Surovine - naložba z realno vrednostjo

Surovine - naložba z realno vrednostjo

V zadnjih letih je priljubljenost surovin (angl. commodities) med vlagatelji močno zrasla. Zaradi zelo nizke korelacije s tradicionalnimi naložbenimi kategorijami, kot so delnice ali obveznice, te že nekaj časa veljajo za primeren instrument za razpršitev portfelja.

Poleg tega ohranjajo realno vrednost in so na voljo le v omejenih količinah, zato vlagateljem ponujajo relativno varnost pred inflacijskimi trendi. Rast cen surovin nadalje spodbuja globalno povpraševanje po energiji, kovinah in kmetijskih pridelkih, še zlasti na razvijajočih se trgih.

»Dolgo časa so se vlagatelji v surovine soočali z zelo nizko likvidnostjo in pravnimi ovirami, visoki pa so bili tudi stroški dostopa do trga. Z vzponom razvijajočih se trgov, še zlasti Kitajske, in rastočo blaginjo vse večjega dela svetovnega prebivalstva pa se je povečalo tudi povpraševanje po fizičnih surovinah vseh vrst. Obenem so sodobni finančni instrumenti precej prispevali k likvidnosti trgov surovin in s tem to naložbeno kategorijo približali novi, obsežni skupini institucionalnih in zasebnih vlagateljev,« pravi Thomas Bichler, upravljavec premoženja iz Skupine za kombinirane naložbene strategije družbe Raiffeisen Capital Management.

Poleg nasploh zelo majhne korelacije s skorajda vsemi preostalimi naložbenimi instrumenti sledijo posamezne panoge v sektorju surovin (kovine, kmetijski pridelki, nafta, plin) individualnim cenovnim in proizvodnim ciklom ter se zelo različno odzivajo na nihanje v povpraševanju. Thomas Bichler meni: »Vseh surovin ni mogoče hitro proizvesti. Preprosto je potreben čas, preden se lahko ponudba odzove na povečano povpraševanje po določeni surovini, na primer z odprtjem novega rudnika. V skladu s tem so negotove geopolitične razmere in ekstremni vremenski pojavi za surovine vir visokih tveganj.«

Kljub velikemu cikličnemu in deloma vremensko pogojenemu nihanju na praktično vseh trgih surovin že nekaj časa vlada pozitivni trend. Ta temelji na dolgoročni dinamiki ponudbe in povpraševanja ter dejstvu, da je na svetu omejena količina naravnih virov, po katerih se povečuje povpraševanje zaradi rasti prebivalstva, vse večje potrošnje in odpravljanja zaostanka v državah v razvoju. Kitajska je v svetovnem merilu ena največjih potrošnic surovin. Njene potrebe po aluminiju, bakru, cinku in drugih kovinah so se v preteklih osmih letih podvojile. »V prihodnjih letih se bo za večino za sodobno civilizacijo nepogrešljivih surovin skorajda neizogibno povečal razkorak med ponudbo in povpraševanjem, kar bo povzročilo dolgoročno rast cen surovin. Kljub številnim izboljšavam pri odkrivanju in pridobivanju surovin to velja ne le za nafto, plin in številne industrijske kovine, temveč tudi za kmetijske pridelke,« meni strokovnjak za vlaganja v sklade.

Surovine ohranjajo realno vrednost, njihove količine pa so omejene. Zato zagotavljajo varnost pred inflacijskimi vplivi, vendar nasprotno od delnic same ne ustvarjajo donosnosti, prav tako niso obrestovane kot denimo obveznice. Kot naložbeni instrument so v portfelju primerne za dodatno naložbo, za samostojno naložbo pa so praviloma manj ustrezne.

Temeljna pristopa vlaganja v surovine

Načeloma sta pri vlaganju v surovine mogoča dva pristopa. Prvi je neposreden, denimo z vlaganjem v izvedene instrumente, ki se glasijo na surovine, s katerimi se trguje na borzi, ali na indekse surovin; drugi je posreden z vlaganjem v delnice proizvajalcev surovin. Prvi pristop izključuje podjetniško tveganje in zagotavlja neposredno udeležbo pri gibanju cene surovine. Thomas Bichler o tem meni: »Pri naložbah v delnice družb iz sektorja surovin se v kratko ali srednjeročnem pogledu vsaj deloma izgubi pozitivni učinek tovrstne razpršitve naložb, kajti pri izrazitih borznih trendih tudi tečaji izdajateljev iz sektorja surovin večinoma sledijo splošnemu gibanju tečajev. Sklad Raiffeisen-Active-Commodities zato vlaga izključno v surovine, s čimer je delniško tveganje izključeno.«

Novi sklad Raiffeisen-Active-Commodities – neposredna izpostavljenost do surovin

Novi sklad Raiffeisen-Active-Commodities dopolnjuje paleto produktov družbe Raiffeisen KAG in naložbeno kategorijo surovin pokriva neposredno. Sredstva vlaga v investicijske sklade surovin, blagovne terminske pogodbe in izbrane sklade ETF (angl. Exchange Traded Funds). To mu omogoča, da večinoma neposredno sodeluje pri gibanju tečajev surovin. V njegovem portfelju so energenti, kmetijski pridelki, žlahtne in industrijske kovine, kot merilo za ugotavljanje uspešnosti upravljanja premoženja (benchmark) pa je bil izbran indeks Dow Jones-UBS-Commodity, merjen v evrih.

Hitra in strma rast cen surovin po globalni finančni in gospodarski krizi je pokazala, da so temeljni dolgoročni trendi na področju surovin precej robustni. Glede na dolgoročna razmerja med ponudbo in povpraševanjem naj bi se cene večine surovin zviševale tudi v bližnji prihodnosti, čeprav so obsežnejši padci še vedno mogoči. Sklad Raiffeisen-Active-Commodities je primeren za naložbenike z izkušnjami pri vlaganju v vrednostne papirje in tiste, ki iščejo donosnost, še zlasti kot dodatna naložba v portfelju.

Priporočeno naložbeno obdobje je osem let. Vstopna provizija znaša 5 odstotkov, upravljavska provizija pa 1,25 odstotka letno. Vstop je mogoč z rednimi vplačili v vrednosti najmanj 30 evrov ali z vplačilom enkratnega zneska.

Oznake: Surovine
Priporoči članek prijatelju