Drugo mnenje: Upokojevanje prihodnjih generacij

Drugo mnenje: Upokojevanje prihodnjih generacij

Star sem 29 let in me zanima, kako gledate na moje obete za upokojitev.

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

Povedano na kratko, boste za uspešno upokojitev morali poskrbeti sami, razlago mnenja pa podajam v nadaljevanju. Če gledamo na trenutno generacijo t.i. milenijcev, bo njihovo upokojevanje skoraj sigurno izgledalo precej drugače, kot pri trenutnih upokojencih. Pod milenijce praviloma štejemo vse ljudi, rojene med letoma 1981 in 1996 in med drugim tudi sam spadam v generacijo milenijcev. Razmišljanje je seveda sila špekulativno in je vezano na nam trenutno znane podatke.

Dotaknimo se najprej očitnih razlik, pri katerih smo milenijci v prednosti. Zavedamo se, da bomo morali sami poskrbeti za lastno prihodnost in imamo na voljo več produktov in znanja, da to tudi storimo. V povprečju bomo tudi živeli dlje časa od generacije trenutnih upokojencev. Imamo tudi več fleksibilnosti pri službah, saj so časi, ko se je nekdo upokojil v podjetju, v katerem je dobil prvo zaposlitev, mimo; trenutno vedno bolj v ospredje prihaja trend več virov zaslužka. Pod slabosti pa lahko štejemo podatek, da bo varna upokojitev bolj odvisna od nas samih in našega trenutnega ravnanja z denarjem. Velika slabost je tudi podatek, da je kvaliteta življenja trenutne delovno aktivne generacije slabša od kvalitete življenja generacij pred nami - nepremičninski problem, davčne obremenitve, daljša delovna doba ter slabše zaposlitvene možnosti, ki so posledice globalne krize pred 10 leti.

Največjo potencialno težavo nedvomno predstavlja trenutni pokojninski sistem. Le ta je bil v trenutni obliki vzdržen v nekaj desetletjih po 2. Svetovni vojni, glede na trenutne demografske trende pa bolj spominja na hišico iz kart, kjer lahko le ena napačno postavljena karta uniči ves trud. Glede na preteklo ukrepanje politike, lahko sklepamo le, da se bo podaljševanje delovne dobe, višanje obremenitve delovno aktivne populacije in nižanje pokojnin nadaljevalo tudi v prihodnje.

Iz zapisanega lahko potegnemo zaključek, da bomo prihodnji upokojenci razdeljeni v tri skupine. Prva bo tista, ki bo v starih letih delala ob sočasnem prejemanju (sicer sorazmernega deleža nižje) pokojnine. Druga skupina bodo tisti, ki bodo skozi aktivno dobo privarčevali dovolj, da si bodo sami sofinancirali upokojitev. Tretjo skupino pa bodo predstavljali tisti, ki zaradi narave dela, tega ne bodo mogli več opravljati in bodo odvisni od državnih pokojnin, ki ne bodo dovolj za dostojno življenje. Žal bosta prva in zadnja skupina predstavljali večji del populacije. Ta zaključek pa vlečem iz raziskav, ki kažejo da velika večina prebivalstva ali sploh ne varčuje ali pa varčuje občutno premalo. Razloge za to pa lahko najdemo v raziskavah, ki kažejo na to, da generacija milenijcev nima zaupanja v učinkovitost delniških trgov, kar je še ena od posledic zadnje finančne krize.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju