Zlata doba zdravstva in potrošništva se bo nadaljevala tudi v 2011

Zlata doba zdravstva in potrošništva se bo nadaljevala tudi v 2011

Začetek leta je priložnost, da pogledamo nazaj, kaj smo se novega naučili, spoznali, kako vidimo razvoj dogodkov v letu, ki prihaja. Poglejmo obe področji, o katerih smo v letu 2010 pisali.

Prvo je farmacija, drugo pa potrošniški sektor, v katerega spadajo potrošne dobrine, tako osnovne kot tudi luksuzne.

V letu 2010 so se najbolje odrezale široke potrošne dobrine

V letu 2010 so se najbolje odrezale tako imenovane široke potrošne dobrine, mednje spadajo avtomobili, hitra prehrana, potovalna podjetja, luksuzne blagovne znamke in tako dalje. Vzroki za rast omenjenih podjetjih so bili predvsem okrevanje svetovnega gospodarstva, večje nagnjenje k tveganju investitorjev ter predvsem vedno večji srednji sloj na trgih, kot so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska. Poleg bolj znanih držav BRIK pa smo videli tudi rast v Mehiki, Indoneziji, Koreji, Turčiji ter preostalih državah, tako imenovanih naslednjih 11 (N-11).  Za vse omenjene države ostajamo optimisti tudi v letošnjem letu, kar zadeva samo rast sektorja širokih potrošnih dobrin, nekoliko bolj pa smo previdni pri rasti delnic podjetij, predvsem v začetku leta.

Potencial ostaja

Ogromen potencial ostaja, BDP raste, prebivalstvo ima vedno višje prihodke in tako si lahko privoščijo tudi dobrine, ki si jih v preteklosti niso mogli. Najbolj očiten primer je avtomobilski trg na Kitajskem, ki je prvič v zgodovini prehitel ameriškega. Trajne potrošne dobrine na Kitajskem ostajajo ena najbolj vročih zgodb v prihajajočem letu. Kitajski BDP, merjen v kupni moči na prebivalca se je približal vrednosti, pri kateri se začne nadpovprečno povečevati delež potrošnikove bilance za nakupe dobrin kot so hladilnik, tv, pomivalni stroj, avtomobil in tako dalje (trajne dobrine). Na Kitajskem se pričakuje veliko tudi od turizma ter letalskega prometa. Letalski trg na Kitajskem bo po trenutnih predvidevanjih postal največji trg na svetu v naslednjih desetih letih.

Zelo dobro je pozicioniran tudi sektor osnovnih potrošnih dobrin, ki je v letu 2010 po donosih zaostal za donosi podjetij v sektorju širokih potrošnih dobrin. Osnovne potrošne dobrine, kot so pijača, hrana, higienske potrebščine in tako dalje, so znane kot manj tvegane naložbe, kar investitorjem prinaša tudi nižje donose, a hkrati tudi manjše padce. Tudi pri osnovnih potrošnih dobrinah moramo staviti predvsem na trge v razvoju, saj cene osnovnih potrošnih dobrin na zahodnih trgih še vedno padajo, potrošniki iščejo vedno nižje cene. Situacija je ravno obratna na trgih v razvoju, kjer letne rasti prodaje določenih osnovnih dobrin dosegajo rasti več deset odstotkov.

Sektor farmacije še vedno zelo zanimiv

Zelo zanimiv ostaja sektor farmacije. Donosi delnic zahodnih podjetij so sicer v preteklem letu zabeležili nekajodstotni donos, kar je bilo v primerjavi z nekaterimi preostalimi sektorji podpovprečno. Vendar, če pogledamo donose delnic podjetij, ki poslujejo v Indiji, Kitajski, vzhodni Evropi, vidimo, da so donosi tudi več kot 50-odstotni. Demografski trendi v zahodnem svetu nakazujejo staranje prebivalstva, kar prinaša vedno večje izdatke za zdravstvo. Treba je biti previden pri ameriškem trgu, kjer je poraba zdravil na prebivalca največja na svetu, zdravje ljudi pa ni toliko boljše. Reforma zdravstva trenutno ni več aktualna, vendar lahko pričakujemo ponovna prizadevanje za njeno uveljavitev. Večje bojazni za zahodni svet ni, priložnosti pa je potrebno iskati na trgih v razvoju, kjer je prihodnost zelo obetajoča. Kitajska je že dobro zakorakala v reformo zdravstva, ki prinaša zdravnike, bolnišnice, predvsem pa zdravila v praktično vsako kitajsko vas v naslednjih letih. To pa bodo spremljale tudi višje cene delnic farmacevtskih podjetij.

Investiranje v omenjene sektorje je priložnost naslednjega desetletja

Letošnje leto bo za vlagatelje v farmacevtska ter potrošniška podjetja zelo zanimivo. Veliko bo izzivov, veliko priložnosti. Pravilne odločitve pa lahko vlagateljem prinesejo tudi lepe donose. Seveda pa je vsa zgodba daljša kot eno leto, investiranje v omenjene sektorje je priložnost naslednjega desetletja.

Priporoči članek prijatelju