Bloomberg: Najbogatejši višajo izpostavljenost zasebnemu dolgu

Bloomberg: Najbogatejši višajo izpostavljenost zasebnemu dolgu

Najbolj premožni posamezniki na svetu so v kriznem času povečali izpostavljenost zasebnemu dolgu. Izstopajo predvsem nepremičninski projekti. 

Vabimo k ogledu novega spletnega mesta VZAJEMCI NEPREMIČNINE. Podjetje je namenjeno projektnim investicijam v nepremičnine različnih vrst in je posledica vizije, da izbranim vlagateljem ponudimo možnost sodelovanja pri uspešnih projektih.

Kot izpostavljajo strokovnjaki v prispevku za Bloomberg, se je v zadnjem času povečalo zanimanje najbolj premožnih družin za zasebni dolg. Iz perspektive vlagatelja je ta segment zanimiv predvsem zato, ker ta naložbeni tip prinaša fiksne donose ob relativno visoki stopnji varnosti, ne glede na pretrese na kapitalskih trgih. Veliko zanimanja naj bi, po poročanju Bloomberg, vladalo za razvoj komercialnih nepremičninskih projektov. Še več zanimanja pa so investitorji pokazali za razvoj poslovnih objektov in nastanitvenih nepremičnin, kot so hoteli. 

Trend je posledica pretresov na borznih trgih in politike centralnih bank, ki z ukrepi za pomoč gospodarstvu, nižajo učinkovitost standardnih naložb, ki so se jih najbolj premožni Zemljani do sedaj posluževali. 

Družinske pisarne so v zadnjem desetletju močno povečale izpostavljenost zasebnemu trgu in alternativnim naložbam, ki predstavljajo že dobro polovico celotnega portfelja tovrstnih vlagateljev. Izpostavljenost delniškim naložbam pa predstavlja približno tretjino portfelja najbolj premožnih vlagateljev. 

Povečano zanimanje za zasebni dolg je posledica višje stabilnosti tega naložbenega tipa v primerjavi z delniškimi trgi in stabilnost je tista, h kateri stremijo vlagatelji, katerih cilj je povečevanje premoženja skozi generacije.

Kaj je zasebni dolg? 

Zasebni dolg bi lahko uvrstili v segment naložb s fiksnim donosom. Pri naložbah s fiksnim donosom skoraj vedno govorimo o oblikah dolžniškega kapitala oziroma "posojila" (posojila, obveznice, depoziti), s katerimi si podjetja in države financirajo razvoj in posamezne večje projekte.

Recimo, da posamezno podjetje izda obveznico z letno obrestno mero 5 odstotkov in vrednostjo ene obveznice 1.000 evrov z ročnostjo 2 leti. V praksi to pomeni, da boste v vnaprej določenem obdobju ob vnaprej določenem datumu dobili povrnjeno glavnico, obresti pa se izplačujejo letno, polletno ali pa ob zapadlosti. Vse je odvisno od vnaprej opredeljenih pogojev. V tem primeru bi za vsakega investiranega tisočaka v obdobju 2 let prejeli 100 evrov oz. 10 odstotkov obresti.

Takšne in podobne naložbe s fiksnim donosom so še posebej priporočljive za vlagatelje, ki več poudarka dajo na varnost in ne iščejo nadpovprečnih donosov ob višji stopnji tveganja. Delež sredstev, investiranih v naložbe s fiksnim donosom, je odvisen od potreb vlagatelja in njegove nagnjenosti k sprejetju tveganja. V primeru vlagateljev, ki iščejo »popolno« varnost, lahko ta znaša najmanj 50 odstotkov vseh naložb.

Leto 2020 - leto naložb s fiksnim donosom

Že nekaj let poudarjamo pomen tovrstnih naložb in kot kaže, bo leto 2020 pri tem prelomno. Dogajanje na trgih je vlagateljem pokazalo pomen prave razpršitve in poudarilo vrednost naložb s fiksnim donosom, saj so ravno vlagatelji, ki upoštevajo načelo alokacije, tisti, ki lahko v turbulentnih časih mirno spijo.

Alfa in omega današnjega časa postajajo podjetniške obveznice izdajateljev z dobro bonitetno oceno, saj še vedno prinašajo tudi npr. 5 in več-odstotno letno donosnost ob podobnih pogojih, kot so jih pred časom imeli depoziti na bankah.

V kolikor ste se znašli med tistimi, ki so ugotovili, da delniške naložbe za vas niso primerne, in ne želite, da vaša sredstva izgubljajo kupno moč na transakcijskem računu, potem obstaja visoka verjetnost, da bi bile zgoraj opisane naložbe za vas več kot primerne.

Vabimo k ogledu novega spletnega mesta družbe VZAJEMCI NEPREMIČNINE. Podjetje je namenjeno projektnim investicijam v nepremičnine različnih vrst in je posledica vizije, da izbranim vlagateljem ponudimo možnost sodelovanja pri uspešnih projektih.

Priporoči članek prijatelju