Kaj menijo »dzujevci« o večinskem lastništvu v NLB?

Kaj menijo »dzujevci« o večinskem lastništvu v NLB?

V zadnjem intervjuju z upravljavci in analitiki iz slovenskih DZU, smo jih med drugim vprašali kaj menijo o vprašanju državnega lastništva v največji slovenski banki NLB. Spodaj si lahko preberete zbrane odgovore.

Ali menite, da je v nacionalnem interesu, da največja slovenska banka NLB, ostane v večinski državni lasti?

Slavko Rogan, ALTA Skladi: "Menim, da večinska državna last ne more biti v nacionalnem interesu, se pa strinjam, da ostane v državni lasti kvalificiran delež, kjer ima lahko država vpliv na strateško pomembne odločitve za banko. Pretekla večinska državna last banke ni pokazala nobenih prednosti, prej slabosti, ki so imele za posledico slabe poslovne odločitve, kar se dandanes odraža v slabih poslovnih rezulatih in potrebi po svežem kapitalu. Nesprejemljivo je, da banka rabi denar davkoplačevalcev zaradi sanacije slabih preteklih poslovnih odločitev, namesto za svojo rast in razvoj. Posledično zaradi tega tudi najnovejša strategija banke predvideva pomembno krčenje porftelja banke in umik iz nekaterih trgov. Cena večinskega državnega lastništva za tako spremenjeno strategijo je prevelika, zato je smiselno v kapital banke spustiti partnerja, ki je sposoben banko finančno podpreti, da ne bo prisiljena zmanjševati svojega obstoječega portfelja, ampak bo imela še možnost krepiti svojo prisotnost na trgih JV Evrope. V nacialnem interesu mora biti močna regionalna banka, ne pa lokalna banka v večinski državni lasti. V prvem primeru bomo imeli korist vsi, v drugem pa samo ozke interesne skupine."

Aleš Čačovič, Ilirika DZU: "Slovenski narod je z zadnjem desetletju ugotovil, kaj pomeni nacionalni interes v Sloveniji in kakšne posledice so utrpela večja slovenska podjetja zaradi njegovih učinkov. Zato smatram, da če nacionalni interes izraža interes naroda in ne samo interes politike, potem bi pričakoval, da bo vedno manj v nacionalnem interesu, da ostane država večinski lastnik tudi v največji slovenski banke. V splošnem država kot večinski lastnik v podjetjih ni nujno nekaj slabega. Lahko odigra tudi pozitivno vlogo v pomembnih strateških panogah. Slovenksa država žal po izkušnjah ne spada med tovrstne starteške lastnike. Upam na čim prejšen prihod tujih korporativnih upravljavcev v paradržavna slovenska podjetja."

Aleš Šoba, Krekova DZU: "Poslovanje NLB v zadnjih letih potrjuje tezo, da je država slab gospodar, zato bi bilo v nacionalnem interesu, da lastništvo banke preide v privatne roke. Alokacija posojil po kriteriju politične pripadnosti in poznanstev in ne po ekonomskih kriterijih ne more pozitivno vplivati na nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva. V preteklih letih je bilo danih veliko posojil, za katere je bilo že na začetku jasno, da ne bodo mogli biti vrnjeni, zanašali pa so se, da bo država z denarjem davkoplačevalcev, vedno pokrila ta darila določenim posameznikom. Takšno delovanje se mora v prihodnje zaključiti in to je edino možno s prodajo NLB, da bo na varnem pred politiko."

Sašo Ivanovič, Triglav DZU: "Stabilnost finančnega sistema je nujna za stabilnost preostalega gospodarstva. S tega vidika verjetno ne bi bilo slabo, da država obdrži večinski delež. Spremeniti pa bi bilo treba načun upravljanja s to banko, ki ne bi smela biti vzvod za dosego političnih dogovorov."

Priporoči članek prijatelju