Drugo mnenje: Najboljši približek univerzalnemu portfelju

Drugo mnenje: Najboljši približek univerzalnemu portfelju

Kako sestaviti portfelj naložb, katerega ne bi rabil nikoli prilagajati?

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

V kolikor vam odgovorim na kratko, vsak si želi portfelj, katerega ne bi rabili nikoli prilagajati, a je to nemogoče. V vsakem primeru, tudi če uspete sestaviti za vas univerzalen portfelj, boste tega morali občasno prilagajati. Mogoče oz. skoraj sigurno boste tekom varčevanja priča obdobju, v katerem bo naložbeni tip, ki bo predstavljal večji del portfelja, v kratkem času veliko izgubil ali pa veliko pridobil. Da bi še naprej sledili začrtanim ciljem, boste morali razmerja med različnimi tipi naložb znova ponastaviti. Na tak način pa lahko pridemo do najboljšega približka univerzalnega portfelja.

Zelo dobra opcija je določitev, kako visok padec je za vas še sprejemljiv oz. kako visok padec ne bo pustil trajnih posledic in temu primerno prilagoditi portfelj. Gre za neke vrste stresni test, pri katerem pri posameznemu tipu naložbe (delnica, obveznica, denar) določite za koliko lahko pade pri pojavu finančne krize ter na podlagi razmerij med posameznimi tipi naložb ugotovite, kako močno lahko zaniha celoten naložbeni portfelj v najslabšem možnem scenariju. V kolikor padec pri hipotetični finančni krizi presega vašo mejo še sprejemljivega nihaja, morate prilagoditi razmerja tako, da morebitni padci ne bodo kratili vašega spanca.

Vsem nam je jasno, da se večini ljudi ne da neprestano ukvarjati s portfelji. Kako naj se tega torej loti »kavč vlagatelj«? Kako naj sestavi portfelj, ki bo poleg pravega razmerja med posameznimi naložbenimi tipi dosegal tudi najnižjo stopnjo tveganja ob čim višji pričakovani donosnosti? Delnice na primer imajo najvišjo pričakovano donosnost, a na drugi strani tudi najvišjo stopnjo tveganja. Denar in denarni ekvivalenti na drugi strani predstavljajo najmanj tveganja, a je tudi pričakovana donosnost temu primerna. In med tem, ko boste del portfelja namenili delnicam, morate pri drugem delu portfelja poskrbeti za varovalko v obliki naložb s fiksnim donosom. Tako se boste izognili pretiranemu nihanju, kateremu smo priča na trgih. Pod naložbe s fiksnim donosom spadajo obveznice, podjetniške menice, depoziti, nepremičnine za najem oz. vse, pri čemur denarni tok ni odvisen od nihanj tečajev tržnih vrednostnih papirjev. Ne pozabite, da gre le za splošen model, ki se naj prilagaja vašim potrebam, časovnemu horizontu ter pričakovanjem in se mora sproti modificirati.

Tveganje Naložbe s fiksnim donosom Denar in ekvivalenti Delnice
1 70 % 10 % 20 %
2 55 % 10 % 35 %
3 40 % 10 % 50 %
4 25 % 10 % 65 %
5 10 % 10 % 80 %

Poglejte si tabelo, ki je sestavljena ravno za namen vlagateljev, ki bi se radi čim manj ukvarjali z analiziranjem trga in neprestanim prilagajanjem. Prvi stolpec predstavlja stopnjo tveganja vlagatelja od najmanj do tistega najbolj. Ostali stolpci pa predstavljajo delež posameznega naložbenega tipa, katerega naj ima vlagatelj.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju