Pomagamo vam urediti napoved kapitalskih dobičkov

Pomagamo vam urediti napoved kapitalskih dobičkov

Vsi vlagatelji, ki ste v lanskem letu prodajali enote vzajemnih skladov, nas lahko kontaktirate in vam bomo pomagali pri oddaji napovedi.

Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset transakcij. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema e-davki.

V taki napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.

Davčni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 1. marca 2021, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2020.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«.

Zavezanec rezident in nerezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Zavedamo se, da veliko ljudi nima časa ali znanja, zato ponujamo pomoč pri oddaji napovedi kapitalskih dobičkov. Vsi vlagatelji, ki ste v lanskem letu prodajali enote vzajemnih skladov, nas lahko kontaktirate in vam bomo pri oddaji pomagali. Pišite nam na nasvet@vzajemci.com

Priporoči članek prijatelju