Drugo mnenje: Kako razpršiti v letu 2021?

Drugo mnenje: Kako razpršiti v letu 2021?

Pozdravljeni! Zanima me, kaj svetujete povprečnemu vlagatelju za leto 2021?

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

Več časa namenite razmerju med posameznimi naložbenimi tipi

Vlagateljem svetujemo, da začetek leta izkoristijo za ponoven pregled portfelja z namenom, da ugotovijo, ali se struktura portfelja še vedno sklada s postavljenimi naložbenimi cilji, strategijo varčevanja in razmerami na trgu. Poleg geografske razpršitve portfelja je smiselno uskladiti tudi razmerje med delniškimi, obvezniškimi naložbami in alternativnimi naložbami. To razmerje je, ob predpostavljenem nespremenjenem tveganju in času edino razmerje portfelja, ki mu je treba nameniti največ pozornosti.

Tisti, ki ciljev varčevanja še niste opredelili, to storite. Predlagam vam, da si določite cilje varčevanja v okviru vaših finančnih zmožnosti in jih razporedite po pomembnosti. Cilje lahko rešujete prek enega skupnega portfelja, bolj smiselno in priporočljivo pa je, da si za vsak naložbeni cilj sestavite svoj portfelj. Za vsak naložbeni cilj določite časovno obdobje, v katerem ga želite doseči, še sprejemljivo stopnjo tveganja in znesek, ki ga želite privarčevati. Ti trije podatki so ključnega pomena pri razpršitvi portfelja med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice, alternativne naložbe in denar), geografskimi regijami in panogami. Za uresničitev kratkoročnih ciljev (do tri leta) se izogibajte tveganju delniških in obvezniških trgov, medtem ko za srednjeročne cilje lahko uporabite sicer nekoliko bolj, a še vedno nizko tvegane obvezniške vzajemne sklade. Mešane in delniške vzajemne sklade izberite le v primeru bolj oddaljenih ciljev varčevanja oziroma ko si lahko privoščite več tveganja. Prav tako pa ne smete pozabiti na alternativne naložbe. To so naložbe, ki niso direktno vezane na dogajanje na borzah in lahko nudijo določeno stopnjo varnosti ob negotovih časih.

Povečajte donosnost in znižajte tveganje

Glavni cilj sestave pravega razmerja med posameznimi naložbenimi tipi je dosega najnižje možne stopnje tveganja ob čim višji pričakovani donosnosti oz. donosnosti, ki jo želimo doseči. Delnice na primer imajo najvišjo pričakovano donosnost, a na drugi strani tudi najvišjo stopnjo tveganja. Denar in denarni ekvivalenti na drugi strani predstavljajo najmanj tveganja, a je tudi pričakovana donosnost temu primerna. In med tem, ko boste del portfelja namenili delnicam, morate pri drugem delu portfelja poskrbeti za varovalko v obliki naložb s fiksnim donosom. Tako se boste izognili pretiranemu nihanju, kateremu smo priča na trgih.

V nadaljevanju podajam 5 splošnih primerov za sestavo portfelja, prilagojenega dolgoročnemu vlagatelju od najmanj (1) do najbolj (5) tveganega. Ne pozabite pa tudi na razpršitev znotraj posameznih naložbenih razredov.

 

Naložbe s fiksnim donosom

Denar in ekvivalenti

Delnice

1

70%

10%

20%

2

55%

10%

35%

3

40%

10%

50%

4

25%

10%

65%

5

10%

10%

80%

Ne pozabite, da gre le za splošen model, ki se naj prilagaja vašim potrebam, časovnemu horizontu ter pričakovanjem in se mora sproti modificirati. Primer: če radi sami analizirate posamezne delnice, boste verjetno ta del razdelili na več podsektorjev in že znotraj tega segmenta določili za vas pravo razmerje med tveganjem in donosnostjo. Tudi delež denarja in ekvivalentov je prisoten le zaradi visoke likvidnosti, saj je na vedno na voljo, med tem ko prodaja drugih naložbenih tipov lahko vzame tudi nekaj dni.

Spremljajte napredek

Nismo več v okolju, ko bi strategija buy&hold bila primerna za vse vlagatelje. Obdobja višjih nihanj zahtevajo večkratno prilagajanje razmerja med naložbami. V osnovi lahko le prodajate naložbe, ki so bolj zrasle ter kupujete tiste, ki so zrasle manj ali padle, da se ne bi naenkrat znašli s previsoko ali premalo tveganim portfeljem. Tisti bolj aktivni vlagatelji pa boste svoj čas namenili analiziranju trgov, sektorjev, posameznih podjetij in portfelj prilagajali skladno z vašimi pričakovanji.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov nasvet@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju