Pot do pravice je lahko nepredvidljiv in visok strošek - zavarujte ga!

Pot do pravice je lahko nepredvidljiv in visok strošek - zavarujte ga!

Interes Slovencev za zavarovanje pravne zaščite je vedno večji, saj se vedno bolj zavedajo svojih pravic. Največ zanimanja za zavarovanje iz področja delovnopravne zakonodaje in primerov iz cestnega prometa.

Ponudba je, tudi specializirane zavarovalnice

Zavest o pravicah med ljudmi dosega vedno višje ravni, skladno z njimi pa tudi pogostost njihovih uveljavitev, zahtevkov zanje, ki so nemalokrat povezani tudi s sodnimi potmi, te pa pomenijo tudi stroške odvetnikov, tolmačev, izvedencev in sodnih postopkov. Kar hitro se nam lahko zgodi, da zanje nimamo dovolj privarčevanega denarja. Se bomo odpovedali pravicam? Tej dilemi se lahko izognemo že z nekaj evri mesečne premije, pri zavarovalnici torej. Ponudnikov zavarovanj pravne zaščite na slovenskem zavarovalniškem trgu je kar nekaj, že 7 let pa je pri nas prisotna zavarovalnica, ki se ukvarja izključno s tovrstnimi zavarovanji. Ker imajo bogate in dolgoletne izkušnje na tujih trgih, s katerimi se radi primerjamo, smo se z vprašanji o dovzetnosti Slovencev in nekaterih podrobnostih tovrstnih zavarovanj obrnili na Arag. Z njegovim poslovanjem v Sloveniji so nemški lastniki iz Duesseldorfa zadovoljni, saj so po petih letih poslovanja prvič izkazali dobiček, njihova premija pa letno raste med 10 in 15 %, kar je hitreje od rasti zavarovalniškega trga.

Nemci in Avstrijci so veliko pred nami

V državah kjer je razvito zavarovanje pravne zaščite kot so denimo Nemčija, Avstrija, Nizozemska, predstavlja le ta 4 -5 % celotne premije premoženjskih zavarovanj, kar je veliko.  Razlog za tako visok delež je v tem, da v predhodno naštetih državah, tržijo to zvrst zavarovanj že več kot 70 let, v Sloveniji pa le kratkih 7 let. Kljub temu pa je interes Slovencev, po njihovih opažanjih vedno večji, saj se vedno bolj zavedajo svojih pravic.

Že od 8 evrov mesečno.

Premije za tovrstna zavarovanja so relativno poceni, še zlasti glede na stroške znotraj kritij, ki lahko vrtoglavo zrastejo. Osnovni paket zavarovanja se tako pri njih prične pri 8 evrih, paket celovite zaščite pa bo zavarovanca stal dobrih 20 evrov mesečno. O trendu razmerjih med zbranimi premijami in stroški pravnega zastopanja, zaradi same narave kritja, dolgotrajnih pravdnih postopkov, kamor nemalokrat sodijo tudi možnosti pritožb ene ali obeh strank na višjo instanco, in se zato lahko vlečejo leta, je kot povedo, še prezgodaj govoriti. Predvsem pa pazijo na to, da imajo pravilno oblikovane rezervacije, ki se povečujejo hitreje kot rast premije in so sedaj oblikovane pri približno polovici letne premije.

Odvetnika si lahko izberete sami

Stranka ima v skladu s splošnimi pogoji možnost, da si sama izbere odvetnika, ARAG pa ji pri izbiri le - tega na podlagi bogatih izkušenj svetuje. Predvsem je pri izbiri odvetnika zelo pomembno, da ima le ta potrebne izkušnje s področja strankinega problema. Stranki pa poleg zastopanja v primeru spora, pripada tudi mesečni nasvet pri odvetniku, kjer pa se je potrebno obrniti na enega izmed njihovih odvetnikov.

Največ zanimanja za zavarovanja iz področja delovnopravne zakonodaje in prometa

Pri individualnih strankam, pri čemer poudarjajo, da kritje sicer velja za celo družino, si lahko stranka oblikuje paket kritij, ki ga s pomočjo zastopnika prilagodi svojim potrebam. Po njihovih izkušnjah je glede na gospodarsko situacijo veliko zanimanja za paket ki krije neprijetne situacije iz delovnopravnega in socialnega področja, pogosto pa se stranke odločijo tudi za paket iz področja prometa, kamor sodijo odškodninski zahtevki iz prometnih nesreč, tovrstne spore z zavarovalnicami in sankcijami za prometne prekrške. Kot še povedo, so zavarovali več kot polovico slovenskih občin, ter precej šol in vrtcev kakor tudi zdravstvenih ustanov. Za zavarovanje pravne zaščite pa se vedno pogosteje odločajo tudi srednja in manjša podjetja ter na ta način optimizirajo svojo pravno službo oziroma si zagotovijo potrebno strokovno (odvetniško) pomoč v primeru delovnih sporov ter kazenskih ovadb zaradi delovnih nesreč. Prav tako so jim zaupale varovanje pravnih interesov svojih članov različna interesna združenja (zbornice, sindikati, ...).Kako gledajo na konkurenco na trgu? Kot povedo, so trenutno edina slovenska zavarovalnica, ki ponuja celovito paleto kritij iz naslova zavarovanj pravne zaščite, tako, da se tiste stranke, ki dejansko iščejo celovito rešitev na tem področju, odločijo za nas.

Vplivi zaostrenih gospodarskih razmer

S tem, ko so ugašala nekatera podjetja, so prav tako bila prekinjena njihova zavarovanja. Predvsem so krizo čutili v gradbeni in transportni dejavnosti, ki sta bili najhuje prizadeti.  Predvsem pa je kriza, kot poudarijo pozitivno vplivala na prodajo individualnih zavarovanj pravne zaščite, s katerimi so si ljudje želeli zagotoviti pravno varnost predvsem na področju delovnega prava in socialnih zavarovanj, dodajo pa, da so narastli tudi spori z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

V praksi tudi kritje, ki je prekoračilo 30.000 evrov

Povprečni strošek je v veliki meri odvisen od posameznega področja kritja. Pri delovnih sporih se povprečni strošek spora giblje med 3.000 in 4.000 EUR, pri čemer poudarijo, da gre v večini primerov za obravnavi na dveh stopnjah pred pravnomočnostjo sodbe), medtem pa so do sedaj največ plačali v odškodninskem sporu slovenskega smučarja, ki je imel nezgodo na smučišču v Avstriji, kjer sodba še sicer ni pravnomočna, a so stroški odvetnika, izvedeniških mnenj ter taks in tolmača že prekoračili 30.000 EUR.

Priporoči članek prijatelju