalnem načrtu. Prednost pristopa k varčevalnemu načrtu so nižji vstopni stroški vplačil, ki jih družba za upravljanje zaračuna vnaprej za celotno obdobje varčevanja ob prvem vplačilu v sklad in se znižujejo glede na višino vloženega zneska in dobo vplačevanja.

Tak način vplačevanja vas zavezuje, da izbrani letni znesek dogovorjeno dobo redno vplačuje v izbrani vzajemni sklad, kar vam po eni strani pomaga pri ohranjanju samodiscipline in zmanjšuje tveganje, ki je povezano z enkratnim vstopom na trg v napačnem trenutku.

Priporoči članek prijatelju