Drugo mnenje: Na kaj moramo biti pozorni pri zadolževanju?

Drugo mnenje: Na kaj moramo biti pozorni pri zadolževanju?

Zdravo, precej pišete o varčevanju, skoraj nič pa o zadolževanju. Na kaj bi morali paziti, da se ne ujamemo v zanko, izhoda iz katere skoraj ni mogoče doživeti.

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

Razlogi, ki vodijo v prekomerno zadolževanje so različni, a največkrat nastanejo zaradi želje po novih stvareh, nepričakovanih večjih izdatkih in kratkoročnega premagovanja finančne in socialne stiske. Življenje v dolgovih je naporno, ker povzroča probleme in stres, zato z njihovo odpravo ne smete odlašati, saj se situacija lahko hitro poslabša. Še bolje je, da se zadolžitvi poskušate izogniti.

Pred najemom kredita temeljito premislite

Za vsak nakup je potrebno temeljito razmisliti, kako ga financirati. Prva možnost je ciljno varčevanje in nakup v prihodnosti, druga pa takojšen nakup z najemom kredita. Pri najemu kredita je potrebna temeljita analiza, saj ima napačna odločitev lahko dolgotrajne finančne posledice. Pred odločitvijo si je potrebno odgovoriti na vsaj dve ključni vprašanji in sicer: Je nakup res potreben? in Je morda smiselno počakati, da bodo zadoščala privarčevana sredstva?

Če je nakup nujen, se morate pred najemom kredita prepričati, ali boste lahko odplačevali mesečne obveznosti. Ugotoviti je treba vašo finančno sposobnost odplačevanja kreditnih obveznosti. Najlažji način, kako preveriti, ali boste zmogli odplačevati kreditne obveznosti, je izdelava mesečnega proračuna, v katerem primerjate pričakovane prejemke z pričakovanimi izdatki. S tem boste ugotovili, koliko denarja imate na voljo za nakup nujnih in manj nujnih dobrin ter koliko denarja lahko ob koncu meseca še prihranite.

Če so vaši predvideni prejemki manjši od izdatkov, je najem kredita izredno tvegan. V tem primeru raje razmislite o možnostih, kako povečati prejemke oziroma kako zmanjšati izdatke. Četudi so vaši prejemki enaki izdatkom, je z najemom kredita smiselno počakati. Le v primeru, ko so prejemki večji od izdatkov, je lahko najem kredita smotrn. Poleg tega morate preračunati, koliko rezerve dodatno potrebujete, da boste lahko v obdobju odplačevanja kredita pokrivali tudi morebitne nepričakovane stroške. V vsakem primeru se najem kredita odsvetuje, če se z najemom kredita preseže 30 odstotkov neto mesečnih prejemkov.

Vedno je mogoča sporazumna rešitev

Takoj ko ugotovite, da ne zmorete več poravnavati mesečnih obveznosti kredita, stopite v kontakt z vašim bančnim svetovalcem in mu razložite, zakaj je prišlo do zamude pri odplačevanju. Pošljite mu svoj predlog nadaljnjega odplačevanja z namenom doseči sporazumno rešitev. S spremljanjem rednih mesečnih prejemkov in izdatkov, boste ugotovili iz katerega naslova denar pridobivate in za kaj ga trošite. Ko boste enkrat imeli vse podatke, je potrebno mesečne izdatke znižati na tisto raven, ki vam omogoča najnujnejšo potrošnjo. Razliko, ki ostane med vašimi prihodki in izdatki, pa lahko namenite za poplačilo dolgov.

Ko imate enkrat podatek o tem, koliko vam ostane konec meseca, razvrstite dolgove po pomembnosti. Najbolje, da najprej odplačate tiste dolgove, ki so najpomembnejši in zaradi katerih lahko izgubite osnovne pogoje za življenje (stanovanjski kredit, računi za vodo in elektriko). Nikoli pa ne smete dolgove odplačevati z novimi posojili, saj se boste ujeli v zanko.

Vztrajajte ter beležite

Banka ni dolžna sprejeti vašega predloga nadaljnjega odplačevanja kredita, je pa vsekakor zainteresirana, da najeti kredit odplačate. Če bančni uslužbenec ni naklonjen vašemu predlogu, ne obupajte in se poskušajte dogovoriti z njegovim nadrejenim, saj ima le-ta večjo moč odločanja. Pri komuniciranju z banko si ob končanih osebnih ali telefonskih pogovorih vedno zabeležite vsebino pogovora. Zapišite si tudi imena in kontaktne podatke bančnih uslužbencev s katerimi ste komunicirali. Svetujemo vam, da dosežen osebni ali telefonski dogovor o nadaljevanju odplačevanja kredita vedno v potrditev pošljite tudi osebam, s katerimi ste se dogovarjali.

Izkoristite naučeno

Ko vam bo enkrat uspelo rešiti probleme, povezane z prekomernim zadolževanjem, morate paziti, da ponovno ne zapadete v dolgove. S pomočjo spremenjenega načina trošenja imate izjemno priložnost, da začnete graditi premoženje. Ker ste se navadili bolj skromnega življenja z bistveno nižjimi stroški, lahko sredstva, ki ste jih prej namenili za poplačilo posojil, namenite varčevanju za varnostno rezervo. Le-ta vas bo zaščitila pred nepredvidenimi dogodki kot so izpad rednega dohodka zaradi izgube dela, nesreče ali zaradi večjih nenadnih izdatkov, ki so največkrat vzroki za zadolževanje. Višina varnostne rezerve naj vam omogoča pokrivanje nujnih življenjskih izdatkov za obdobje 6 do 24 mesecev.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju